Tarih 2

Duyun-u Umumiye İdaresi Hakkında Kısa Bilgi

Duyun-u Umumiye İdaresi Hakkında Kısa Bilgi Duyun-u Umumiye İdaresinin Kuruluş Tarihi: 20 Aralık 1881 Duyun-u Umumiye İdaresi Hangi Padişah Zamanında Kuruldu?: II. Abdülhamid Duyun-u Umumiye İdaresinde Yer Alan Ülkeler: Osmanlı, İngiltere, Fransa, Avusturya, İtalya ve Almanya Duyun-u Umumiye İdaresi Neden Kuruldu?: Osmanlı Devleti’nin dış borçlarını ödeyemeyecek durumda olması üzerine kuruldu. Duyun-u Umumiye İdaresi Kısaca : Muharrem Kararnamesi ile kurulan Duyun-u ...

Devamını Oku

Rüsum-u Sitte İdaresi Kısaca

Rüsum-u Sitte İdaresi Rüsum-u Sitte İdaresinin Kuruluş Tarihi: 10 Kasım 1879 tarihinde yapılan Anlaşma ile kuruldu. 13 Ocak 1880 tarihinde faaliyete geçti. Rüsum-u Sitte İdaresinin Adı Ne Anlama Gelir? Altı Vergi İdaresi Rüsum-u Sitte İdaresi Hangi Padişah Döneminde Kuruldu? II. Abdülhamid Rüsum-u Sitte Nedir? Kısaca:Borç batağına saplanan Osmanlı Devleti Ramazan Kararnamesi ile de çıkış yolu bulamayınca Galata Bankerleri ile masaya ...

Devamını Oku

Ramazan Kararnamesi Hakkında Bilgi

Ramazan Kararnamesi Ramazan Kararnamesinin Tarihi: 30 Ekim 1875 (6-7 ve 10 Ekim tebliğleri 30 Ekim de topluca onaylanmıştır.) Ramazan Kararnamesinin Adı: Hicri takvimde Ramazan ayına geldiğinden bu isimle anılır. Ramazan Kararnamesinin Yayınlanmasında Etkili Olan Sadrazam: Mahmut Nedim Paşa (Rus Nedim) Ramazan Kararnamesini Yayınlayan Padişah: Sultan Abdülaziz Ramazan Kararnamesi Nedir? Kısaca: 1854 senesinde çıkardığı tahviller ile ilk kez dış borç alan ...

Devamını Oku

Muharrem Kararnamesi Kısaca

Muharrem Kararnamesi Muharrem Kararnamesinin Tarihi: 28 Muharrem 1299 (20 Aralık 1881) Muharrem Kararnamesinin Adı: Hicri takvimde Muharrem ayına geldiğinden bu isimle anılır. Muharrem Kararnamesini Yayınlayan Padişah: II. Abdülhamid Muharrem Kararnamesinin Diğer Adı: Tevhid-i Düyun Kararnamesi Muharrem Kararnamesi Kısaca: Osmanlı Devleti iç ve dış borçlarını ödemeyez hale gelince, alacaklıların baskısı neticesinde padişah II. Abdülhamid tarafından yayınlanan mali kararlardır. Muharrem Kararnamesinin Önemi: ...

Devamını Oku

Kütahya Antlaşmasının Maddeleri

Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanının Nedenleri, Başlaması ve Gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak için tıklayınız. İngiltere ve Fransa Rusya’nın boğazlar yoluyla Akdeniz’e inmesinden endişe duy­dular. Bundan dolayı Mısır Valisi ile Padişah arasın­da aracı olmaya karar verdiler. İngiltere ve Fransa’nın aracılığı ile antlaşma yapılmıştır. Kütahya Antlaşmasının Maddeleri – Mehmet Ali Paşa’ya Mısır valiliğine ek olarak Girit ve Suriye valiliği verilecek – ...

Devamını Oku

Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanının Nedenleri

Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanının Nedenleri -Yunan işgali sırasında Kavalalı Mehmet Ali Pa şa’ya vaad edilen Mora’nın elden çıkması -Buna karşılık Mehmet Ali Paşa’nın Girit valiliğine ek olarak, yanan donanmasının da inşaası için Lübnan dahil Suriye valiliğini istemesi -Mehmet Ali Paşa’nın güçlenmesini istemeyen Padişah İkinci Mahmut’un bu istekleri reddetmesi Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanının Başlaması ve Gelişimi Bunun üzerine Kavalalı, ...

Devamını Oku

Cezayir’in Fransa Tarafından İşgali (1830)

Cezayir’in Fransa Tarafından İşgali (1830) Yunanistan’ın bağımsız olması üzerine, Mora’daki işgaline son vermek durumunda kalan Fransa, Do­ğu Akdeniz’de dengelerin bozulduğunu öne sürerek, Cezayir’i işgal etmiştir. Osmanlı müdahale edememiş, protesto etmekle yetinmiştir. Cezayir, Kuzey Afrika’da kaybedilen ilk Osmanlı toprağıdır.

Devamını Oku

1829 Edirne Antlaşmasının Maddeleri ve Önemi

1829 Edirne Antlaşmasının Maddeleri Yunanistan bağımsız olacak Eflâk, Boğdan ve Sırbistan’a özerklik tanınacak Ticari ilişkiler eskiden olduğu gibi devam edecek Osmanlı Devleti, Rusya’ya savaş tazminatı ödeye­cek Rus ticaret gemileri Boğazlardan serbestçe geçe­bilecek Doğuda Ahıska, Poti, Anapa gibi kaleler Ruslara verilecek 1829 Edirne Antlaşmasının Önemi Küçük Kaynarca’dan sonra imzalanan en ağır koşullu anlaşmadır. Bu antlaşma ile ilk kez bir toplum milliyet­çilik ...

Devamını Oku

1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşının Sebepleri ve Sonuçları

1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşının Sebepleri Osmanlı donanmasının Navarin’de yakılmış olma­sı Osmanlı Devleti’nin yanan donanmasına karşılık İngiltere, Fransa ve Rusya’dan tazminat istemesi İngiltere ve Rusya’nın bu nedenle Osmanlı Devleti ile diplomatik ilişkilerini kesmesi Vaka-i Hayriye olayıyla Yeniçeri Ocağı’nın kaldı­rılmış olması, yerine kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammediye Ordusu’nun henüz güçlenmemiş olması Rusya ve İngiltere’nin Yunanistan’ın bağımsızlığını sağlamak istemesi Rus ordusu iki koldan saldırıya geçti. ...

Devamını Oku

Tepedelenli Ali Paşa İsyanının Nedenleri ve Sonuçları

Tepedelenli Ali Paşa İsyanı Tepedelenli Ali Paşa İsyanının Nedenleri 1- Tepedelenli Ali Paşa’nın bağımsız bir devlet kurma aşamasına gelmesi 2- II. Mahmut’un bu durumdan rahatsız olması. ( II. Mahmut’un mühürdarı Mehmet Sait Halet Efendi’nin de etkisi) — İsyan Sadrazam Hurşit Ahmet Paşa tarafından bastırıldı. (1822) Tepedelenli Ali Paşa İsyanının Sonuçları İsyanın yarattığı kaos ortamı isyan eden Yunanlıların işine geldi.

Devamını Oku