6.Ünite: Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

1923-1932 Dönemi Türkiye’nin Dış Politikası Özet

1923-1932 Dönemi Türkiye'nin Dış Politikası

1923-1932 Dönemi Türkiye’nin Dış Politikası Türkiye bu dönemde Lozan Barış Antlaşması ile çözüme kavuşturulamamış sorunların çözülmesine yönelik politika izlenmiştir. Ayrıca komşularıyla iyi ilişki kurmak ve barışçıl yollarla uluslararası problemi çözmek gibi hedefleri vardır. 1923-1932 Dönemi Türkiye’nin Dış Politikasında ki Önemli Gelişmeler ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen bilgi edinmek istediğiniz maddeye tıklayınız. Nüfus Mübadelesi (Etabli) Sorunu Yabancı Okullar Sorunu ...

Devamını Oku

Atatürk’ün Dış Politika İlkeleri Kısaca

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-min

Atatürk’ün Dış Politika İlkeleri Milli bağımsızlığımızdan ödün vermemek Devletler arası anlaşmazlıkları ve iç sorunları barış yoluyla çözmek (Yurtta Sulh, Cihanda Sulh) Ulusal menfaatlerle, insanlık menfaatini bağdaştırmak, hakka olduğu kadar kuvvete de yer vermektir. Dünya barışına katkıda bulunmak. Başkalarının topraklarında gözü olmamak. Yayılmacı, istilacı ve saldırgan politikalardan uzak durmak. Ulusun ve vatanın hayatı tehlikede olmadıkça savaştan uzak durmak. Bilim ve teknolojiyi ...

Devamını Oku

Litvinov Protokolü (Paktı) KPSS

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-min

Litvinov Protokolü (Paktı) Briand-Kellog Paktı‘nı destekleyici nitelikte Sovyetler Birliği’nin komşuları ile imzaladığı protokoldür. 9 Şubat 1929’da SSCB, Romanya, Polonya, Letonya, Estonya tarafından imzalanmıştır. Daha sonra protokol Türkiye, İran, Litvanya ve Danzig tarafından da imzalanmıştır. NOT: Briand-Kellog Paktı’nı SSCB, Batılı devletlerin Sovyetler Birliği’ni izole etmek, çember içine almak ve Sovyet Rusya’ya karşı mücadele etmek için kurdukları bir kombinezon olarak algılamışlardı. Fakat ...

Devamını Oku

1932 – 1939 Dönemi Türkiye’nin Dış Politikası Özet

1932 - 1939 Dönemi Türkiye'nin Dış Politikası

1932 – 1939 Dönemi Türkiye’nin Dış Politikası Bu dönemde dünyada sert savaş rüzgârı esmeye başlamıştı. Türkiye bu yüzden uluslararası çeşitli kuruluşlarda yer almış ve dünya barışını sağlama yolunda politikalar izlenmiştir. Ayrıca Lozan Antlaşması’nın Misak-ı Milli’ye aykırı uygulamalarına son vermiştir. 1932 – 1939 Dönemi Türkiye’nin Dış Politikasında ki Önemli Gelişmeler ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen bilgi edinmek istediğiniz maddeye ...

Devamını Oku

Nyon Konferansı (Antlaşması) Nedir KPSS

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-min

Nyon Konferansı (Antlaşması) Nyon Antlaşması 14 Eylül 1937’de İsviçre’nin Nyon kentinde toplanan konferansın ardından 16 Eylül 1937 yılında imzalanmıştır. Nyon Antlaşmas’nı imzalayan devletler; İngiltere, Bulgaristan, Mısır, Fransa, Yunanistan, Romanya, Türkiye, SSCB, Yugoslavya’dır. Nyon Konferansı’nın amacı Akdeniz’in güvenliğini sağlamaktır. Zira İtalyan denizaltıları kimliklerini gizleyerek ticari gemileri batırıyorlardı. Antlaşmaya göre imza atan tüm ülkeler kendi kıyı güvenliğini sağlarken Akdeniz güvenliği İngiltere ve Fransa’ya ...

Devamını Oku

Hatay’ın Anavatana Katılması Maddeler Halinde

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-min

Hatay’ın Anavatana Katılması -TBMM Hükümeti ile Fransa Hükümeti arasında 1921’de imzalanan Ankara Antlaşması’nda İskenderun ve Antakya’nın Fransa himayesinde özel bir yönetime sahip olması kabul edilmişti. Bu yıllarda Suriye, Fransız himayesi altında bulunuyordu. Hatay’ın statüsü Lozan’da da kabul edilmişti. -Dünyada savaş rüzgârlarının estiği bir dönemde Fransa, Suriye üzerindeki manda yönetimini kaldırılmıştır (1936). Bu duruma göre İskenderun ve Antakya sanki Suriye’nin mandası ...

Devamını Oku

Sadabat Paktı Özet

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-min

Sadabat Paktı Sadabat Paktı’nın Kuruluş Tarihi: 8 Temmuz 1937 Sadabat Paktı’na Katılan Devletler: Türkiye öncülüğünde, İran, Irak ve Afganistan Sadabat Paktı’na Katılmayan Devlet: Suriye (Türkiye ile yaşadığı Hatay sorunu ve Irak ile yaşadığı sınır sorunu nedeniyle) Sadabat Paktı Neden Kuruldu: İtalya’nın Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’ya yönelik politikası yanında Habeşistan’a saldırması Türkiye gibi Orta Doğu ülkelerini de endişelendirdi. 4 devlet ...

Devamını Oku

Montrö Boğazlar Sözleşmesinin Önemi

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-min

Montrö Boğazlar Sözleşmesinin Önemi Montrö Boğazlar Sözleşmesi Neden İmzalandı sorusunun cevabı için lütfen buraya tıklayınız. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin maddeleri için buraya tıklayınız. Türkiye boğazlara tam egemen olmuştur. Misak-ı Milli’ye aykırı bir uygulamaya son vermiştir. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki gücü artmış bu da Türkiye’yi uluslararası alanda daha saygın bir konuma yükselmiştir. Milletler Cemiyeti’nin yetersiz garantisi yerine Türkiye kendi gücüne dayanma ve Boğazlar ...

Devamını Oku

Montrö Boğazlar Sözleşmesinin Maddeleri Kısaca

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-min

Montrö Boğazlar Sözleşmesinin Maddeleri Öncelikle Montrö Boğazlar Sözleşmesi Neden İmzalandı sorusunun cevabı için lütfen buraya tıklayınız. Montrö ile Boğazların Statüsü; Boğazlar komisyonu kaldırılacak ve tüm yetkileri Türkiye’ye devredilecektir. Türkiye Boğazlarda asker bulundurma, askeri üs kurma ve tersane açma gibi tüm yetkilere sahip olacaktır. Boğazlardan yabancı savaş gemilerinin geçişinde bazı sınırlamalar olacaktır. Boğazlar dünya ticaretine açık olacaktır. Türkiye bir harbe girer ...

Devamını Oku

Montrö Boğazlar Sözleşmesi Neden İmzalandı

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-min

Montrö Boğazlar Sözleşmesi (1936) Lozan Antlaşması’na göre Boğazlarda başkanı Türk olan uluslararası bir komisyon kurulacak ve Boğazlar askerden arındırılacaktır. 1930 yıllarında yeni bir savaş rüzgârı esmeye başladı; Almanya Ren bölgesini silahlandırmıştır. ( Versay Antlaşması’na ters düşmüştür) Japonya, Mançurya’yı işgal etmiştir. İtalya, Habeşistan’ı işgal etmiştir. Ayrıca 12 adayı silahlandırmıştır. Avusturya zorunlu askerliği yeniden başlatmıştır. -Bütün bu olup bitenler karşısında Milletler Cemiyeti ...

Devamını Oku