Tarih 2

II.Bayezid Dönemi Siyasi Gelişmeler

II.Bayezid Dönemi Siyasi Gelişmeler II.Bayezid devrinde, Fatih devri benzeri büyük fetihler olmadı. Bunun nedenleri; — Avrupalıların (özellikler Papa’nın) Cem Sultan’ı Osmanlılara karşın koz olarak kullanmaları. — II. Bayezid’in karakteri. — Sağlığında şehzadeleri aralarında başlayan taht kavgaları . ? Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanması yolunda en büyük rakip olan Karamanoğulları üzerine bir sefer düzenleyerek bu beyliğe son verdi. ? Fatih vaktiyle Osmanlı egemenliğini tanıyan ...

Devamını Oku

II.Bayezid Dönemi Osmanlı–İran İlişkileri

II.Bayezid Dönemi Osmanlı –İran İlişkileri Şeyh Safiyüddin İshak Erdebil’de tarikat şeyhi olarak ün kazanmıştı. Soyundan gelen Şah İsmail siyasetle uğraştı. Annesi Uzun Hasan’ın kızı olan Şah İsmail’in zamanla siyasi gücü arttı. 1502’de Akkoyunlu Devleti’ne son vererek Safevi Devleti’nin temellerini attı. İran, Irak, Azerbaycan ve Doğu Anadolu’da ilerledi. Şah İsmail’in amacı; adamları aracılığıyla fikirlerini yayarak taraftar toplamak ve Osmanlı topraklarını ele geçirmekti. Şah ...

Devamını Oku

II.Bayezid Dönemi Osmanlı – Memluk İlişkileri

II.Bayezid Dönemi Osmanlı – Memluk İlişkileri Fatih döneminde Osmanlı –Memluk ilişkilerinin bozulma sebepleri ; — Hicaz su yolları meselesi — Memluklerin Ramazan ve Dulkadiroğulları beyliklerinin iç işlerine karışmaları — Karaman beylerini ve Cem Sultan’ı himaye etmeleri — Hicaza giden Türk hacılardan vergi almaları II.Bayezid döneminde Memlukler’le yapılan savaşlar 6 yıl (1485-1491)sürdü. Savaşlarda her iki tarafta birbirlerine üstünlük sağlayamadı .Tunus hükümdarının aracılığı ile barış ...

Devamını Oku

II. Bayezid Dönemi Endülüs’e Yardım

II. Bayezid Dönemi Endülüs’e Yardım Beni Ahmer Devleti’nin yıkılmasından sonra Katolikler, İspanyadaki Müslüman ve Yahudilere işkence ve baskı yapıyorlardı. Endülüs Müslümanları Osmanlıdan yardım talep etti. Cem Sultan’ın Papa’nın elinde olması bu yardım isteğinin layıkınca yerine getirilmesini engelledi. II.Bayezid onları baskıdan kurtarmak için Kemal Reisi İspanya’ya gönderdi. Kemal Reis Müslümanları Kuzey Afrika’ya ,Yahudileri’de İstanbul, İzmir ve Selanik’e gemilerle taşıdı.(1505). Türk denizcilerinin batı Akdeniz’deki ...

Devamını Oku

II. Bayezid Dönemi Osmanlı-Venedik İlişkileri (1499-1502)

II. Bayezid Dönemi Osmanlı-Venedik İlişkileri (1499-1502) Bu dönemde Venedik, Mora halkını Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtmaya başlamıştı. II.Bayezid, Cem Sultan meselesinden dolayı pasif bir politika izlemek zorunda kaldı. Cem’in vefatından sonra donanmayı Venedik’le rekabet edebilecek konuma getirdi. Venedik ile yapılan mücadele sonucunda Modon, Koron ve İnebahtı kaleleri ele geçirildi. Böylece; — Venedik Mora yarımadasından çıkarıldı. — Akdeniz ve  Ege egemenliğinin yolu açıldı. ...

