I. TBMM nin Özellikleri

I. TBMM’nin Özellikleri

a) Kurucudur. (Yeni devlet, yeni anayasa.)

b) İhtilalcidir.

c) Ulusçudur. (Azınlık milletvekili yoktur.)

d) Demokratiktir.

e) Olağanüstü yetkilere sahiptir. Yasama yetkisinin yanında diğer yetkileride kendisinde toplamıştır. (Kuvvetler birliği ilkesini benimsemiştir.)

f) Meclis hükümeti sistemi vardır. (Meclis başkanı aynı zamanda hükümet başkanıdır.)

g) Siyasi partilere yer verilmemiştir. Gruplar vardır. (Halk Zümresi, İstiklal, Tesanüd, Yeşilorducular, Müdafaa-i Hukukçular ve Islahat)

h) İnkılapçıdır. (İlk inkılabı kendisi yani ulusal egemenliktir. Saltanatı kaldıran meclis de yine bu meclistir.)


Tavsiye Konular

Atatürk İnkılapları Tablo Halinde

Atatürk İnkılapları Tablosu Tablonun altına resim formatında olan halide eklenmiştir. SİYASİ ALANDA İNKILAPLAR HUKUK ALANINDA ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir