Tarih 2

Kıbrıs’ın Fethinin Sebep ve Sonuçları

Kıbrıs’ın Fethi (1571) : Padişah II. Selim’in isteği üzerine, Kıbrıs Lala Mustafa Paşa tarafından fethedildi. Adaya Konya ve Karaman çevresinden Türkler yerleştirildi.(1571) Kıbrıs’ın Fethinin Sebepleri: – Kıbrıs’ın jeopolitik konumu, – Doğu Akdeniz’e egemen olma, – Anadolu, Mısır ve Suriye arasındaki deniz yolu ticaretinin güvenliğini sağlama, – Anadolu’nun güney kıyılarının güvenliğini sağlama, – Venedik’in Kıbrıs üzerinden yaptıkları korsanlık faaliyetlerine son verme, ...

Devamını Oku

Süveyş Kanalı Projesinin Amaçları

Süveyş Kanalı Projesi Süveyş Kanalı fikri ilk kez Yavuz Sultan Selim zamanında gündeme gelmiş, Sokulu Mehmet Paşabu fikri proje haline getirmişti. Süveyş Kanalı Projesinin Amaçları – Akdeniz donanmasını Kanal vasıtasıyla Kızıldeniz’e dolayısıyla Umman Denizi ve Basra Körfezi’ne ulaştırmak, – Ümit Burnunun keşfiyle önemini kaybeden Baharat yolunu tekrar canlandırmak, – Güney Asya’daki Müslümanların yardım isteklerine cevap verebilmek, – Basra ve Kızıldeniz güvenliği, – İspanyol ...

Devamını Oku

Don-Volga Kanal Projesinin Amaçları Maddeler Halinde

Don-Volga Kanal Projesi Don-Volga Kanal Projesinin Amaçları 1) Don ve İdil nehirlerini bir kanal ile birleştirerek Osmanlı’nın Akdeniz donanmasını Hazar Denizi’ne geçirmek 2) Bu donanma sayesinde Kırım’ın güvenliğini sağlamak, 3) Rusya’nın Karadeniz’e ve dolayısıyla sıcak denizlere inmesini önlemek, 4) İran ile yapılacak savaşlarda Akdeniz donanmasından yararlanmak ve Rusları Hazar kıyılarından çıkarmak, 5) Turan coğrafyasına ulaşmak, (Kazan ve Astarhan’ı Rusya’dan almak, Türkistan hanlıklarıyla ilişkileri geliştirmek,) ...

Devamını Oku

II.Bayezid Dönemi Siyasi Olayları

II.Bayezid Dönemi Siyasi Olayları 1)- CEM SULTAN OLAYI: Fatih’in ölümüyle şehzadeleri II. Bayezıt ve Cem Sultan aralarında taht kavgası başlamış, Cem Sultan Bayezıt’a yenilmiş ve Mısır’daki Memlüklere sığınmıştır. Ardından yeniden Anadolu’ya gelen Cem Sultan bir daha taht mücadelesine girişmiş, fakat yeniden başarısız olarak, bu defa da Rodos adasına kaçarak, buradaki SAİNT JEAN ŞÖVALYELERİNE sığınmıştı. Şövalyeler Cem’i Papaya teslim etmişler, ardından ...

Devamını Oku

II.Bayezid Dönemi Siyasi Gelişmeler

II.Bayezid Dönemi Siyasi Gelişmeler II.Bayezid devrinde, Fatih devri benzeri büyük fetihler olmadı. Bunun nedenleri; — Avrupalıların (özellikler Papa’nın) Cem Sultan’ı Osmanlılara karşın koz olarak kullanmaları. — II. Bayezid’in karakteri. — Sağlığında şehzadeleri aralarında başlayan taht kavgaları . ? Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanması yolunda en büyük rakip olan Karamanoğulları üzerine bir sefer düzenleyerek bu beyliğe son verdi. ? Fatih vaktiyle Osmanlı egemenliğini tanıyan ...