Devamını Oku

II.Bayezid’in Tahtan İndirilmesi

II.Bayezid’in Tahtan İndirilmesi Sultan II.Bayezid’in şehzadelerinden Korkut Manisa’da, Ahmet Amasya’da, Selim ise Trabzon’da sancakbeyi idiler. II.Bayezid’in kendisinden sonra tahta geçmesini istediği şehzade Ahmet’ti. Şehzade Selim buna karşı çıktı. İstanbul’a daha yakın olabilmek için Rumeli’de sancak beyliği talep etti. İsteği reddelince Rumeli’ye geçti. Babasının şark siyasetini yeterli görmyen Selim, Kefe sancak beyliği yapan oğlu Süleyman’ında desteğini alarak Edirne üzerine yürüdü. Çorlu civarında ...

Devamını Oku

İstanbulun Fethinin Sebepleri ve Sonuçları Kısaca

İstanbulun Fethi Daha önce 6 defa kuşatılmasına rağmen alınamamıştı. Bunun nedenleri: 1) Balkanlara ve Anadoluya tam olarak yerleşilmemesi 2) Kuvvetli bir donanmanın bulunmaması 3) Kalın surları yıkacak topların olmaması Kısacası Bizans’ın dışarı ile bağlantısının kesilmemesi FETHİN NEDENLERİ: 1) Balkanlara ve Anadolu’ya yerleşen Osmanlı Devleti’nin ortasında bulunması 2) Ticaret yolları üzerinde bulunması 3) Bizans’ın yıllardan beri süregelen entrikalarından kurtulmak istenmesi 4) Şimdiye ...

Devamını Oku

Altın Orda Devleti Hakkında Kısa Bilgi

10. Sınıf tarih dersi 1. ünitesi olan Beylikten Devlete kapsamında yer alan XIV. YÜZYIL BAŞLARINDA YAKIN DOĞU VE AVRUPA konusu alt başlığı olan Altın Orda Devleti (1227 -1502) konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz. Altın Orda Devleti (1227 -1502) Kurucusu: Batu Han Hakimiyet Alanı: Karadeniz’in kuzeyi İslamiyeti Kabulü: Berke han zamanında İslamiyet yayılmış, Özbek Han zamanında resmi din olmuştur. Altın Orda Devleti’nin Yıkılmasının ...

Devamını Oku

İlhanlı Devleti Hakkında Kısa Bilgi

10. Sınıf tarih dersi 1. ünitesi olan Beylikten Devlete kapsamında yer alan XIV. YÜZYIL BAŞLARINDA YAKIN DOĞU VE AVRUPA konusu alt başlığı olan İlhanlı Devleti (1256 – 1335) konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz. İlhanlı Devleti Kurucusu: Hülagü Egemenlik Alanı: İran, Irak, Azerbaycan Faaliyetleri: Hülagu devrinde Anadolu Moğol egemenliğine girmiştir. 1256’da Alamut’u alarak Batınilere son verdiler. 1258 yılında Bağdat’ı işgal ettiler. Suriye ve ...

Devamını Oku

2. Kosova Savaşının Nedenleri ve Sonuçları

Tarih 2 dersi Beylikten Devlete ünitesi içinde yer alan Balkanlardaki Osmanlı Hakimiyetinin Güçlenmesi konusu dahilinde ki Varna Savaşı’nı aşağıdan okuyabilirsiniz. 2. Kosova Savaşı Tarih: 1448 Taraflar: Haçlılar X Osmanlı Sebepleri: 1) Varna yenilgisinin intikamını almak isteyen Yanoş’un Haçlı ordusu hazırlaması 2) Bizans’ın ve papanın kışkırtması 3) Türkler’i Balkanlar’dan atma düşüncesi Sonuçları: 1) Osmanlı kazandı. 2) Eflak yeniden Osmanlılara tabi oldu. Önemi: ...

Devamını Oku