Tarih 1

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 59 Cevapları

Yukarıdaki görsellerden hareketle İskitlerin sosyal ve ekonomik yapıları ile ilgili ne tür çıkarımlarda bulunabilirsiniz? İskitlerin hayvancılıkla geçindikleri belli olmaktadır. Dolayısıyla göçebe bir yaşam sürmektedirler. Görsellerdeki ince işçilik sanata önem verdiklerinin göstergesidir. İlk resimde ki figürün altından oluşu İsketlerin zenginliğinin kanıtıdır. Nil Nehri, Mısırlılar için neden kutsal kabul edilmektedir? Belirtiniz. Nil nehrinin kutsal kabul edilmesinin 2 sebebi vardır. 1. si; İlkel ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 56 Cevapları

Zigguratlar, Sümerlerin yaşamlarına ne tür katkılar sağlamıştır? Belirtiniz. Zigguratların 4 işlevi vardır; tapınak, okul, gözlemevi ve soğuk hava deposu Okul: Vergi toplama işlevi yerine getirilirken vergileri verenleri kayıt etme ihtiyacından yazı icad edilmiş ve rahipler tarafından diğer insanlara öğretilmiştir. Gözlemevi: Rasathanenin yüksek oluşu sebebiyle astronomi ve astroloji de gelişmişlerdir. Astonomi sayesinde ay takvimini yapmışlar ve nehirlerin taşma zamanlarını kayıt altına ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 57 Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 57 Cevapları Sümerlerin dünya uygarlığına katkıları neler olmuştur? Açıklayınız. Yazıyı icad ettiler. (Tarihi devirlere giren ilk toplumdur.) İlk yazılı kanunları yaptılar. (İlk hukuk devletidir. – Lagaş Kralı Urukagina) Ay yılı esasına dayalı ilk takvimi yaptılar. Dört işlemi buldular. Bir dairenin 360 derece olduğunu buldular Uzunluk ve ağırlık ölçülerini buldular.  

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 55 Cevapları

1. Mezopotamya’da tarih boyunca birçok uygarlğın kurulmasının nedenleri nelerdir? Açıklayınız. Mezopotamya’nın tarıma elverişli oluşu (verimli arazi, sulak ve iklimi uygun) etrafının doğal setlerle çevrili olmayışı, ticaret ve göç yolları üzerinde olamsı tarih boyunca birçok uygarlığın kurulmasına neden olmuştur. 2. Mezopotamya’da kurulan eski uygarlıklardan günümüze eser kalmamasının sebepleri neler olabilir? Belirtiniz. Mimari eserlerin malzemesinin kerpiç olması (dayanıksız oluşu) ve çok fazla ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 54 Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 54 Cevapları İlk Çağ uygarlıklarının ortaya çıktığı ve yayıldığı bölgelerin ortak özellikleri nelerdir? Açıklayınız. İlk Çağ uygarlıklarının ortaya çıktığı ve yayıldığı bölgelerin ortak özellikleri; Sulak olmaları, verimli araziye sahip olmaları, iklimlerinin ılıman olması ve göç yolları üzerinde olmasıdır. Miladi takvim hangi milletlerin katkısıyla günümüzdeki hâlini almıştır. Miladi takvimin gelişim sürecini anlatan bir tarih ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 53 Cevapları

1. Siyasi, coğrafi ve ekonomik etmenlerin uygarlıkların oluşumunu nasıl etkilediğini tespit ediniz. Siyasi Etmenler: Devletin gücü veya güçsüzlüğü uygarlığın oluşumunu direk etkiler. Güçlü devletler gittiği yerlerden etkilenirken, güçsüz devletler hakim güçlerden etkilenir. Dolayısıyla bölgede var olan uygarlık buna göre şekillenir. Coğrafi Etmenler: Bölgede ki coğrafi yapı uygarlıkların oluşumunu etkiler. Etrafı doğal setlerle çevrili uygarlıklar özgün olur. Lakin etrafı doğal korunaklı ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 52 Cevapları

Anadolu’da yukarıda bahsedilenlerin dışında Türkiye’nin tarih öncesi devirlerini aydınlatan başka hangi merkezler vardır? Araştırınız. ÇAYÖNÜ: Diyarbakır Ergani yakınlarındadır. Çayönü Türkiye ve Güneydoğu Avrupa’da Yenitaş Devrinde kurulan ilk köy yeridir. Türkiye’de ilk tarım yapılan yerdir. Buğday yetiştirilmiş, öğütülmüş ve hayvan gücünden yararlandırılmıştır. Göbeklitepe: Şanlıurfa’ya 22 km uzaklıktadır. Yerleşim yoktur. Dünyanın bilinen en eski kült alanıdır. Aşıklı Höyük: Aksaray il merkezinin 25 km ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 50 Cevapları

Eski Taş Çağı’nda, doğanın insan üzerinde baskın olmasının sebepleri neler olabilir? Açıklayınız. İnsan ilkel bir yaşam sürmektedir. Mağaralarda yaşayan ve toplayıcılık yapan insanların doğanın şartları karşısında boyun eğmekten başka yapabileceği birşey yoktur. Ateşin kullanılması insanların hayatını nasıl etkilemiş olabilir? Açıklayınız. Yemek pişirme, ısınma, geceleri aydınlanma, vahşi hayvanlara karşı korunma imkanı ortaya çıkmıştır. İlerleyen dönemlerde pişmiş kap yapımında ve maden eritmede ...

Devamını Oku