İnkılap Tarihi

Devletçilik İlkesinin Anahtar Kelimeleri

Devletçilik İlkesinin Anahtar Kelimeleri Konu ile ilgili örnek soru çözümü için resmin altına bakınız. * Ekonomi * Karma ekonomi modeli * Yatırım * Devlet Bankaları * Devletim yatırım yapması (Kamu İktisadi Teşekkülleri) * Kamulaştırma Son yıllarda Türkiye’de devletin elinde tutuğu Kamu İktisadi Teşebbüslerinin hızla özelleştirilmesi Atatürk’ün hangi ilkesinin eski önem ve özelliğinin kaybolmasına yol açmıştır? A) İnkılapçılık       B) ...

Devamını Oku

Halkçılık İlkesinin Anahtar Kelimeleri

Halkçılık İlkesinin Anahtar Kelimeleri Konu ile ilgili örnek soru çözümü için resmin altına bakınız. * Eşitlik * Ayrılıkların kaldırılması * Dayanışma * Topluma hizmet *Sosyal devlet anlayışı *Sosyal adalet Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasını önlemek amacıyla Jön Türkler tarafından “Osmanlıcılık” fikri ön plana çıkarılmıştır. Buna göre; dil, din, ırk ayrımı yapılmaksızın tüm halka eşit davranılacak ve ortaya çıkacak Osmanlı ruhuyla devlet ...

Devamını Oku

Milliyetçilik İlkesinin Anahtar Kelimeleri

Milliyetçilik İlkesinin Anahtar Kelimeleri Konu ile ilgili örnek soru çözümü için resmin altına bakınız. * Ulusal (milli) bağımsızlık * Ulusal (milli) benlik * Ulusal (milli) bilinç, şuur * Ortak dil * Ortak kader * Ortak Tarih * Vatan * Türk * Milli Eğitim ve Milli Kültür ile ilgili tüm çalışmalar Türk Tarih Kurumu’nun açılmasıyla, Türklerin Orta Asya’ya kadar en eski ...

Devamını Oku

Cumhuriyetçilik İlkesinin Anahtar Kelimeleri

Cumhuriyetçilik İlkesinin Anahtar Kelimeleri Konu ile ilgili örnek soru çözümü için resmin altına bakınız. * Ulusal (milli) egemenlik * Ulusal irade * Seçim * Çok partili rejim * Seçme ve seçilme hakkı * Yönetim * İdare * Siyaset Cumhuriyet Döneminde gerçekleşen; I. 1934’te kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi II. Arşın ve endaze yerine metre; okka yerine kilogram III. I. ...

Devamını Oku

İnkılapçılık İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde

İnkılapçılık İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde * Toplumun eskiyen düzeninin yerine yeni ve çağdaş bir düzen getirilmesidir. Bu yeni ve çağdaş düzen köklü değişiklikler yapılarak gerçekleşir. * Atatürk İnkılâpçılığı, kendi kendini yenileyen, dinamik (değişen şartlara göre kendini yenileyen hareketli) bir yapıya sahiptir. İnkılapçılık İlkesi konu anlatımı için tıklayınız. İnkılapçılık İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar konu anlatımı için tıklayınız.

Devamını Oku

Laiklik İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde

Laiklik İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde * Devlet düzenini ve hukuk kurallarının dine dayandırılmamasıdır. * Kişilerin din ve vicdan özgürlüklerinin sağlanmasıdır. * Bütün kurumlarda bilimsel esasların, aklın ve ileri teknolojinin kullanılmasını amaçlar. * Dinin çıkarcı kimseler tarafından sömürü aracı olarak kullanılmasının engellenmesini amaçlar. Laiklik İlkesi konu anlatımı için tıklayınız. Laiklik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar konu anlatımı için tıklayınız.

Devamını Oku

Devletçilik İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde

Devletçilik İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde * Devletin ekonomik kalkınmayı sağlamak için yaptığı bütün müdahaleler bu ilke ile ilgilidir. * Ekonomideki devletçilik, özel girişimlerin gerçekleştiremeyeceği ekonomik atılımları devletin kendi imkânlarıyla yapmasıdır. * Devletçilikte özel girişim (liberal ekonomi) engellenmez; ancak devlet ekonomiye müdahale etmeyi görevleri ve hakları arasında görür. * Bu ilke Türkiye’de zorunluluk sonucu kabul edilmiştir. * Halkçılık ilkesinin doğal sonucudur. ...

Devamını Oku

Halkçılık İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde

Halkçılık ilkesi konu anlatımı için tıklayınız. Halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar için tıklayınız. Halkçılık İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde * Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik ilkelerinin zorunlu sonucu olarak Halkçılık ilkesi doğmuştur. * Bütünleyici ilkelerden milli egemenlikle doğrudan ilgilidir. * Toplumu oluşturan bireyler arasındaki ayrıcalıkların ortadan kaldırılmasıdır. * Halk arasında din, dil, ırk farklılığı olmaksızın herkesin kanun önünde eşit olmasıdır. * Halkçılık her ...

Devamını Oku

Milliyetçilik İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde

Milliyetçilik ilkesi konu anlatımı için tıklayınız. Milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar için tıklayınız. Milliyetçilik İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde * Türk toplumunu oluşturan bireylerin birlikte yaşama ve ülkeyi kalkındırma arzusunu ifade eder. * Ulusal (milli) mücadelemizde ilk uygulamaya konulan ilkedir. * Din birliğine değil, birlikte yaşama arzusuna dayanır. Bu nedenle laiktir. * Türk ırkının üstünlüğüne değil, ulusların eşitliği temeline dayanır. Bu ...

Devamını Oku

Cumhuriyetçilik İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde

Cumhuriyetçilik ilkesi konu anlatımı için tıklayınız. Cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar için tıklayınız. Cumhuriyetçilik İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde * Demokrasilerde en iyi yönetim biçimidir. * En önemli unsur seçimdir. * Halkın, seçtiği temsilciler aracılığı ile kendini yönetmesidir. * Yeni Türk devletinin değişmez yönetim biçimi olarak kabul edildiği için temel ilkelerin başına konulmuştur. * Atatürk’e göre Türk ulusunun tabiatına ve adetlerine ...

Devamını Oku