Kuvayı Milliyenin Kurulma Sebepleri Maddeler Halinde

Kuvayı Milliyenin Kurulma Sebepleri

  • Devleti Ali Osman’ın 1. Dünya Savaşı’nda yenilmesi
  • Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalanması
  • Ülkede işgallerin başlaması (Özellikle Yunanlıların İzmir’i işgali)
  • Osmanlı ordusunun terhis edilmesi, silahların teslim edilmesi
  • İstanbul Hükümeti’nin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirememesi (İşgallere karşı direnç gösterememesi)
  • İşgallerin dayanaksız ve haksız gerekçelere dayanması
  • Türk milletinin bağımsızlığına olan düşkünlüğü
  • İşgal güçlerinin halka olan davranışları

Yukarıda Kuvayı Milliyenin Kurulma Sebepleri ni okudunuz. Bir önceki yazımız olan Kuvayı Milliyenin Özellikleri okumanız konuyu pekiştirmeniz açısından faydalı olacaktır.


Tavsiye Konular

Kurtuluş Savaşında Cepheler

Çerkez Ethem İsyanı, Sebepleri, Sonuçları ve Önemi

Çerkez Ethem İsyanı 1. İnönü Muharabesi sırasında Çerkez Ethem tarafından çıkarılan ayaklanmaya Çerkez Ethem İsyanı ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir