Tarih 2

Yunan İsyanının Nedenleri ve Sonuçları

Yunan İsyanı (1820 -1829) Yunan İsyanının Nedenleri Ulusçuluk akımının Yunan milleti üzerindeki etkisi Sırpların, isyan neticesinde Osmanlı Devleti’nden bazı ayrıcalıklar elde etmiş olması Etnik-i Eterya Cemiyeti’nin çalışması Rumların Bizans İmparatorluğu’nu yeniden can­landırmak istemesi Avrupalı devletlerinin, Rumları eski Yunan uygarlığını yaratanların torunları olarak görmelerinden, dolayı onlara bağımsızlık kazandırma istekleri, Yanya Valisi Tepedelenli Ali Paşa’nın çıkarttığı isyanın yarattığı karışıklıklar. Etnik-i Eterya Cemiyeti ...

Devamını Oku

1808 Senedi İttifakın Maddeleri ve Önemi

1808 Senedi İttifak İkinci Mahmut tahta çıkınca Alemdar Mustafa Paşa’da sadrazam olmuştur. Alemdar bu dönemde devlet sı­nırları içinde bir güç haline gelmeye başlayan diğer ayanları da padişahla görüştürmek üzere İstanbul’a çağırdı. Padişahla ayanlar arasında bir sözleşme ya­pıldı. Sened-i İttifakın Maddeleri – Padişah ayanların varlığını ve haklarını tanıyacak – Ayanlar bölgelerinde, devletin asker ve vergi top­lamasına yardımcı olacak -Ayanlık haklarının babadan ...

Devamını Oku

Sırpların Bağımsızlık Aşamaları

Sırpların Bağımsızlık Aşamaları 1- Sırplar, 1812 Bükreş Antlaşmasıyla ayrıcalık elde etti. 2- 1816’da prenslik haline geldi. 3- 1829’da Edir­ne Antlaşmasıyla özerklik elde etti. 4- 1878’de Berlin Antlaşmasıyla bağımsızlığına kavuştu. Sırp İsyanının Sebepleri 1804 Sırp İsyanının Gelişimi, Sonuçları ve Önemi

Devamını Oku

Kale-i Sultaniye Antlaşması

Kale-i Sultaniye Antlaşması Kale-i Sultaniye Antlaşmasının Tarihi: 5 Ocak 1809 Kale-i Sultaniye Antlaşmasının Tarafları: Osmanlı X İngiltere Kale-i Sultaniye Antlaşmasının Maddeleri: Hiç bir ülkenin savaş gemilerinin boğazlardan geçmesine izin verilmeyecek. İngiltere’ye bazı kapitülasyon hakları verilecek. Fransa’nın Osmanlı’ya saldırması halinde İngiltere Osmanlı’ya destek verecektir. (Gizli madde)

Devamını Oku

Tilsit Görüşmeleri (Antlaşması)

Tilsit Görüşmeleri (Antlaşması) Fransız imparatoru Napolyon ile Çar I. Aleksandr arasında 8 Temmuz 1807’de imzalanmış bir ittifak antlaşmasıdır. Tilsit Antlaşmasının Maddeleri 1) Çarlık Rusyası ve Fransa İngiltere’ye karşı kıta ablukasına katılacak, 2) Çarlık Rusyası, Napolyon’un kurmuş olduğu krallıklarla yeni kuracağı Vestfalya Krallığı’nı ve Ren Birliği’ni tanıyacak, 3) Fransa, Prusya topraklarından çekilecek, 4) Fransa ve Çarlık Rusyası, eğer Babıâli, Fransa aracılığıyla ...

Devamını Oku

1812 Bükreş Antlaşmasının Maddeleri ve Önemi

1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşını sona erdiren antlaşmadır. 1812 Bükreş Antlaşmasının Maddeleri -Besarabya Ruslara verilecek, Eflâk ve Boğdan Osmanlı Devleti’nde kalacak -Osmanlı Devleti, Sırplara bazı ayrıcalıklar tanıya­cak -Prut Nehri iki ülke arasında sınır olacak -Tuna nehrinde her 2 taraf gemileride serbestçe dolaşabilecek 1812 Bükreş Antlaşmasının Önemi Osmanlı Devleti, ilk kez Bükreş Antlaşmasıyla Gayri­müslim bir azınlığa siyasi ayrıcalık tanımıştır. Böylece bağımsız Sırbistan’ın temelleri ...

Devamını Oku

1806-1812 Osmanlı Rus Savaşının Sebepleri, Gelişimi ve Sonuçları

1806-1812 Osmanlı Rus Savaşı 1806-1812 Osmanlı Rus Savaşının Sebepleri -Rusların Sırp isyanını desteklemesi -1804’te başlayan Napolyon Savaşları sırasında Osmanlı Devleti’nin Fransa tarafını tutması, Bo­ğazları Ruslara kapatması -Napolyon’un 1806’da Österliç Savaşinda Avus­turya ve Rus ordularını yenmesi, Osmanlı Devle­ti’nin Fransa’ya yakın bir siyaset izlemesi Ruslar, Eflâk ve Boğdan’ı işgal etti. Nizam-ı Cedit Or­dusu Tuna boyunda Ruslara karşı başarılı olmuşsa da Nizam-ı Cedit ...

Devamını Oku

1804 Sırp İsyanının Gelişimi, Sonuçları ve Önemi

1804 Sırp İsyanı Sırp İsyanının Sebepleri başlıklı yazımızda anlattığımız sebeplerden Sırplar, Kara Yorgi önderliğinde isyan ettiler. Sırp isyanı, 1806 – 1812 Osmanlı – Rus savaşı boyunca devam etti. Sırp İsyanının Sonucu: Ruslarla imzalanan Bükreş Antlaşması (1812) ile Osmanlı Devleti Sırplara bazı ayrıcalıklar tanıdı. Böylece başka bir devletin baskısıyla ilk kez Hıristiyan bir top­luma ayrıcalık tanınmış oldu. Ancak Sırplar bu ayrıcalıklarla ...

Devamını Oku

Sırp İsyanının Sebepleri

Sırp İsyanının Sebepleri -Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik akı­mının etkisi -Yüzyıl boyunca meydana gelen savaşların Balkanları bir savaş alanı haline dönüştürmesi -Balkanlara gönderilen Osmanlı devlet memurları­nın ve yeniçerilerin keyfi davranışları -Osmanlı Devleti’nin adalet ve hoşgörüye dayanan yönetim anlayışından uzaklaşması -Avrupalı büyük devletlerin kışkırtması ve desteği -Küçük Kaynarca Antlaşması sonrasında Balkan­larda açılmış olan Rus konsolosluklarının çalışma­ları, Fransız İhtilali’nin etkisi ile ...

Devamını Oku

Yüzyıl Savaşları Özet

Yüzyıl Savaşları (1337 – 1453) Yüzyıl Savaşları İngiltere ile Fransa devletleri arasında yapılmıştır. Savaşın nedeni; İngiltere’nin, Fransız topraklarına hakim olmak istemesidir. Aralıklarla iki devlet arasında 116 yıl devam eden savaşlar sırasında Kreys Meydan Muharebesi’nde tarihte ilk defa İngilizler tarafından top kullanılmıştır Yüzyıl Savaşlarının başlangıcında İngiltere üstünlük sağlamıştır. İngilizlerin birçok Fransız toprağını işgal ederek Orlean’ı kuşattıkları sırada Fransa’da gaipten sesler duyduğunu ...

Devamını Oku