Şeyh Sait İsyanının Nedenleri ve Sonuçları Madde Madde

Şeyh Said İsyanının Sebepleri

– Şeyh Sait ve adamlarının sultanlık ve hilafeti geriye getirmek istemeleri
–  Cumhuriyet idaresini çıkarlarına ters görenlerin ” Din elden gidiyor!” parolasıyla bir bölüm halkı kışkırtmaları
– Terakkiperver Cumhuriyet Partisi’nin katı muhalefeti, laiklik karşıtı görüşleri
– İngiltere’nin, o sıralarda görüşülen Musul mevzusunu çıkarları doğrultusunda çözebilmek amaçlı bölge halkını kışkırtması ve ayaklanmaları desteklemesi
– Doğu ve Güneydoğu’da ayrılıkçı akımların gelişmesi

Şeyh Said İsyanının Sonuçları

– Ayaklanma bastırıldı, fakat Türk silahlı gücü yıprandı.
– Ülkemiz Cumhuriyeti’ni yıkmaya yönelik önce başkaldırı bastırılmıştır. Takrir-i Sükun Kanunu çıkarılmıştır.
– Ayaklanma sebebiyle Musul meselesiyle olması gerektiği kadar ilgilenilememiş ve Irak İngiltere’ye verilmiş (1926-Ankara Ant.)
– Ayaklanmadaki rolü gerekçesiyle Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı (5 Haziran 1925).
– Ülkemiz’de çok partili yaşama geçiş amaçlı yapılmış olan ilk tecrübe başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
– Şeyh Sait İsyanı, Ülkemiz’de çok partili yaşama geçiş için ortamın uyumlu olmadığını ve artık demokrasinin tam olarak uygulanamadığını göstermiştir.


Tavsiye Konular

Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın Kuruluşu

İnkılap Tarihi dersi Türk İnkılabı ünitesi Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş Çalışmaları ve Sonuçları konusu ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir