Avrupa’da Sömürgeciliğin Gelişimi


Lise 2 Tarih dersi XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ ünitesi AVRUPA’DA DÜŞÜNCE VE EKONOMİ ALANINDAKİ GELİŞMELER konusu alt başlığı olan Avrupa’da Sömürgeciliğin Gelişimi hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki yazıyı okuyabilirsiniz.

Avrupa’da Sömürgeciliğin Gelişimi

Sömürgecilik: Büyük devletlerin, gelişmemiş ülkeleri ve ulusları politik ve iktisadi olarak himayelerine (korumalarına) almalarıyla bu bölgelerin yer altı, yer üstü kaynaklarını diledikleri gibi kullanmalarına denir.

Avrupa devletleri, Coğrafi Keşiflerin ardından Uzak Doğu’nun zenginliklerini ülkelerine taşıyarak sömürgeler kurdular. Endüstri İnkılabı, 19. asırda Avrupa’da hammadde, pazar ve ucuz iş gücü ihtiyacını artırdı. Bu vaziyet, sömürgecilik faaliyetlerinin yeryüzünde yaygınlaşmasına sebep olmuştur.
Sanayi İnkılabıyla iktisadi olarak gelişen Avrupa devletleri, silah sanayilerini geliştirdiler. Avrupalılar savaş gemileri ve makineli tüfekleri yardımıyla mühim bir savaş gücüne ulaştılar. Bu güce karşın direnemeyen Afrika Kıtası’ndaki pekçok ülke ile Asya’da Hindistan ve Çin benzeri ülkelerde Avrupa devletlerinin kontrolü altına girdiler.


Tavsiye Konular

XVIII.YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ

3. Selim Dönemi Islahatları Maddeler Halinde

3. Selim Dönemi Islahatları Maddeler Halinde Üçüncü Selim yenilik taraftarı olup kendisine yenilik yapmasını tavsiye ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir