5. Ünite: En Uzun Yüzyıl (1800-1922)

Kütahya Antlaşmasının Maddeleri

Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanının Nedenleri, Başlaması ve Gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak için tıklayınız. İngiltere ve Fransa Rusya’nın boğazlar yoluyla Akdeniz’e inmesinden endişe duy­dular. Bundan dolayı Mısır Valisi ile Padişah arasın­da aracı olmaya karar verdiler. İngiltere ve Fransa’nın aracılığı ile antlaşma yapılmıştır. Kütahya Antlaşmasının Maddeleri – Mehmet Ali Paşa’ya Mısır valiliğine ek olarak Girit ve Suriye valiliği verilecek – ...

Devamını Oku

Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanının Nedenleri

Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanının Nedenleri -Yunan işgali sırasında Kavalalı Mehmet Ali Pa şa’ya vaad edilen Mora’nın elden çıkması -Buna karşılık Mehmet Ali Paşa’nın Girit valiliğine ek olarak, yanan donanmasının da inşaası için Lübnan dahil Suriye valiliğini istemesi -Mehmet Ali Paşa’nın güçlenmesini istemeyen Padişah İkinci Mahmut’un bu istekleri reddetmesi Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanının Başlaması ve Gelişimi Bunun üzerine Kavalalı, ...

Devamını Oku

Cezayir’in Fransa Tarafından İşgali (1830)

Cezayir’in Fransa Tarafından İşgali (1830) Yunanistan’ın bağımsız olması üzerine, Mora’daki işgaline son vermek durumunda kalan Fransa, Do­ğu Akdeniz’de dengelerin bozulduğunu öne sürerek, Cezayir’i işgal etmiştir. Osmanlı müdahale edememiş, protesto etmekle yetinmiştir. Cezayir, Kuzey Afrika’da kaybedilen ilk Osmanlı toprağıdır.

Devamını Oku

1829 Edirne Antlaşmasının Maddeleri ve Önemi

1829 Edirne Antlaşmasının Maddeleri Yunanistan bağımsız olacak Eflâk, Boğdan ve Sırbistan’a özerklik tanınacak Ticari ilişkiler eskiden olduğu gibi devam edecek Osmanlı Devleti, Rusya’ya savaş tazminatı ödeye­cek Rus ticaret gemileri Boğazlardan serbestçe geçe­bilecek Doğuda Ahıska, Poti, Anapa gibi kaleler Ruslara verilecek 1829 Edirne Antlaşmasının Önemi Küçük Kaynarca’dan sonra imzalanan en ağır koşullu anlaşmadır. Bu antlaşma ile ilk kez bir toplum milliyet­çilik ...

Devamını Oku

1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşının Sebepleri ve Sonuçları

1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşının Sebepleri Osmanlı donanmasının Navarin’de yakılmış olma­sı Osmanlı Devleti’nin yanan donanmasına karşılık İngiltere, Fransa ve Rusya’dan tazminat istemesi İngiltere ve Rusya’nın bu nedenle Osmanlı Devleti ile diplomatik ilişkilerini kesmesi Vaka-i Hayriye olayıyla Yeniçeri Ocağı’nın kaldı­rılmış olması, yerine kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammediye Ordusu’nun henüz güçlenmemiş olması Rusya ve İngiltere’nin Yunanistan’ın bağımsızlığını sağlamak istemesi Rus ordusu iki koldan saldırıya geçti. ...

Devamını Oku

Tepedelenli Ali Paşa İsyanının Nedenleri ve Sonuçları

Tepedelenli Ali Paşa İsyanı Tepedelenli Ali Paşa İsyanının Nedenleri 1- Tepedelenli Ali Paşa’nın bağımsız bir devlet kurma aşamasına gelmesi 2- II. Mahmut’un bu durumdan rahatsız olması. ( II. Mahmut’un mühürdarı Mehmet Sait Halet Efendi’nin de etkisi) — İsyan Sadrazam Hurşit Ahmet Paşa tarafından bastırıldı. (1822) Tepedelenli Ali Paşa İsyanının Sonuçları İsyanın yarattığı kaos ortamı isyan eden Yunanlıların işine geldi.

Devamını Oku

Yunan İsyanının Nedenleri ve Sonuçları

Yunan İsyanı (1820 -1829) Yunan İsyanının Nedenleri Ulusçuluk akımının Yunan milleti üzerindeki etkisi Sırpların, isyan neticesinde Osmanlı Devleti’nden bazı ayrıcalıklar elde etmiş olması Etnik-i Eterya Cemiyeti’nin çalışması Rumların Bizans İmparatorluğu’nu yeniden can­landırmak istemesi Avrupalı devletlerinin, Rumları eski Yunan uygarlığını yaratanların torunları olarak görmelerinden, dolayı onlara bağımsızlık kazandırma istekleri, Yanya Valisi Tepedelenli Ali Paşa’nın çıkarttığı isyanın yarattığı karışıklıklar. Etnik-i Eterya Cemiyeti ...

Devamını Oku

1808 Senedi İttifakın Maddeleri ve Önemi

1808 Senedi İttifak İkinci Mahmut tahta çıkınca Alemdar Mustafa Paşa’da sadrazam olmuştur. Alemdar bu dönemde devlet sı­nırları içinde bir güç haline gelmeye başlayan diğer ayanları da padişahla görüştürmek üzere İstanbul’a çağırdı. Padişahla ayanlar arasında bir sözleşme ya­pıldı. Sened-i İttifakın Maddeleri – Padişah ayanların varlığını ve haklarını tanıyacak – Ayanlar bölgelerinde, devletin asker ve vergi top­lamasına yardımcı olacak -Ayanlık haklarının babadan ...

Devamını Oku

Sırpların Bağımsızlık Aşamaları

Sırpların Bağımsızlık Aşamaları 1- Sırplar, 1812 Bükreş Antlaşmasıyla ayrıcalık elde etti. 2- 1816’da prenslik haline geldi. 3- 1829’da Edir­ne Antlaşmasıyla özerklik elde etti. 4- 1878’de Berlin Antlaşmasıyla bağımsızlığına kavuştu. Sırp İsyanının Sebepleri 1804 Sırp İsyanının Gelişimi, Sonuçları ve Önemi

Devamını Oku

Kale-i Sultaniye Antlaşması

Kale-i Sultaniye Antlaşması Kale-i Sultaniye Antlaşmasının Tarihi: 5 Ocak 1809 Kale-i Sultaniye Antlaşmasının Tarafları: Osmanlı X İngiltere Kale-i Sultaniye Antlaşmasının Maddeleri: Hiç bir ülkenin savaş gemilerinin boğazlardan geçmesine izin verilmeyecek. İngiltere’ye bazı kapitülasyon hakları verilecek. Fransa’nın Osmanlı’ya saldırması halinde İngiltere Osmanlı’ya destek verecektir. (Gizli madde)

Devamını Oku