İslamiyetin Doğuşu Sırasında Arabistan’ın Siyasi Durumu


İslamiyet Öncesi Dünyanın Genel Durumu

Arap Yarımadası 

Siyasi Durum:

ARABİSTAN: Asya’nın güney batısında bulunan büyük bir yarımadadır .
Üç yanı dağlarla çevrili, iç kısmı çöllerle kaplıdır .
İklimi sıcak ve kuraktır .

İslamiyet Öncesi Kuzey Arabistan’da Kurulan Devletler;
*Nebatlılar
*Tedmürlüler
*Gassaniler

İslamiyet Öncesi Güney Arabistan’da Kurulan Devletler;
*Main
*Seba
*Himyeri

İslamiyet Öncesi Hicaz ( Mekke – Medine Bölgesi )
Siyasi birliği mevcut olmayan Arabistan’da kabile yaşantısı hakimdir .
Mekke: İslam öncesi Kabe= Beyt’ ullah ( Allah’ın evi ) mukaddes sayılırdı . Arabistan’ın en mühim yerleşim ve ticaret merkezi Mekke’dir. Mekke’de ” Dar’ ün Nedve ” olarak bilinen bir danışma heyeti idaresi konusunda hükümler alırdı. Egemen kabile Kureyş idi . Kabe’nin durumundan Kureyş sorumlu idi .
Medine: Halkı genellikle Yahudi ve Hıristiyanlardan oluşurdu . Tarıma elverişliydi . Hıristiyan – Yahudi rekabeti ve çatışması vardı .


Tavsiye Konular

islam tarihi ve uygarlığı

İslam Kültür Medeniyetinin Doğuşu ve Etkilendiği Kültürler

İslam Kültür Medeniyetinin Doğuşu ve Etkilendiği Kültürler İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ İslamiyet’in doğduğu Arap Yarımadası’nda ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir