Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne Etkileri Kısa Bilgi


10. sınıf Tarih dersi XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ ünitesi AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ konusu alt başlığı olan Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne Etkileri hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki yazıyı okuyabilirsiniz.

Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne Etkileri

Olumlu Etkisi: Fransız İhtilali Osmanlı ülkesinde yurttaş haklarının korunması, yargı güvencesi ve inanç ayrımı yapılmadan eşitlik benzeri ilkelerin yayılmasında etkili oldu, Osmanlılar’da demokrasi hareketleri başladı. Tanzimat Fermanı ve Meşrutiyete zemin hazırlandı.

Olumsuz Etkisi: Müslüman olmayan topluluklar aralarında yayılan milliyetçilik akımı,ayaklanmaların çıkmasına sebep oldu. Bu ayaklanmaları Rusya, Avusturya, İngiltere ve Fransa gibi devletlerde kışrttılar. Osmanlılar, bu ayaklanmaları bastırmaya çalışırken, diğer yandan Avrupa devletleriyle de savaşmak zorunda kaldı. Böyle olunca, ayaklanmalar bastırılamadı ve bu milletler, bağımsızlıklarını elde ettiler.


Tavsiye Konular

XVIII.YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ

3. Selim Dönemi Islahatları Maddeler Halinde

3. Selim Dönemi Islahatları Maddeler Halinde Üçüncü Selim yenilik taraftarı olup kendisine yenilik yapmasını tavsiye ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir