3. Ünite: İlk Türk Devletleri

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 106 Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 106 Cevapları 3. KONU DİĞER TÜRK DEVLETLERİ VE TOPLULUKLARI Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 yıldızın neyi temsil etiğini araştırınız. Türklerin tarih boyunca kurduğu 16 büyük devleti temsil etmektedir. Büyük Hun İmparatorluğu Batı Hun İmparatorluğu Avrupa Hun İmparatorluğu Ak Hun İmparatorluğu Göktürk İmparatorluğu Avar İmparatorluğu Hazar İmparatorluğu Uygur Devleti Karahanlılar Gazneliler Büyük Selçuklu İmparatorluğu ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 104 Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 104 Cevapları Mani dini Türk inançlarını ve yaşantısını nasıl etkilemiş olabilir? Arkadaşlarınızla tartışınız. Mani dini, hayvan eti yemeyi yasaklayan, savaşa karşı çıkan, askerliğe önem vermeyen bir felsefeye sahip olduğundan Türklerin hayvancılık ile olan uğraşları sona ermiştir. Böylece göçebe yaşama da gerek kalmamıştır. Savaşçı özellikleri bu din ile birlikte kaybolan Türkler daha barışçıl bir ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 103 Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 103 Cevapları İlk Türk devletlerinde kadının siyasi, sosyal ve ekonomik hayata etkileri neler olmuştur? Açıklayınız. İlk Türk devletlerinde kadının siyasi hayata etkileri: Kendi sarayları ve buyrukları vardır. Gerektiğinde naiblik ederler, toya katılırlar, elçi kabul ederlerdi. Dolayısıyla siyasi alanda söz sahibi idiler. İlk Türk devletlerinde kadının sosyal ve ekonomik hayata etkileri: Türk kadını pazar ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 102 Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 102 Cevapları İpek Yolu’nun Türk devletleri için önemi hakkında neler söylenebilir? Açıklayınız. İpek Yolu üzerinde olan Türk devletleri gerek aldıkları gümrük vergileri, gerekse pazar yerlerinde ki canlılık sebebiyle ekonomik açıdan ciddi derece de refaha ulaşmışlardır. Lakin İpek Yolu’na sadece ekonomik kazançları açısından bakmak yanlış olur. Gerek İpek Yolu’nun getirmiş olduğu ekonomik refah, gerekse ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 101 Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 101 Cevapları 1. Orhun Kitabelerinin Türk tarihindeki önemi hakkında neler söylenebilir? Bu soru 9. sınıf Ekoyay Yayınları Tarih kitabının 82. sayfasında daha önce sorulmuştur. Lütfen buraya tıklayarak 3. sorunun cevabını alınız. 2. I. Köktürk Devleti’nin yıkılmasında hangi faktörler etkili olmuştur? Devlet ahenginin bozuk oluşu, Çin entrikaları, hanedan üyeler arasındaki çekişmeler, beyler ve halk ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 99 Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 99 Cevapları, 1. Kürşat ve arkadaşlarının bağımsızlık mücadelesi, esaret altındaki Türk boylarını nasıl etkilemiş olabilir? Kürşat ve arkadaşlarının mücadelesi, Türklerin hiç sönmeyen bağımsızlık ateşini körüklemiştir. 2. Türk tarihinde bağımsızlık mücadelesi vererek devlet kuran başka hangi örnekler vardır? Belirtiniz. Türk tarihinde bağımsızlık mücadelesi vererek kurulan devletlere en güzel örnek Türkiye Cumhuriyeti’dir. Diğer örnekler ise ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 98 Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 98 Cevapları Çin, neden Türklerin töresini bozmak istemektedir? Açıklayınız Bir toplumu ele geçirmenin en kolay yolu örfünü adetini başkalaştırmaktır. Türk örf-adetinin temelide Türk töresidir. Onu bozarak Türkleri ele geçirmek hatta yok etmek niyetindedir. Doğu Köktürk Devleti ile Batı Köktürk Devleti arasında yaşanan iktidar mücadelesi I. Köktürk Devleti’ni siyasi açıdan nasıl etkilemiştir? Açıklayınız. Doğu ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 96 Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 96 Cevapları Tarih şeridine göre I. Köktürk Devleti hangi devletlerle siyasi ilişkilerde bulunmuştur? Tarih şeridine göre I. Köktürk Devleti; Çin, Sasani ve Ak Hun Devleti ile siyasi ilişkilerde bulunmuştur. I. Kök Türk Devleti döneminde İslam Devleti ile siyasi ilişkiden söz etmek pek mümkün değildir. (Tarih şeridinde I. ve II. Kök Türk Devleti KökTürkler ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 95 Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 95 Cevapları ETKİNİK Avrupa Hun Devleti’nin Avrupa’ya etkilerini aşağıdaki tabloya yazınız. Siyasi Orta Avrupa’da ki tüm kavimleri egemenliği altına almış, Doğu ve Batı Roma’yı baskı altına almıştır. Kültürel Avrupalılar, Türklerden savaş tekniklerini öğrendiler. (Özellikle onlu sistem) Türklerde ki alp kavramı, Avrupa’da şövalyelik kavramının temelini oluşturmuştur. Ayrıca pantolon, ceket ve iç çamaşırı giymeyi, at koşumları ...

Devamını Oku