I. TBMM nin Özellikleri

I. TBMM’nin Özellikleri

a) Kurucudur. (Yeni devlet, yeni anayasa.)

b) İhtilalcidir.

c) Ulusçudur. (Azınlık milletvekili yoktur.)

d) Demokratiktir.

e) Olağanüstü yetkilere sahiptir. Yasama yetkisinin yanında diğer yetkileride kendisinde toplamıştır. (Kuvvetler birliği ilkesini benimsemiştir.)

f) Meclis hükümeti sistemi vardır. (Meclis başkanı aynı zamanda hükümet başkanıdır.)

g) Siyasi partilere yer verilmemiştir. Gruplar vardır. (Halk Zümresi, İstiklal, Tesanüd, Yeşilorducular, Müdafaa-i Hukukçular ve Islahat)

h) İnkılapçıdır. (İlk inkılabı kendisi yani ulusal egemenliktir. Saltanatı kaldıran meclis de yine bu meclistir.)


Tavsiye Konular

Şeyh Sait İsyanının Nedenleri ve Sonuçları Madde Madde

Şeyh Said İsyanının Sebepleri – Şeyh Sait ve adamlarının sultanlık ve hilafeti geriye getirmek istemeleri ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir