Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Eisenhower Doktrini Hakkında Bilgi

Eisenhower Doktrini konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi Soğuk Savaş Ünitesi kapsamında Paylaşılamayan Ortadoğu konusu dahilinde yer almaktadır. Eisenhower Doktrini İngiltere ve Fransa’nın Orta Doğu ülkelerindeki man­da yönetimlerini kaldırması bölgede önemli bir siyasi boşluk oluşturdu. Süveyş Krizi’nde (1956’da Mısır yönetiminin Süveyş Kanalı’nı millileştirmesi üzerine, İngiltere ve Fransa’nın Mısır’a savaş açması), ABD ve SSCB baskısı Fransa ve İngiltere’nin Mısır’ı boşaltmasında ...

Devamını Oku

Balfour Deklarasyonu Nedir Kısaca

Balfour Deklarasyonu konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi Soğuk Savaş Ünitesi kapsamında Paylaşılamayan Ortadoğu konusu dahilinde ki İsrail’in Kuruluşu konusu içinde yer almaktadır. Balfour Deklarasyonu İngiliz Dışişleri Bakanı Balfour’un 2 Kasım 1917’de Filistin’de bir Yahudi devleti kurulmasını resmen ka­bul ettiği belgedir. Balfour Deklarasyonu sonrası Ya­hudiler kitlesel olarak Filistin’e göç etmeye başladı. Bu gelişmeler İngiliz-Arap ilişkilerini gerginleştirirken; Arap-Yahudi atışmalarını da ...

Devamını Oku

İsrail’in Kuruluşu Hakkında Bilgi

İsrail’in Kuruluşu konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi Soğuk Savaş Ünitesi kapsamında Paylaşılamayan Ortadoğu konusu dahilinde yer almaktadır. İsrail’in Kuruluşu Filistin’de bir Yahudi yurdu kurulması, ilk kez 29 Ağus­tos 1897’de İsviçre’nin Basel kentinde toplanan bir kongrede gündeme getirilmişti. Dünya Siyonist Ör­gütü başkanı Theodar Herzl, Yahudilerin Filistin’e yer­leşmelerine karşılık Osmanlı Devleti’nin dış borçlarını ödemeyi önermiş; ancak istediği sonucu elde edeme­mişti. ...

Devamını Oku

Paylaşılamayan Ortadoğu Konu Anlatımı

Paylaşılamayan Ortadoğu Birinci Dünya Savaşı sürecinde, kendi ulusal devlet­lerini kurmak için Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanan Arap toplulukları Avrupalılardan destek almışlardı. Sovyet Rusya’nın Çarlık döneminde yapılan gizli ant­laşmaları açıklaması ve Wilson İlkeleri’nin sömürge­ciliğe karşı çıkması Avrupalı devletlerin (İngiltere ve Fransa) işini zorlaştırmıştı. İngiltere ve Fransa Orta Doğu’da manda yönetimleri kurarak sömürgeci siya­setlerini sürdürmeyi başarmıştı. İngiltere ve Fransa’nın Sömürgelerini Kaybetme­sinin Nedenleri – ...

Devamını Oku

Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) Hakkında Bilgi

Avrupa Ekonomik Topluluğu Batı Bloku’nun Kuruluşu konusu dahilindedir. Avrupa Ekonomik Topluluğu İki genel savaş acısını yaşayan Avrupalılar, bu tür yı­kımların bir daha yaşanmaması için önlemler almaya yönelmiştir. Bunun için de Avrupa’nın bütünleşmesi yolunda önemli adımlar atmaya başlamışlardır. Bun­lardan biri de AET’dir. Bu oluşumun amacı, hem kendi ekonomik potansiyellerini birleştirmek hem de Sovyet yayılmasını engellemektir. 9 Mayıs 1950’de Fransa Dışişleri Bakanı ...

