admin

Uhud Savaşının Sebepleri ve Sonuçları Maddeler Halinde

Uhud Savaşı ( 624 ) Uhud Savaşı’nın Sebepleri Mekkelilerin Bedir Savaşı’nın intikamını almak istemeleri Mekkeli Müşriklerin Bedir’de ölen Ebu Cehil’in intikamını almak istemeleri ve Müslümanların Kureyş kervanlarına karşı hareketlerinin devam etmesi sonucunda 625 yılında Uhud Savaşı meydana gelmiştir. Uhud Savaşı’nın Sonuçları Müslümanlar bu savaşta mağlup olmuşlardır.Lakin müşrikler İslamiyeti yok edememiştir. Hz. Muhammed (S.A.V.)’in sözüne itaatin önemi anlaşılmıştır. Hz. Muhammed (S.A.V.) ...

Devamını Oku

Rüsum-u Sitte İdaresi Kısaca

Rüsum-u Sitte İdaresi Rüsum-u Sitte İdaresinin Kuruluş Tarihi: 10 Kasım 1879 tarihinde yapılan Anlaşma ile kuruldu. 13 Ocak 1880 tarihinde faaliyete geçti. Rüsum-u Sitte İdaresinin Adı Ne Anlama Gelir? Altı Vergi İdaresi Rüsum-u Sitte İdaresi Hangi Padişah Döneminde Kuruldu? II. Abdülhamid Rüsum-u Sitte Nedir? Kısaca:Borç batağına saplanan Osmanlı Devleti Ramazan Kararnamesi ile de çıkış yolu bulamayınca Galata Bankerleri ile masaya ...

Devamını Oku

Ramazan Kararnamesi Hakkında Bilgi

Ramazan Kararnamesi Ramazan Kararnamesinin Tarihi: 30 Ekim 1875 (6-7 ve 10 Ekim tebliğleri 30 Ekim de topluca onaylanmıştır.) Ramazan Kararnamesinin Adı: Hicri takvimde Ramazan ayına geldiğinden bu isimle anılır. Ramazan Kararnamesinin Yayınlanmasında Etkili Olan Sadrazam: Mahmut Nedim Paşa (Rus Nedim) Ramazan Kararnamesini Yayınlayan Padişah: Sultan Abdülaziz Ramazan Kararnamesi Nedir? Kısaca: 1854 senesinde çıkardığı tahviller ile ilk kez dış borç alan ...

Devamını Oku

Muharrem Kararnamesi Kısaca

Muharrem Kararnamesi Muharrem Kararnamesinin Tarihi: 28 Muharrem 1299 (20 Aralık 1881) Muharrem Kararnamesinin Adı: Hicri takvimde Muharrem ayına geldiğinden bu isimle anılır. Muharrem Kararnamesini Yayınlayan Padişah: II. Abdülhamid Muharrem Kararnamesinin Diğer Adı: Tevhid-i Düyun Kararnamesi Muharrem Kararnamesi Kısaca: Osmanlı Devleti iç ve dış borçlarını ödemeyez hale gelince, alacaklıların baskısı neticesinde padişah II. Abdülhamid tarafından yayınlanan mali kararlardır. Muharrem Kararnamesinin Önemi: ...

Devamını Oku

Adana Mersin Demiryolunun Millileştirilmesi

Adana Mersin Demiryolunun Millileştirilmesi Adana Mersin Demiryolu Sorunu Kısaca: Türkiye Cumhuriyeti’nin bir Fransız firması tarafından işletilen Adana-Mersin demiryolu hattını millileştirmek istemesi üzerine Fransız Hükümet’nin bu duruma karşı çıkması neticesinde ortaya çıkan sorundur. TBMM’de çıkarılan 10 Ocak1929 tarihli kanun uyarınca, Fransız şirketi tarafından işletilen Adana-Mersin Demiryolu’nun satın alınması için çalışmalara başlanmıştır. Fransa Türk Hükümeti’nin bu talebine karşı çıkmıştır.  Anlaşmazlık kısa zamanda ...

Devamını Oku

Çanakkale Zaferinin 102. Yıl Dönümü

Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir, Ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir. Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir; Kahramanlık; saldırıp bir daha dönmemektir. Sızlasa da gönüller düşenlerin yasından Koşar adım gitmeli onların arkasından. Kahramanlık; içerek acı ölüm tasından İleriye atılmak ve sonra dönmemektir. Yırtıcılar az yaşar… Uzun sürmez doğanlık… Her ışığın ardında gizlidir bir karanlık. Adsız sansız olsa da, en büyük ...

Devamını Oku

Yabancı Okullar Sorunu Kısaca

Yabancı Okullar Sorunu Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Devlet-i Ali’nin sınırları içinde yabancı devletler tarafından pek çok okul açılmıştır. Lozan’da yabancı okullar ile ilgili her türlü insiyatif Türk Devleti’ne bırakılmıştır. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nu ile yabancı okullar ve azınlık okulları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlandı. Bu okulların müfredatları bakanlık tarafından belirlendi. Tarih ve Türkçe derslerine Türk öğretmenlerin girme zorunluluğu getirildi. Bakanlık müfettişleri tarafından ...

Devamını Oku

Razgrad Olayı Hakkında Kısa Bilgi KPSS

Razgrad Olayı Razgrad Olayının Tarihi: 1933 Razgrad Olayı Kısaca: Bulgaristan’ın Razgrad şehrinde bulunan Türk mezarlığı 20 Nisan 1933’te Bulgarlar tarafından tahrib edildi. Bunun üzerine İstanbul’da üniversite öğrencileri Bulgar mezarlığına çelenk bıraktı. İstanbul’da gösteriler yapıldı. 2 gün süren gösteriler neticesinde birçok öğrenci gözaltına alındı. Razgrad Olayı ile ilgili Atatürk Anekdotu: Yıl 1930, Atatürk haber alır ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü’yü çağırır, ...

Devamını Oku

Bursa Olayı Hakkında Kısa Bilgi

Bursa Olayı Bursa Olayının Tarihi: 1 Şubat 1933 Bursa Olayının Gelişimi: Bursa Ulu Cami’de ezanın Türkçe okunması karşısında ortaya çıkan tepkidir. Bursa Olayının Sonucu: Olay bastırılmış. Mustafa Kemal Bursa’ya gitmiştir. Mustafa Kemal, 6 Şubat’ta Bursa’dan ayrılmadan önce Anadolu Ajansı’na verdiği demeçte olayın çok da önemli olmadığı şeklinde kanaatini açıklamış; Bursa olayı ile ilgili soruşturma 13-14 Şubat’ta sona ermiştir.

Devamını Oku

Vagon Li (Wagons-Lits) Olayı Kısaca

Vagon Li (Wagons-Lits) Olayı Vagon Li (Wagons-Lits) Olayı Tarihi: 22 Şubat 1933 Vagon Li (Wagons-Lits) Olayının Gelişimi: Vagon Li (Wagons-Lits) yataklı vagon işleten bir Fransız firmasıdır. Vagon Li (Wagons-Lits) şirketinde çalışan memur Naci Bey’in telefon de Türkçe konuşması üzerine şirket tarafından kendisine 25 kuruş para ve 15 gün işten uzaklaştırma cezası verilmiştir. Bu durumun duyulması üzerine İstanbul Üniversitesi öğrencileri 25 ...

Devamını Oku