3. Ünite: İlk Türk Devletleri

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 94 Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 94 Cevapları Margus Antlaşması’nın Maddeleri: • Bizans’ın daha önce ödediği vergi iki katına çıkarılacaktır. • Hunlardan kaçanlar Bizans’a kabul edilmeyecektir. • Bizans, ülkesine sığınanları iade edecektir. • Bizans, Hunların düşmanlarıyla ittifak yapmayacaktır. Margus Antlaşması’nın siyasi sonuçlarını her iki ülke açısından değerlendiriniz. (Margus Barış Antlaşması’nın önemi) Avrupa Hun Devleti Bizans’a karşı siyasi üstünlüğü ele ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 93 Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 93 Cevapları ARAŞTIRALIM Yukarıda verilen haritada Avrupa Hun Devleti’nin Avrupa üzerindeki hâkimiyet alanlarını belirleyiniz. Avrupa Hun Devleti ve diğer Türk boylarının Avrupa üzerindeki sosyal, kültürel ve askerî etkilerini araştırınız. Avrupa Hun Devleti’nin Avrupa üzerindeki hâkimiyet alanları: Sibirya, Orta Avrupa Avrupa Hun Devleti ve diğer Türk boylarının Avrupa üzerindeki sosyal, kültürel ve askerî etkileri ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 92 Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 92 Cevapları ETKİNLİK Kavimler Göçü’nün Avrupa’daki siyasi, sosyal, kültürel ve dinî sonuçlarını araştırarak aşağıdaki tabloya kısaca yazınız. Siyasi 1- Avrupa uzun yıllar boyunca karışıklık içinde kal­mıştır. 2- Avrupa Hun İmparatorluğu kurulmuştur. 3- Roma imparatorluğu 395 yılında Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 4- 476 yılında Batı Roma İmparatorluğu yıkıl­mıştır. 5- Avrupa’da Feodalite ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 90 Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 90 Cevapları Türklere ait mezarların bulunmasında tarihe yardımcı hangi bilim dalından faydalanılmıştır? Açıklayınız. Türklere ait mezarların bulunmasında tarihe yardımcı hangi bilim dallarında arkeolojiden faydalanılmıştır. Zira Türklerde mezara kurgan denir. Kurganlar yığma tepe halinde olduğundan ortaya çıkarılabilmesi için kazı bilimi olan arkeoloji uzmanlarının yani arkeologların ilgili bölge de kazı yapması gerekir.

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 89 Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 89 Cevapları 1. İlk Türklerin konargöçer bir yaşam sürmelerinde hangi faktörler etkili olmuştur? Açıklayınız. Hayvancılıkla uğraşmaları temel faktördür. Hayvacılıkla uğraştıktan iklim ve bitki örtüsüne göre hareketli  bir yaşam sürmek zorunda kalmışlardır. 2. Atın, Türklerin sosyal, iktisadi ve askerî hayatlarındaki önemi hakkında neler söylenebilir? Belirtiniz. At Türklerin askeri hayatında en önemli savaş aracıdır. Türk ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 88 Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 88 Cevapları Türklerin savaşlarda atlı birlikler ve hafif silahlar kullanmalarının sebepleri neler olabilir? Açıklayınız. Atlı birliklerde göçebe yaşantı büyük etmendir. Türk savaş taktiği hız ve disiplin üzerine kuruludur. Hızınde en önemli unsuru at, hafif zırh ve hafif silahlardır. Türklerin savaş taktikleri hakkında neler söylenebilir? Açıklayınız. Meydan savaşlarına uygundur. Temel unusr disiplin ve hızdır.

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 87 Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 87 Cevapları Türklerde vatan toprağının önemi hakkında neler söylenebilir? Açıklayınız. Türklerde vatan toprağı kutsaldır. Bağımsızlığın en önemli sembolüdür. İlk Türk devletlerinde ikili teşkilat uygulamasının Türk devletlerine olumlu ve olumsuz etkileri neler olmuştur? Değerlendiriniz. İlk Türk devletlerinde ikili teşkilat uygulamasının Türk devletlerine olumlu ve olumsuz etkileri için tıklayınız.

Devamını Oku

İkili Devlet Teşkilatı Hakkında Bilgi

İKİLİ TEŞKİLAT Eski Türk devletlerinde ülkenin genellikle iki bölüm (kanat) hâlinde idare edildiği görülmektedir: Bu uygulama Asya-Avrupa Hunlarında, Tabgaçlarda ve Köktürklerde doğu-batı şeklinde yine Asya Hunlarında ve Ak Hunlarda yönlere göre sağ kanat-sol kanat olarak belirlenirdi. (Bulgarlar – Macarlar (büyük – küçük),  Oğuzlar, Karluklar (iç – dış), Oğuzlar (bozok – üçok)) Bu bölümde daima bir tarafın üstünlüğü tanınırdı. Başta büyük ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 86 Cevapları

Türklerde devletin oluşumunda millet faktörüyle ilgili olarak neler söylenebilir? Açıklayınız. Türklerde ilin (devletin) oluşumunda millet çok önemlidir. Millet kılıç zoruyla değil, idarecileri ile işbirliği yaparak devleti oluştururdu. Yukarıdaki görselden hareketle Orta Asya Türk topluluklarının sosyal ve ekonomik hayatları ile ilgili hangi çıkarımlarda bulunabiliriz? Göçebe yaşayan Türkler, hayvancılık ile geçinmektedir. Hayvanların etinden, sütünden ve yününden faydalanılmaktadır. Açık alanda yaşayan ve hayvacılıkla ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 85 Cevapları

İlk Türk devletlerindeki kut anlayışını devletin devamlılığı açısından arkadaşlarınızla tartışınız. Kağan vefat ettiğinde yerine hanedan üyelerinin tamamı geçebiliyordu. Veraset anlayışında net kurallar yoktu. Zira kut tüm aileye verilmişti. Bu durum taht kavgalarına ve devletin güçten düşmesine sebeb oluyordu. Güçten düşen devlet ise yıkılıyordu. ETKİNLİK Yukarıdaki Orhun Kitabeleri’yle ilgili metni inceleyiniz. Edindiğiniz bilgilerden hareketle hükümdarın görevlerini verilen örnekteki gibi yazınız. (Metin ...

Devamını Oku