Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

2. Körfez Savaşının Nedenleri ve Sonuçları

Aşağıdaki konuyu okumadan önce 1. Körfez Savaşının Nedenleri ve Sonuçlarını okumanızda fayda vardır. 2. Körfez Savaşı 2. Körfez Savaşının Nedenleri – Irak’ın BM Silah Denetleme Kurulu’na sorun çı­karttığı iddiası – Irak yönetiminin kitle imha silahlarına sahip oldu­ğunun belirtilmesi – ABD öncülüğündeki uluslararası güçlerin Irak’a demokrasi getirme amacı İkinci Körfez (Irak) Savaşı’na Güvenlik Konseyi üyele­rinin çoğunun (Almanya, Rusya, Çin, Fransa, Belçika, ...

Devamını Oku

1. Körfez Savaşının Nedenleri ve Sonuçları

ORTA DOĞU VE AFGANİSTAN’DAKİ GELİŞMELER 1. Körfez Savaşı 1. Körfez Savaşının Nedenleri – Irak’ın, Kuveyt’i tarihi geçmişine dayanarak Irak’ın bir parçası olduğunu iddia etmesi – Irak’ın, iran-lrak Savaşı nedeniyle borçlanması – Irak yönetiminin batılı ülkeler ve körfez ülkelerin­den kredi talebinin olumsuz sonuçlanması – 2 Ağustos 1990 tarihinde Irak birliklerinin Kuveyt’i işgal ederek topraklarına kattığını açıklaması Irak’ın Basra Körfezi’nin doğusunu ve ...

Devamını Oku

Arnavutluk’ta Demokratikleşme Süreci Özet

Arnavutluk’ta Demokratikleşme Süreci Özet Arnavutluk İkinci Dünya Savaşı’nda İtalya tarafından işgal edilmiş, Arnavutlar Enver Hoca liderliğinde İtalya ve Almanya’ya karşı savaşmıstır. Enver Hoca liderliğindeki komünist parti ilk zaman­larda SSCB ile dostluk kurmuş; ancak 1961 yılından itibaren SSCB’den uzaklaşarak Avrupa’da yalnız kal­mıştır. Enver Hoca’dan sonra devlet başkanı olan Ramiz Alia ilk yıllarda Enver Hoca ile aynı politikayı izlemiş; ancak değişen dünya ...

Devamını Oku

Dayton Antlaşması Hakkında Bilgi

Dayton Antlaşması’nı daha iyi anlayabilmek için lütfen önce Bosna Hersek Sorunu Hakkında Özet Bilgi konusunu okuyunuz. Dayton Antlaşması Hakkında Bilgi Dayton Antlaşması’nın Tarihi: 14 Aralık 1995 Dayton Antlaşması’nı İmzalayan Devletler ve Liderler: Bosna-Hersek Cumhuriyeti Devlet Başkanı Aliya İzzetbegoviç, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç ve Hırvatistan Devlet Başkanı Franjo Tudjman ABD’nin Ohio eyaletindeki Dayton kentinde imzalanmıştır. Bosna-Hersek’in 51 ’i ...

Devamını Oku

Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin Dağılması

YENİ OLUŞUM SÜRECİNDE BALKANLAR  Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin Dağılması -Birinci Dünya Savaşı sonrası 1919 Paris Antlaş­ması gereğince Sırp, Hırvat ve Slovenlerden olu­şan Yugoslavya Krallığı kuruldu. -İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Yugoslavya, Al­man işgaline uğramış ve Nazi yanlısı büyük Hırva­tistan Devleti kurulmuştur, 1945’teki seçimlerde başarılı olan General Tito, altı fe­dere devletten oluşan YUGOSLAVYA FEDERAL HALK CUMHURİYETİ’ni kurmuştur. Yugoslavya; Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, Bosna ...

Devamını Oku

Bosna Hersek Sorunu Hakkında Özet Bilgi

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi Küreselleşen Dünya ünitesi YENİ OLUŞUM SÜRECİNDE BALKANLAR konusu içeriğinde yer alan  Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin Dağılması (aşağıdaki konunun anlaşılabilmesi için mutlaka okunmalı) dahilinde ki Bosna Hersek Sorunu hem lise öğrencilerinin hemde KPSS Tarih hazırlığındaki adayların işine yarayacaktır. Bosna Hersek Sorunu – Yugoslavya’da iç karışıklıkların arttığı dönemde Birleşmiş Milletler (BM) gerekli müdahaleyi yapa­madı. Sadece Yugoslavya’ya ...

Devamını Oku

Avrupa Birliği Organları Hakkında Bilgi

Avrupa Birliği Organları Avrupa Parlamentosu Parlamenterler, üye devletler arasından beş yılda bir seçilir. Üye ülkeler parlamentoya nüfusları oranında mil­letvekili gönderir. Genel kurul Strazburg’da dır. Avrupa Birliği Komisyonu Üye devletlerce atanan 20 üyeden oluşur. Yürütme organıdır. AB organlarının kararlarının usulüne göre uygulan­masını kontrol eder. Tarafların sorumluluklarını yerine getirip getirmedi­ğini denetler. Adalet Divanı AB’nin mahkemesidir. Üye devletler arasındaki ve AB kurumlan aleyhin­de ...

Devamını Oku

Gümrük Birliği Antlaşması Kısaca

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ 1. Türkiye’nin AB Serüveni Ankara Anlaşması ve Katma Protokol için tıklayınız. Gümrük Birliği Antlaşması Türkiye’nin 1987’de AB’ye tam üyelik için müracaat etmesine karşın genişleme sürecine kadar beklenme­si istenmiş nihayet 1 Ocak 1996’da Türkiye ile AB ara­sında Gümrük Birliği Antlaşması imzalanmıştır. AB, 1993 Kopenhag Zirve toplantısında aldığı kararla Orta ve Doğu Avrupa ülkelerini kapsayan bir genişle­me süreci ...

Devamını Oku

Ankara Anlaşması ve Katma Protokol Kısaca

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ 1. Türkiye’nin AB Serüveni Türkiye’nin AB üyelik süreci 1963 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklık antlaşmasının imzalanmasıyla başlamış, 1987’de Türkiye’nin tam üyeliğe başvurusuyla hızlanmıştır. a. Ankara Anlaşması ve Katma Protokol Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu’na yaptığı ortaklık başvurusunun kabulü sonrası 12 Eylül 1963 tarihinde Türkiye ile AB arasında Ankara Antlaşması imzalanmıştır. 1973 yılında Türkiye ile AB arasında ...

Devamını Oku

NATO’nun Avrupa’da Genişlemesi

NATO’nun Avrupa’da Genişlemesi NATO’nun fonksiyonu SSCB dağıldıktan sonra de­ğişmiştir. Soğuk Savaş döneminde SSCB’nin yayılma siyasetine karşı mücadele eden NATO, 1991 sonrası genişleme politikasını hızlandırmıştır. Sovyet Rusya’nın dağılması sonrası Doğu Avrupa ül­keleri NATO’ya üye olmaya başlamışlardır. AB’ye üye olabilmek için oy birliği şartı aranmamak­tadır. Yunanistan 1980 tarihinde üye olunca, Türkiye ile arasındaki sorunlardan dolayı Türkiye’nin önünde engel olmuştur. 2004 yılında NATO’ya ...

Devamını Oku