admin

Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar

Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar Hukuk, haklar demektir. Bireyin bireylerle, bireyin devletle olan ilişkilerini düzenler. Hukukta yenileşmeye gidilmesinin başlıca gerekçeleri şunlardır; – Osmanlı hukukunda Müslümanların ayrı, azınlıkların yabancıların ayrı mahkemeleri vardı yani hukukta birlik yoktu. – Osmanlı hukukunda mahkemede iki kadın bir erkek tanık yerine geçiyordu. Ayrıca kanun kitapları derli toplu değil mahkemelerde kadı tek yargıçtı. – Hukuk alanında bir yenilik ...

Devamını Oku

1924 Anayasası Kısaca

1924 Anayasası 20Nisan 1924’te yürürlüğe giren bu anayasa ile 1921 Anayasası yürürlükten kaldırılmıştır. Cumhuriyet döneminde en uzun süre yürürlükte kalan anayasadır. Anayasaya göre; Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Devletin yönetim şekli cumhuriyet, dili Türkçe, başkenti Ankara ve dini İslam’dır.  (1928’de devletin dini islamdır maddesi anayasadan çıkarıldı.) Yasama hakki meclise verilirken, yürütme yetkisi cumhurbaşkanının seçtiği başbakanın seçtiği bakanlar kurulu aracığı ile yürütülür. ...

Devamını Oku

Medeni Kanunun Önemi

Medeni Kanunun Önemi Türk kadını sosyal, hukuksal,  ekonomi alanlında erkekle eşit haklara sahip olmuştur. Hukuk birliği sağlanmıştır. Türkiye’nin laikleşmesi yolunda dev bir adım daha atılmıştır. Medeni Kanunun Kabulü Kısa Özet için tıklayınız. Medeni Kanunun Getirdiği Yenilikler Maddeler Halinde konu anlatımı için tıklayınız.

Devamını Oku

Medeni Kanunun Getirdiği Yenilikler Maddeler Halinde

Medeni Kanunun Getirdiği Yenilikler Tek eşlilik ve resmi nikah zorunluluğu getirildi Evlilikte yaş sınırı getirildi. Boşanmak şartlara bağlandı. Mirasta kadın erkek eşitliği sağlandı. İki kadının erkek tanık yerine geçmesi uygulamasına son verilerek mahkemede tanıklıkta kadın erkek eşitliği getirildi. Kadına işe girme hakkı tanındı. Patrikhanenin mahkeme kurma yetkisine son verildi. (Hukuk birliği) DİKKAT: Medeni Kanun’da kadınlara sosyal, ekonomik ve hukuki haklar ...

Devamını Oku

İnkılapçılık İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar Maddeler Halinde

İnkılapçılık İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar Araştırma, inceleme ve gelişme duygularını güçlendirmiştir. Durmak ve durağanlık yoktur. Türk toplumuna her yönden gelişme ve ilerleme yolunu açmıştır. Kişisel egemenliğe son verilerek millet egemenliği kurulmuştur. Türk Devleti, yeni kurumları ile çağdaş ve dinamik bir yapıya kavuşmuştur. İnkılapçılık İlkesinin Anahtar Kelimeleri konu anlatımı için tıklayınız. İnkılapçılık İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde konu anlatımı için tıklayınız. ...

Devamını Oku

Laiklik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar Maddeler Halinde

Laiklik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar Toplumu inancına ve dinine göre değil, vatandaşlık anlayışına göre tanımlamış, toplumsal alanda kaynaşma sağlanmıştır. Yargı önünde bütün vatadaşlar eşit kabul edilmiş ve hukuk birliğinin sağlanmasında etkili olmuştur. Din ve vicdan hürriyeti sağlanmıştır. Yabancı devletlerin azınlıkları öne sürerek içişlerimize karışması engellenmiştir. Toplum hayatında dine ve insana saygı gelmiştir. Türkiye’nin çağdaşlaşması ve gelişmesini hızlandırmıştır. Türkiye’de akla, ...

Devamını Oku

Milliyetçilik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar Maddeler Halinde

Milliyetçilik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar Kurtuluş Savaşı’nın kazanışması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını sağlamıştır. Atatürk inkılaplarının başarıya ulaşmasını sağlamıştır. Milletin iç ve dış tehditlere karşı birleşmesini sağlamıştır (Birlik ve beraberlik) Türk toplumunu sınıf, din, mezhep ve ırk kavgalarından koruyarak milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmiştir. Milliyetçilik İlkesinin Anahtar Kelimeleri konu anlatımı için tıklayınız. Milliyetçilik İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde konu anlatımı için ...

Devamını Oku

Devletçilik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar Maddeler Halinde

Devletçilik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar Devlet imkânları ekonomiye girmesi ile sanayi hamlesi başlamıştır. Böylece halkın refah düzeyi yükselmeye başlamıştır. Devlet yatırım yaparken bölgeler arasındaki farklılığın ortadan kaldırılması için çalışmalar başlatmıştır. Böylece Osmanlı Devleti döneminde kendi kaderine terk edilen Anadolu kalkınmaya başlamıştır. Ulaşım ve haberleşmede önemli hamleler yapılmış, Türk toplumu sosyal alanda gelişme katetmiştir. Teknik eleman eksiğinin kapatılması ve eksikliklerin ...

Devamını Oku

Halkçılık İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar Maddeler Halinde

Halkçılık İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar Toplumsal dayanışma ve işbirliğinin artması sağlanmıştır. Böylece barış ortamı kurulmuştur. Halkçılık ilkesi ile demokrasi ve Milli egemenlik kavramlarının tam olarak yerleşmesi ve toplumun adaptasyonu sağlanmıştır. Türk toplumu devlet imkanlarından eşit olarak faydalanma imkanına kavuşmuştur. Kişilerin ve zümrelerin üstünlüğüne son verilerek kanun önünde herkes eşit olma imkanına kavuşmuştur. Türk toplumu yönetime katılma hakkına kavuşmuştur. Ülke ...

Devamını Oku

Cumhuriyetçilik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Yararlar Maddeler Halinde

Cumhuriyetçilik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Yararlar Atatürk’ün koruduğu iki ilkeden birisi olan cumhuriyetçilik ilkesi ve bu ilkenin bir sonucu olan cumhuriyet yönetimi Türk toplumuna büyük yararlar sağladı. Cumhuriyet yönetimiyle beraber milletimiz saltanat yönetiminde kurtulupu seçme ve seçilme hakkını kullanarak devlet idaresinde söz sahibi oldu, karar mekanızmasına katıldı. Cumhuriyetin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar; 1. Egemenlik yetkisi kayıtsız şartsız millete geçmiştir. Demokratik ...

Devamını Oku