Tarih 2

Tilsit Görüşmeleri (Antlaşması)

Tilsit Görüşmeleri (Antlaşması) Fransız imparatoru Napolyon ile Çar I. Aleksandr arasında 8 Temmuz 1807’de imzalanmış bir ittifak antlaşmasıdır. Tilsit Antlaşmasının Maddeleri 1) Çarlık Rusyası ve Fransa İngiltere’ye karşı kıta ablukasına katılacak, 2) Çarlık Rusyası, Napolyon’un kurmuş olduğu krallıklarla yeni kuracağı Vestfalya Krallığı’nı ve Ren Birliği’ni tanıyacak, 3) Fransa, Prusya topraklarından çekilecek, 4) Fransa ve Çarlık Rusyası, eğer Babıâli, Fransa aracılığıyla ...

Devamını Oku

1812 Bükreş Antlaşmasının Maddeleri ve Önemi

1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşını sona erdiren antlaşmadır. 1812 Bükreş Antlaşmasının Maddeleri -Besarabya Ruslara verilecek, Eflâk ve Boğdan Osmanlı Devleti’nde kalacak -Osmanlı Devleti, Sırplara bazı ayrıcalıklar tanıya­cak -Prut Nehri iki ülke arasında sınır olacak -Tuna nehrinde her 2 taraf gemileride serbestçe dolaşabilecek 1812 Bükreş Antlaşmasının Önemi Osmanlı Devleti, ilk kez Bükreş Antlaşmasıyla Gayri­müslim bir azınlığa siyasi ayrıcalık tanımıştır. Böylece bağımsız Sırbistan’ın temelleri ...

Devamını Oku

1806-1812 Osmanlı Rus Savaşının Sebepleri, Gelişimi ve Sonuçları

1806-1812 Osmanlı Rus Savaşı 1806-1812 Osmanlı Rus Savaşının Sebepleri -Rusların Sırp isyanını desteklemesi -1804’te başlayan Napolyon Savaşları sırasında Osmanlı Devleti’nin Fransa tarafını tutması, Bo­ğazları Ruslara kapatması -Napolyon’un 1806’da Österliç Savaşinda Avus­turya ve Rus ordularını yenmesi, Osmanlı Devle­ti’nin Fransa’ya yakın bir siyaset izlemesi Ruslar, Eflâk ve Boğdan’ı işgal etti. Nizam-ı Cedit Or­dusu Tuna boyunda Ruslara karşı başarılı olmuşsa da Nizam-ı Cedit ...

Devamını Oku

1804 Sırp İsyanının Gelişimi, Sonuçları ve Önemi

1804 Sırp İsyanı Sırp İsyanının Sebepleri başlıklı yazımızda anlattığımız sebeplerden Sırplar, Kara Yorgi önderliğinde isyan ettiler. Sırp isyanı, 1806 – 1812 Osmanlı – Rus savaşı boyunca devam etti. Sırp İsyanının Sonucu: Ruslarla imzalanan Bükreş Antlaşması (1812) ile Osmanlı Devleti Sırplara bazı ayrıcalıklar tanıdı. Böylece başka bir devletin baskısıyla ilk kez Hıristiyan bir top­luma ayrıcalık tanınmış oldu. Ancak Sırplar bu ayrıcalıklarla ...

Devamını Oku

Sırp İsyanının Sebepleri

Sırp İsyanının Sebepleri -Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik akı­mının etkisi -Yüzyıl boyunca meydana gelen savaşların Balkanları bir savaş alanı haline dönüştürmesi -Balkanlara gönderilen Osmanlı devlet memurları­nın ve yeniçerilerin keyfi davranışları -Osmanlı Devleti’nin adalet ve hoşgörüye dayanan yönetim anlayışından uzaklaşması -Avrupalı büyük devletlerin kışkırtması ve desteği -Küçük Kaynarca Antlaşması sonrasında Balkan­larda açılmış olan Rus konsolosluklarının çalışma­ları, Fransız İhtilali’nin etkisi ile ...

Devamını Oku

Yüzyıl Savaşları Özet

Yüzyıl Savaşları (1337 – 1453) Yüzyıl Savaşları İngiltere ile Fransa devletleri arasında yapılmıştır. Savaşın nedeni; İngiltere’nin, Fransız topraklarına hakim olmak istemesidir. Aralıklarla iki devlet arasında 116 yıl devam eden savaşlar sırasında Kreys Meydan Muharebesi’nde tarihte ilk defa İngilizler tarafından top kullanılmıştır Yüzyıl Savaşlarının başlangıcında İngiltere üstünlük sağlamıştır. İngilizlerin birçok Fransız toprağını işgal ederek Orlean’ı kuşattıkları sırada Fransa’da gaipten sesler duyduğunu ...

Devamını Oku

Yüzyıl Savaşlarının Sonuçları ve Önemi

Yüzyıl Savaşlarının Sonuçları ve Önemi – Fransa’da zayıflayan derebeyleriyle mücadele edilerek kuvvetli bir krallık kurulmuştur. Bu gelişmeler sonucunda derebeylik sistemi kaldırılarak Fransa’da siyasal birlik sağlanmıştır. – Ulusal duyguların gelişmesine yol açmıştır. – İngiltere’de Çifte Gül Savaşları adıyla bilinen ve otuz yıl süren iç savaşlar yaşanmıştır (1453 – 1481). – Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki ilerleyişi kolaylaşmıştır. – Avrupa’da bir devletin sömürge duruma ...

Devamını Oku

Feodalite Nedir? Kısaca

Feodalite Siyasal ve askeri gücü elinde bulunduran, toprağın mülkiyetine veya imtiyazına sahip olan bir senyörler (derebeyler) sınıfı ile bu sınıfa bağımlı köleler sınıfının oluşturduğu idari düzene feodalite denir. Kavimler Göçü’nün etkisiyle Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra yerine kurulan krallıklar arasındaki anlaşmazlıklar Orta Çağ Avrupası’nda feodalite (derebeylik) adı verilen yeni bir yönetim sisteminin doğmasına neden olmuştur. Bu sisteme göre, ülke büyük ...

Devamını Oku

Feodalite Rejiminin Özellikleri Kısaca

Feodalite Rejiminin Özellikleri – Feodalite rejiminin kurulmasından sonra Avrupa’da siyasal birlik bozulmuş, küçük yönetim birimleri ortaya çıkmıştır. Derebeylik yönetimi, IX. Yüzyılda Fransa’dan bütün Avrupa’ya yayılmış ve bütün Orta Çağ boyunca devam etmiştir. – Toprakların mülkiyeti soylulara aittir. Orta Çağ’da kapalı bir ekonomik politika izlendiği için halk sermaye birikimine sahip olamamıştır. Feodalitenin Zayıflamasının Nedenleri için tıklayınız.

Devamını Oku

Feodalitenin Zayıflamasında Coğrafi Keşiflerin Etkisi

Feodalitenin Zayıflamasında Coğrafi Keşiflerin Etkisi Coğrafi keşifler başladığında Avrupa’dan keşfedilen yerlere göçler başladı. Bu göçler neticesinde 2 sınıf güç kazandı. Krallar ve burjuvalar. Krallar elde ettikleri güç ile feodaliteyi zayıflattılar. Bu zayıflatma siyasi ve askeri güçlerinin yanında özellikle ekonomik değişim ile gerçekleşti. Keşfedilen yerlerde bulunan değerli madenler Avrupa’ya akıtıldı. Zenginlik ölçüsü toprak olmaktan çıktı ve değerli madenler oldu. Merkantilist ekonomi ...

Devamını Oku