Devamını Oku

II.Bayezid Dönemi Osmanlı–İran İlişkileri

II.Bayezid Dönemi Osmanlı –İran İlişkileri Şeyh Safiyüddin İshak Erdebil’de tarikat şeyhi olarak ün kazanmıştı. Soyundan gelen Şah İsmail siyasetle uğraştı. Annesi Uzun Hasan’ın kızı olan Şah İsmail’in zamanla siyasi gücü arttı. 1502’de Akkoyunlu Devleti’ne son vererek Safevi Devleti’nin temellerini attı. İran, Irak, Azerbaycan ve Doğu Anadolu’da ilerledi. Şah İsmail’in amacı; adamları aracılığıyla fikirlerini yayarak taraftar toplamak ve Osmanlı topraklarını ele geçirmekti. Şah ...

Devamını Oku

II.Bayezid Dönemi Osmanlı – Memluk İlişkileri

II.Bayezid Dönemi Osmanlı – Memluk İlişkileri Fatih döneminde Osmanlı –Memluk ilişkilerinin bozulma sebepleri ; — Hicaz su yolları meselesi — Memluklerin Ramazan ve Dulkadiroğulları beyliklerinin iç işlerine karışmaları — Karaman beylerini ve Cem Sultan’ı himaye etmeleri — Hicaza giden Türk hacılardan vergi almaları II.Bayezid döneminde Memlukler’le yapılan savaşlar 6 yıl (1485-1491)sürdü. Savaşlarda her iki tarafta birbirlerine üstünlük sağlayamadı .Tunus hükümdarının aracılığı ile barış ...

Devamını Oku

II. Bayezid Dönemi Endülüs’e Yardım

II. Bayezid Dönemi Endülüs’e Yardım Beni Ahmer Devleti’nin yıkılmasından sonra Katolikler, İspanyadaki Müslüman ve Yahudilere işkence ve baskı yapıyorlardı. Endülüs Müslümanları Osmanlıdan yardım talep etti. Cem Sultan’ın Papa’nın elinde olması bu yardım isteğinin layıkınca yerine getirilmesini engelledi. II.Bayezid onları baskıdan kurtarmak için Kemal Reisi İspanya’ya gönderdi. Kemal Reis Müslümanları Kuzey Afrika’ya ,Yahudileri’de İstanbul, İzmir ve Selanik’e gemilerle taşıdı.(1505). Türk denizcilerinin batı Akdeniz’deki ...

Devamını Oku

II. Bayezid Dönemi Osmanlı-Venedik İlişkileri (1499-1502)

II. Bayezid Dönemi Osmanlı-Venedik İlişkileri (1499-1502) Bu dönemde Venedik, Mora halkını Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtmaya başlamıştı. II.Bayezid, Cem Sultan meselesinden dolayı pasif bir politika izlemek zorunda kaldı. Cem’in vefatından sonra donanmayı Venedik’le rekabet edebilecek konuma getirdi. Venedik ile yapılan mücadele sonucunda Modon, Koron ve İnebahtı kaleleri ele geçirildi. Böylece; — Venedik Mora yarımadasından çıkarıldı. — Akdeniz ve  Ege egemenliğinin yolu açıldı. ...

Devamını Oku

II.Bayezid’in Tahtan İndirilmesi

II.Bayezid’in Tahtan İndirilmesi Sultan II.Bayezid’in şehzadelerinden Korkut Manisa’da, Ahmet Amasya’da, Selim ise Trabzon’da sancakbeyi idiler. II.Bayezid’in kendisinden sonra tahta geçmesini istediği şehzade Ahmet’ti. Şehzade Selim buna karşı çıktı. İstanbul’a daha yakın olabilmek için Rumeli’de sancak beyliği talep etti. İsteği reddelince Rumeli’ye geçti. Babasının şark siyasetini yeterli görmyen Selim, Kefe sancak beyliği yapan oğlu Süleyman’ında desteğini alarak Edirne üzerine yürüdü. Çorlu civarında ...

Devamını Oku