İnkılap Tarihi

1. İnönü Savaşının Sonuçları MİLAT Kodlaması

Kurtuluş Savaşında Cepheler

1. İnönü Savaşının Sonuçları Düzenli ordunun Batı Cephesinde ki ilk savaşı olan I. İnönü Muharebesi ile ilgili buraya tıklayarak ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Gelelim konumuza; I. İnönü Savaşı’nın sonuçlarını iki kodlama ile aklınızda tutabilirsiniz. Biri MİLAT, diğeri TALİM 1. İnönü Savaşının Sonuçları MİLAT Kodlaması “1. İnönü Savaşı yeni kurulmakta olan Türk Devleti için bir MİLATtır” dediğimizde kodlamayı hatırlarız. Moskova Anlaşması İstiklal ...

Devamını Oku

1. İnönü Savaşının İç ve Dış Politikadaki Sonuçları

Kurtuluş Savaşında Cepheler

I. İnönü Savaşı 1. İnönü Savaşının İç Politikadaki Sonuçları Düzenli Türk ordusu önce Yunan taarruzunu Eskişehir-Afyon hattında durdurdu, Çerkes Ethem’in Kuva-i Seyyare birlikleri dağıtıldı. Albay İsmet Bey, General İsmet Paşa oldu. Düzenli ordu ilk zaferini kazanmış oldu. TBMM’ye ve düzenli orduya olan güven artmıştır. TBMM’nin ülke içindeki otoritesi artmıştır. İstiklal Marşı kabul edilmiştir. (12 Mart 1921) Yeni Türk devletinin ilk ...

Devamını Oku

1. İnönü Savaşı’nın Sebepleri ve Sonuçları Madde Madde

Kurtuluş Savaşında Cepheler

1. İnönü Savaşı’nın Sebepleri ve Sonuçları İnkılap Tarhi dersi Kurutuluş Savaşı’nda Cepheler ünitesi alt başlığı olan Batı Cephesi konusu dahilinde yer alan 1. İnönü Savaşı’nın Sebepleri ve Sonuçları Madde Madde aşağıdan okuyabilirsiniz. 1. İnönü Savaşı 6-10 Ocak 1921 tarihleri arasında Yunanlılar ile TBMM’nin kurduğu düzenli ordu arasında yapılmıştır. 1. İnönü Muharebesi’nde Komutan Albay İsmet Bey’dir. 1. İnönü Savaşı’nın Sebepleri Yunanların, ...

Devamını Oku

Düzenli Ordunun Kurulma Nedenleri Maddeler Halinde

Kurtuluş Savaşında Cepheler

İnkılap Tarhi dersi Kurutuluş Savaşı’nda Cepheler ünitesi alt başlığı olan Batı Cephesi konusu dahilinde yer alan Düzenli Ordunun Kurulma Nedenleri Nelerdir? sorusu “Kuvayi milliye’den düzenli orduya geçilmesini gerekli kılan nedenler nelerdir” veya “Kuvayi milliyenin kaldırılmasının nedenleri nelerdir?” biçiminde de sorulabilir. Batı Cephesi Düzenli Ordunun Kurulma Nedenleri Düzenli bir ordunun ancak düzenli bir ordu ile yenilebileceğini düşüncesi Kuvayı Milliye’nin düşman ilerleyişini ...

Devamını Oku

Kuvayı Milliyenin Yararlı ve Zararlı Yönleri

Kurtuluş Savaşında Cepheler

Kuvayı Milliye Mondros, sonrası başlayan işgaller karşısında halkın oluşturduğu silahlı milis kuvvetlerine Kuvayı Milliye denir. Kuvayı Milliyenin Yararlı ve Zararlı Yönleri Kuvayı Milliyenin Yararlı (Olumlu) Yönleri (Kuvayı Milliyenin Yararları) Düşman ordularının (özellikle Yunanlıların) ilerleyişini yavaşlattılar TBMM’ye zaman kazandırdılar. Düzenli ordunun kurulmasına kadar askeri boşluğu doldurdular.  TBMM’ye karşı çıkan isyanların bastırılmasına önemli katkı sağladılar. TBMM’nin otoritesini arttırdılar. Ulusal bilincin ortaya çıkmasına ...