Devamını Oku

Avrupa Konseyinin Kuruluşu Kısaca

Avrupa Konseyinin Kuruluşu Batı Bloku’nun Kuruluşu konusu dahilindedir. Avrupa Konseyinin Kuruluşu Avrupa Konseyinin Kuruluş Tarihi: 5 Mayıs 1949 Avrupa Konseyinin Kurulduğu Yer: Londra Avrupa Konseyinin Kurucuları: İngiltere, Belçika, Hollan­da, Fransa, İrlanda, İtalya, Danimarka, Norveç, İsveç ve Lüksemburg Türkiye’nin Avrupa Konseyi’ne Üye Oluş Tarihi: 8 Ağustos 1949 Avrupa Konseyinin Kuruluş Amacı: İnsan haklan, gençlik, kültür, spor, eğitim, sağlık, sosyal dayanışma, hukuki ...

Devamını Oku

NATO’nun Kuruluşu Kısaca

NATO’nun Kuruluşu, Batı Bloku’nun Kuruluşu konusu dahilindedir. NATO’nun Kuruluşu 1948’deki Çekoslovak darbesi (Şubat 1948) son­rasında, İngiltere, Belçika, Fransa, Lüksemburg ve Hollanda Mart 1948’de Batı Avrupa Birliği ittifakını kurmuşlardı. Haziran 1948’deki Berlin Buhranı da Batı Avrupa savunma teşkilanması çalışmalarını hızlan­dırmıştı. Batı Avrupalıların gücü SSCB güçlerini den­gelemede yetersizdi. Bu nedenle ABD öncülüğünde 4 Nisan 1949’da İngiltere, Belçika, Hollanda, Fransa, Danimarka, İzlanda, İtalya, ...

Devamını Oku

Marshall Planı Hakkında Bilgi

Marshall Planı, Batı Bloku’nun Kuruluşu konusu dahilindedir. Marshall Planı ABD’nin 3 Nisan 1948’de “Dış Yardım Kanunu”nu ile Avrupa ülkelerine (İngiltere, Fransa, İtalya, Portekiz, Bel­çika, İrlanda, Türkiye, Yunanistan, Lüksemburg, İzlanda, İsviçre, Hollanda, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç) yaptığı yardımlardır. SSCB’nin güdümündeki devletlere de açık tutulmuş; ancak Yugoslavya dışındaki sosyalistler buna yanaşma­mıştır. Yardımlar sonunda kısa sürede tarım ve sanayi üretimi büyük bir artış ...

Devamını Oku

Truman Doktrini Hakkında Bilgi

Truman Doktrini, Batı Bloku’nun Kuruluşu konusu dahilindedir. Truman Doktrini Komünizmin yaygınlaşıp etkinleşmesini önlemek için yasal ya da gayrisiyasal her tutum ve davranışı destekleme amaçlı bir siyaseti öngörmektir. ABD bu doktrin gereği sosyalist hareketlerin güçlenme eğilimi gösterdiği ülkelerde antikomünist oluşumları temellendirmiştir. Bu doktrin ile ilgili uygulamalar ABD-SSCB mücadelesinin başladığının bir göstergesidir. Doğu Avrupa ve Balkanlardaki ayrışmayı kesinleştirmiştir. ABD bu politikalar gereği ...

Devamını Oku

Batı Bloku’nun Kuruluşu

Batı Blokunun Kuruluşu Uluslararası ilişkilerde etkin olan devletler savaştan oldukça yıpranmış ve bitkin bir şekilde çıkmış; İngil­tere ekonomik sorunlar nedeniyle Sovyet yayılmacı­lığına karşı etkili olamayacağını anlamıştı. Avrupa ve Dünya siyasetinde oluşan boşluğun doldurulması ge­rekiyordu. Bu durum ABD’yi, Batı’nın koruyucu gücü olmaya zorlamıştır. ABD, savaş sonrası oluşmaya başlayan Doğu Bloku’nu kuşatmak için çevreleme politikasını izlemeye başladı. Bunun için Truman Doktrini ve ...

Devamını Oku