4.Ünite: Türk İnkılabı

Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar

Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar Hukuk, haklar demektir. Bireyin bireylerle, bireyin devletle olan ilişkilerini düzenler. Hukukta yenileşmeye gidilmesinin başlıca gerekçeleri şunlardır; – Osmanlı hukukunda Müslümanların ayrı, azınlıkların yabancıların ayrı mahkemeleri vardı yani hukukta birlik yoktu. – Osmanlı hukukunda mahkemede iki kadın bir erkek tanık yerine geçiyordu. Ayrıca kanun kitapları derli toplu değil mahkemelerde kadı tek yargıçtı. – Hukuk alanında bir yenilik ...

Devamını Oku

1924 Anayasası Kısaca

1924 Anayasası 20Nisan 1924’te yürürlüğe giren bu anayasa ile 1921 Anayasası yürürlükten kaldırılmıştır. Cumhuriyet döneminde en uzun süre yürürlükte kalan anayasadır. Anayasaya göre; Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Devletin yönetim şekli cumhuriyet, dili Türkçe, başkenti Ankara ve dini İslam’dır.  (1928’de devletin dini islamdır maddesi anayasadan çıkarıldı.) Yasama hakki meclise verilirken, yürütme yetkisi cumhurbaşkanının seçtiği başbakanın seçtiği bakanlar kurulu aracığı ile yürütülür. ...

Devamını Oku

Medeni Kanunun Önemi

Medeni Kanunun Önemi Türk kadını sosyal, hukuksal,  ekonomi alanlında erkekle eşit haklara sahip olmuştur. Hukuk birliği sağlanmıştır. Türkiye’nin laikleşmesi yolunda dev bir adım daha atılmıştır. Medeni Kanunun Kabulü Kısa Özet için tıklayınız. Medeni Kanunun Getirdiği Yenilikler Maddeler Halinde konu anlatımı için tıklayınız.

Devamını Oku

Medeni Kanunun Getirdiği Yenilikler Maddeler Halinde

Medeni Kanunun Getirdiği Yenilikler Tek eşlilik ve resmi nikah zorunluluğu getirildi Evlilikte yaş sınırı getirildi. Boşanmak şartlara bağlandı. Mirasta kadın erkek eşitliği sağlandı. İki kadının erkek tanık yerine geçmesi uygulamasına son verilerek mahkemede tanıklıkta kadın erkek eşitliği getirildi. Kadına işe girme hakkı tanındı. Patrikhanenin mahkeme kurma yetkisine son verildi. (Hukuk birliği) DİKKAT: Medeni Kanun’da kadınlara sosyal, ekonomik ve hukuki haklar ...

Devamını Oku

Atatürk İnkılapları Tablo Halinde

Atatürk İnkılapları Tablosu Tablonun altına resim formatında olan halide eklenmiştir. SİYASİ ALANDA İNKILAPLAR HUKUK ALANINDA İNKILAPLAR EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA İNKILAPLAR 1. TBMM’nin açılması 2. İstiklal Marşının Kabulü 3. Cumhuriyet’in ilanı 4. Saltanatın kaldırılması 5. Halifeliğin kaldırılması 6. Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması 7. Ordu ve siyasetin ayrılması 8. Çok partili hayata geçiş denemeleri 9. Anayasaların hazırlanması 10. Kadınlara siyasi ...

Devamını Oku

Razgrad Olayı Hakkında Kısa Bilgi KPSS

Razgrad Olayı Razgrad Olayının Tarihi: 1933 Razgrad Olayı Kısaca: Bulgaristan’ın Razgrad şehrinde bulunan Türk mezarlığı 20 Nisan 1933’te Bulgarlar tarafından tahrib edildi. Bunun üzerine İstanbul’da üniversite öğrencileri Bulgar mezarlığına çelenk bıraktı. İstanbul’da gösteriler yapıldı. 2 gün süren gösteriler neticesinde birçok öğrenci gözaltına alındı. Razgrad Olayı ile ilgili Atatürk Anekdotu: Yıl 1930, Atatürk haber alır ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü’yü çağırır, ...

Devamını Oku

On İki Ada’nın Yunanistan’a verilmesi

On İki Ada’nın Yunanistan’a Verilmesi konusu 10 . sınıf Tarih dersi, En Uzun Yüzyıl Ünitesi Trablusgarp Savaşı konusu, İnkılap Tarihi Dersi Türk İnkılabı Ünitesi Lozan Barış Antlaşması konusu, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi, 2. Dünya Savaşı Ünitesi, Barışa Doğru konusu kapsamındadır. Adı geçen derslerde peyderpey anlatılan On İki Ada’nın Elimizden Çıkışı ve Yunanistan’a Verilmesi konusunu aşağıdan okuyabilirsiniz. On İki ...

Devamını Oku

I. TBMM nin Özellikleri

I. TBMM’nin Özellikleri a) Kurucudur. (Yeni devlet, yeni anayasa.) b) İhtilalcidir. c) Ulusçudur. (Azınlık milletvekili yoktur.) d) Demokratiktir. e) Olağanüstü yetkilere sahiptir. Yasama yetkisinin yanında diğer yetkileride kendisinde toplamıştır. (Kuvvetler birliği ilkesini benimsemiştir.) f) Meclis hükümeti sistemi vardır. (Meclis başkanı aynı zamanda hükümet başkanıdır.) g) Siyasi partilere yer verilmemiştir. Gruplar vardır. (Halk Zümresi, İstiklal, Tesanüd, Yeşilorducular, Müdafaa-i Hukukçular ve Islahat) ...

Devamını Oku

Lozan Barış Antlaşması

Lozan Barış Antlaşması Mustafa Kemal; Yunanlıların İzmir’de yaptığı tahribatın görülerek, Yunanistan’dan daha çok harp tazminatı alınması ve görüşmelerin daha yakından takip edebilmek amaçlı sulh müzakerelerinin İzmir’de olmasını istemiştir. Görüşmelerin tarafsız bir ülkede olmasını talep eden Avrupalı devletler ise görüşmelerin İsviçre’nin Lozan şehrinde meydana gelmesine hüküm vermiştir. Rauf Orbay kabine başkanı olarak müzakerelere başkan olarak gitmek istemiş; ancak müzakerelere Mondros Mütarekesini ...

Devamını Oku

Kubilay Olayı (23 Aralık 1930) Kısa Bilgi

Cumhuriyete Yönelik Tehditler ve Sonuçları Kubilay Olayı (23 Aralık 1930) 23 Aralık 1930’da Nakşibendi Tarikatı azalarından bir grup Derviş Mehmet liderliğinde İzmir-Menemen’e geldi. İlk öncesinde camiye giden bu grup, daha daha sonra sancak açarak, Menemen sokaklarında dolaşmaya başladı. Derviş Mehmet liderliğinde ki 6 kişi şehir meydanında halkı tehditle etrafına topladı Olayı duyan ve Menemen’de yedek subay olarak yer alan Kubilay komutasındaki ...

Devamını Oku