3. Ünite: İlk Türk Devletleri

II. Kök Türk (Kutluk) Devleti Kısa Özet

 II. KÖK TÜRK DEVLETİ (682-744) Esaret Dönemi: I. Kök Türk Devleti’nin parçalanıp yıkılması ile, Çinin egemenliğinde geçen 50 yıllık döneme denir. Esaret Döneminde Türkler sık sık Çine karşı ayaklandılar. 682 Senesinde KUTLUK KAĞAN’ın başlattığı ayaklanma başarılı oldu. Türkler Çinlileri topraklarından atarak yine bağımsızlıklarına kavuştular.(682). II. Kök Türk Devleti’nin Kurucusu: Kutluk Kağan (İlteriş) II. Kök Türk Devleti’nin Kuruluş Tarihi: 682 II. Kök ...

Devamını Oku

I. Kök Türk Devleti Kısa Özeti

 I. KÖK TÜRK DEVLETİ (552-659) I. Kök Türk Devleti’nin Kuruluş Tarihi: 552 I. Kök Türk Devleti’nin Kurucusu: BUMİN KAĞAN I. Kök Türk Devleti’nin Başkenti: ÖTÜGEN (Orhun ve Selenga ırmakları aralarında kalır ve tüm Türk boyları aracılığıyla mukaddes kabul edilir. Orhun kitabeleri de buradadır. Günümüzde Moğolistan hudutları arasındadır .) Bumin KAĞAN kardeşi İSTEMİ YABGU’yu ülkenin batı topraklarına gönderdi. I. Kök Türk Devleti’nin ...

Devamını Oku

Biryay Yayınları 9. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 87 Cevapları

 İLK TÜRK DEVLETLERİ Hazırlık Çalışmaları 1. Türklerin Orta Asya’da birçok devlet kurmalarının nedenleri neler olabilir? Türklerin boylar halinde yaşamaları ve güçlenen boyların kendi devletlerini kurmaları en önemli nedendir. Bunun yanında Orta Asya’nın çok geniş bir coğrafya olması, kurulan Türk devletlerinin Çin entrikaları neticesinde yıkılması diğer nedenlerdir. 2. Türklerin bağımsızlıklarına önem vermesinin nedenleri nelerdir? Bağımsızlık Türk milletinin karakteridir. 3. Yanda verilen ...

Devamını Oku

Biryay Yayınları 9. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 85 Cevapları

 B. ORTA ASYA’NIN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ VE TÜRK GÖÇLERİ  Hazırlık Çalışmaları 1. Dağlık yeryüzü şekillerine ve sert iklime sahip olan Orta Asya’nın coğrafi yapısı Türklerin yaşamlarını nasıl etkilemiştir? Ekonomi ve yaşam şekillerini etkilemiştir. Hayvancılıla uğraşmak zorunda kalan Türkler iklim şartlaarı sebebiyle göçebe bir yaşam sürmek zorunda kaldılar. Sert iklim koşulları Türklerin mizacını sertleştirdi, savaşçı özelliklerini güçlendirdi. 2. Toplumların göç etmelerinde ne ...

Devamını Oku

Biryay Yayınları 9. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 84 Cevapları

“Türk” adı ile ilgili bu kadar çok görüş ve düşüncenin olmasının sebepleri neler olabilir? Türk kelimesi öncesinde farklı biçimlerde kullanılmıştır. Ayrıca pek çok Türk topluluğu Türk adını kullanmak yerine kendi alt kimliğini kullanmıştır. Türklerin çok çeşitli coğrafyalarada yayılmaları Türk adının kökeninin tespitini zorlaştırmaktadır. 1. Etkinlik: ATATÜRK VE TÜRK MİLLETİ Giriştiğimiz büyük işlerde milletimizin yüksek yetenek ve yüksek sağduyusu başlıca rehberimiz ...

Devamını Oku

Biryay Yayınları 9. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 83 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

 A. TÜRK ADININ ANLAMI VE KÖKENİ  Hazırlık Çalışmaları 1.  İnsanın mensubu olduğu kültürü yaşatması önemli midir? Neden? Bir milletin yaşamasında en önemli unsur, milleti oluşturan insanların o millete ait kültürü yaşaması ve yaşatmasıdır. 2. Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?   Anav: Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat yakınlarında Anav bölgesinde yapılan kazılarda bulunan Orta Asya’nın bilinen ilk kültürü. Anav kültürü ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. ...

Devamını Oku

Çinlilerin Türk Devletlerine Karşı Uyguladığı Politika

Çinlilerin Türk Devletlerine Karşı Uyguladığı Politika a) Türk devletini içten yıkmak için, Türk boylarının arasına ikilik soktu. b) Hakan soyundan gelen Türk prenslerini birbirine karşı kışkırttı. c) Prenseslerle birlikte gönderdikleri uşaklara casusluk yaptırarak Türkler hakkında bilgi sahibi oldular. Edindikleri bu bilgiler sayesinde ordularını Türk ordusu gibi eğitip, Türk ordusu gibi teşkilatlandırdılar. d) Ayrıca Türk ülkesine ticaret yoluyla ipek ve lüks ...

Devamını Oku

Mete Han’ın Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi

Mete Han’ın Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi a) Tarihte ilk kez Türk soyundan olan tüm toplulukları bir bayrak altında toplamıştır. b) Tung-huların ısrarlı toprak istekleri karşısında “Toprak milletindir, onu kimse veremez.” diyerek, dünya tarihinde ilk kez vatan ve millet sevgisini ortaya koymuştur. c) Çin’i mağlûp etmiş fakat Türklerin Çin’e yerleşmesine karşı çıkmış; Çin’den senelik vergi almakla yetinmiştir. d) Kendine has ...

Devamını Oku

Mete Han’ın Çin Politikası Kısaca

Mete Han’ın Çin Politikası Hun-Çin Savaşlarının Sebepleri 1) Orta Asya’ya hakim olma mücadelesi 2) İpek Yolu’na hakim olma mücadelesi Tanhu Mete, M.Ö. 197’de Çin İmparatoru Kao-ti’yi 320 bin kişilik ordusuna rağmen yendi. Yapılan anlaşmaya göre Çin her sene vergi ve ipek gönderecekti. Mete’nin yenilgiye uğratmış olduğu Çin topraklarına yerleşmek yerine Çin’i sadece vergiye bağlamasının nedenleri neler olabilir? Mete Han tüm ...

Devamını Oku

Avrupa Hun Devleti Hakkında Kısa Bilgi

ilk turk devletleri

9. Sınıf tarih dersi 2. ünitesi olan İlk Türk Devletleri kapsamında yer alan Orta Asya’da Kurulan Türk Devletleri konusu alt başlığı olan Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti konu anlatımı dahilindeki Avrupa Hun Devleti Hakkında Kısa Bilgiyi aşağıdan okuyabilirsiniz. Avrupa Hun Devleti – Avrupa Hun Devleti’nin bilinen ilk hükümdarı BALAMİR’dir. – Avrupa Hun Devleti’nin en büyük hükümdarı ATİLLA’dır. – Macaristan topraklarında ...

Devamını Oku