6.Ünite: Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Bozkurt-Lotus Olayı Kısa Özet

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-min

Bozkurt-Lotus Olayı ♦ Bozkurt-Lotus Olayı Tarihi: 2 Ağustos 1926 ♦ Bozkurt-Lotus Olayı Kısaca: Bozkurt adlı Türk gemisi ile Lotus adlı Fransız ge­misi Ege Denizi’nde Midilli açıklarında çarpışmıştır. Lotus gemisi kaptanı İstanbul’da yargılanmıştır. Fransızlar Türk mahkemesinin verdiği karara tepki göstermişler ve Türk gemisinin suçlu olduğuna karar vererek Türkiye’den tazminat istemişlerdir. ♦ Bozkurt-Lotus Davası Nerede Görüldü? Lahey Adalet Divanı ♦ Bozkurt-Lotus Davasında ...

Devamını Oku

1923-1939 Arası Türkiye ile Fransa Arasında Yaşanan Sorunlar

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-min

1923-1939 Arası Türkiye ile Fransa Arasında Yaşanan Sorunlar Lozan Barış Anlaşması ile Atatürk’ün ölümü arasında geçen sürede Türk-Fransız ilişkilerini etkileyen belli başlı sorunlar şunlardır: Türkiye ile Suriye arasındaki sınırın belirlenmesi, Bozkurt – Lotus sorunu (davası), için tıklayınız. Türkiye’deki Fransız okulları (yabancı okullar sorunu), için tıklayınız. Adana – Mersin demiryolunun satın alınması, için tıklayınız. Osmanlı borçları sorunu, için tıklayınız. Hatay (Sancak) ...

Devamını Oku

1923-1932 Dönemi Türk – Fransız İlişkileri

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-min

1923-1932 Dönemi Türk-Fransız ilişkileri, Suriye Sınırı, Yabancı Okullar Ve Borçlar 30 Mayıs 1926’da Fransa ile dostluk ve iyi komşuluk sözleşmesi imzalandı. Buna göre taraflar arasındaki anlaşmazlıklar barışçıl yollarla çözümlenecektir. Birine yönetilen silahlı saldırıda diğeri tarafsız kalacaktır. Lozan’da yabancı okullarla ilgili düzenleme hakkı Türk hükümetine bırakılmıştır. Lozan sonrasında Türk Hükumeti 26 Eylül 1925’te bir genelge hazırlayarak yabancı okullarda Türk dili, tarih ...

Devamını Oku

Musul Meselesi Maddeler Halinde Kısaca

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-min

MUSUL SORUNU Lozan’da en fazla tartışılan konulardan biri de Musul Sorunu idi. Lozan’da Batı’nın dikkatine sunulan Musul tezi şöyleydi; Musul çoğunlukla Türk’tür Coğrafi ve siyasi bakımdan bu vilayet Anadolu’nun ayrılmaz bir bütünüdür Henüz hukuken Türkiye’nin bir parçası olan bu topraklar hakkında İngiltere’nin gerçekleştirdiği antlaşmalar köksüzdür. Musul vilayeti, memleketimizin diğer birçok kısımları gibi mütarekeden sonra İngilizler tarafından işgal edilmiştir. Bu nedenle ...

Devamını Oku

1923-1932 Dönemi Türk – Sovyet İlişkileri

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-min

1923-1932 Dönemi Türk – Sovyet İlişkileri – Kurtuluş Savaşı yıllarında iki ülke arasında iyi ilişkiler kurulmuş, Sovyet Rusya, Türkiye’ye yardımda bulunmuştur. -Sovyet Hükümeti Lozan’da Boğazlar üzerinde mutlak Türk egemenliği tezini savunmuştu. Türk-Sovyet yakınlaşması Lozan Barışı sonrası dönemde de Batılı devletlerin Türkiye’ye karışı davranışları doğrultusunda gelişmiştir. I. Dünya Savaşı’nın galiplerinin Almanya’yı saflarına alarak 1925’te Locarno Antlaşması’nı imzalamalarını Sovyetler, kendisine karşı yapılmış ...

Devamını Oku

Briand-Kellogg Paktı Hakkında Bilgi

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-min

Briand-Kellogg Paktı Briand-Kellogg Paktının (Nerede İmzalandı) Diğer Adı: Paris Paktı Briand-Kellogg Paktının İmzalanma Tarihi: 27 Ağustos 1928 Briand-Kellogg Paktının Öncü Devletleri: Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya, Belçika, Polonya, Fransa, Çekoslovakya Briand-Kellogg Paktının İmzalanma Sebebi: Locarno Antlaşması’na rağmen, Almanya’dan çekinen Fransa, ABD ile karşılıklı ilişkilerinde savaşa başvurulmaması ilkesine dayalı bir barış paktı yapmayı istedi. Bunu reddeden ABD, bütün büyük devletlerin, muhtemel bir ...

Devamını Oku

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasının Temel Esasları Kısaca

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-min

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasının Temel Esasları Türk dış politikasının temel ilkeleri Kurtuluş Savaşı yıllarında şekillenmiştir.  Topraklarımızda gözü olan devletlerle sonuna kadar savaşmayı, bizimle eşitlik esasına dayalı ilişki kurmaya hazır devletlerle de ilişkilerimizi güçlendirmeye önem verilmiştir. Kurtuluş savaşı kazanılmış Lozan imzalanmıştır, sırada bu temel kazanımları koruma vardır. İşte bu doğrultuda Atatürk, Türkiye’nin dış politikası şu esaslara göre şekillenmiştir. Tam bağımsızlığa ...

Devamını Oku

Sandler Raporu KPSS

Sandler Raporu Fransa’nın Suriye’deki mandası 9 Eylül 1936’daki antlaşma ile sonlandı.Hatay’ın Suriye sınırları içinde kaldı ve Türk halkın durumun tehlikeye düşmesine neden oluyordu. Sorun Türkiye tarafından Milletler Cemiyeti’ne götürüldü. Milletler Cemiyeti İtalyan, Norveç ve İsviçreli 3 gözlemciyi Hatay’a gönderdi. Raportör ise İsveç temsilcisi Sandler idi. Sandler Raporu Maddeleri İskenderun ve Antakya’nın içişlerinde bağımsız dışişlerinde bazı koşullara Suriye’ye bağlı olaması, Sancak ...

Devamını Oku