Fransız İhtilalinin Osmanlı Devletine Etkileri Maddeler Halinde

Fransız İhtilalinin Osmanlı Devletine Etkileri Maddeler Halinde

Fransız İhtilalinin Osmanlıya Olumlu Etkileri

– Fransız İhtilali sonrası Osmanlı Devleti’nde demokratikleşme hareketleri başladı. (Yargının üstünlüğü ve güvencesi, insan hakları, eşitlik)

– Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Fermanı’nın yayınlanması ve Meşrutiyetin İlanı (Kanunu Esasi) bu durumun göstergesidir.

Fransız İhtilalinin Osmanlıya Olumsuz Etkileri

– Fransız İhtilali’nin doğruduğu akımlar arasında yer alan milliyetçilik ve hürriyet fikri çok uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti’nde etkili oldu.

– 19. yüzyıldan itibaren gayrimüslim halk ayaklanmalar başlattı. Devlet dağılma sürecine girdi.


Tavsiye Konular

3. Selim Dönemi Islahatları Maddeler Halinde

3. Selim Dönemi Islahatları Maddeler Halinde Üçüncü Selim yenilik taraftarı olup kendisine yenilik yapmasını tavsiye ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir