4. Ünite: İslam Tarihi ve Uygarlığı (13. Yüzyıla Kadar)

İslam Devletinde Ordu

İslam Devletinde Askeri Teşkilat Hz. Muhammed ve Hz. Ebubekir devirlerinde sürekli bir silahlı kuvvet yoktu. Gönüllülerden oluşan bir ordu vardı. İnanç uğruna yapılmış olan şavaşta ( Cihad – Gaza ), can verenlere şehitlik ( Cennet vaadi ), sağ kalanlara gazilik ünvanı veriliyordu. • İlk sürekli askeri birlikler, Hz. Ömer devrinde oluşturuldu. Askerlere aylık ödenmeye başlanmış, ordu kentler oluşturulmuştur. • Hz. ...

Devamını Oku

İslam Devletinde Devlet ve Ülke Yönetimi

İslam Devletinde Devlet ve Ülke Yönetimi • Hz. Muhammed, hem din, hem de hükümet başkanlığı görevini yürütmüştür. • 4 halife devrinde , peygamberlik dışarısında devletin görevlerini üstlenen halifeler, Şura’ ya ( Danışma Meclisi ) danışarak devleti yönetmeye çalıştılar. • Hz. Ömer devrinde sınırların genişlemesiyle bazı yenilemeler yapılmıştır. ( Bak ; Hz.Ömer devri ) • Emeviler devrinde Hilafet saltanata dönüştürüldü. • ...

Devamını Oku

İslam Devletinde Toplum Kısa Özet

İslam Devletinde Toplum • Hz.Muhammed ve 4 Halife döneminde halk, Müslüman olanlar ve Müslüman olmayanlar olarak 2 kesime ayrılmış lakin Müslümanlar ayrılmamıştır. • Emeviler halifeliği saltanat haline dönüştürmüşler, saraylarda lüks arasında yaşamaya başlamışlar, böylelikle halktan kopmalar başlamıştır. • Emeviler döneminde halk 4 toplumsal sınıfa ayrılmıştır ; • Müslüman Araplar : Devlette mühim vazifeleri yürüten, en üstün sınıftır. • Mevali : ...

Devamını Oku