Devamını Oku

Kuvayı Milliyenin Kurulma Sebepleri Maddeler Halinde

Kurtuluş Savaşında Cepheler

Kuvayı Milliyenin Kurulma Sebepleri Devleti Ali Osman’ın 1. Dünya Savaşı’nda yenilmesi Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalanması Ülkede işgallerin başlaması (Özellikle Yunanlıların İzmir’i işgali) Osmanlı ordusunun terhis edilmesi, silahların teslim edilmesi İstanbul Hükümeti’nin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirememesi (İşgallere karşı direnç gösterememesi) İşgallerin dayanaksız ve haksız gerekçelere dayanması Türk milletinin bağımsızlığına olan düşkünlüğü İşgal güçlerinin halka olan davranışları Yukarıda Kuvayı Milliyenin Kurulma ...

Devamını Oku

Kuvayı Milliyenin Özellikleri Maddeler Halinde

Kurtuluş Savaşında Cepheler

Kuvayı Milliye Kuvayı Milliye Nedir? İşgaller karşısında, Türk halkının bölgelerini korumak amacıyla oluşturdukları gönüllü direniş birliklerine Kuvayı Milliye denir. Kuvayı Milliyenin Özellikleri İşgallere tepki olarak ortaya çıktılar. Bölgesel olarak hareket ermişlerdir. Milli bilincin, birlik ve beraberlik duygusunun artmasını sağlamışlardır. Düzenli ordu kurulana kadar düşmanı oyalamış, TBMM’ye (Mustafa Kemal’e) zaman kazandırmışlardır. TBMM’ye karşı oluşan isyanları bastırarak TBMM’nin otoritesinin artmasını sağlamışlardır. Belirli ...

Devamını Oku

Batı Cephesi Savaşları ve Sonuçları

Kurtuluş Savaşında Cepheler

Batı Cephesi -Mondros Mütarekesi’nden sonra Türk yurdunda başlayan işgallere karşı çeşitli yörelerde halk bölgesel direnişe geçmiştir. Kuva-i Milliye denilen bu güç düzenli ordunun kurulmasına zaman kazandırmış, isyanları bastırmış, milli bilincin uyanmasında önemli rol oynamıştır. -Kuva-Milliye, katkılarının yanı sıra eksik özelliği de sahiptir. -Örneğin, belli bir emir-komuta zincirine bağlı değildir. Bir meydan muharebesi yapılabilecek güce, tekniğe ve savaş birikimine sahip değildir. ...

Devamını Oku

Güney Cephesi Hakkında Kısa Bilgi

Kurtuluş Savaşında Cepheler

Kurtuluş Savaşında Cepheler Güney Cephesi  -Fransız ve İtalyanlar güney bölgemizdeki işgalcilerdir. Fransa, Ermenileri de silahlandırarak Urfa’da, Maraş’ta, Antep’te, Adana’da katliamlara başladı. Kuva-i Milliye’nin (milis güçlerin) başarılı direnişi sonucunda Fransa bölgede kalamayacağını anladı. En son batıda Sakarya Savaşı kazanılınca Fransızlar Ankara Antlaşması ile Türkiye’ye boşaltacaktır.(Hatay hariç) -Paris Barış Konferansı’ nda dostlarıyla arası bozulan İtalya Türkiye ile savaşa girmemiş İkinci İnönü Savaşı’nın ...

Devamını Oku

Doğu Cephesi Özet

Kurtuluş Savaşında Cepheler

Doğu Cephesi 📌 Sovyet Rusya’nın 1. Dünya Savaşı’ndan çekilmesi sonrasında Kafkaslarda Ermenistan diye bir devlet doğmuştur. Ermenistan’ın sınırları Kars ve çevresini de içine almıştır. Bu süreçte doğuda yoğun olarak Ermenilerin gerçekleştirdiği katliamlar yaşanmaktaydı. 📌 Bu kötü gidişi durdurmak için TBMM Kazım Karabekir Paşa’yı görevlendirdi. 📌 TBMM’nin emrine giren düzenli ordu, karşı savaşında Ermenilerin mağlup etmeyi başarmıştır. Bu, TBMM’nin emrine giren ...

Devamını Oku