3. Ünite: İlk Türk Devletleri

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 111 Cevapları

ekoyay yayınları 3

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 111 Cevapları Türgişlerin parayı kullanmaları onların hangi özelliklerinden kaynaklanmaktadır? Belirtiniz. Türgişlerin hakim olduğu coğrafya İpek Yolu üzerindedir. Dolayısıyla ticaret önemli bir gelir kaynağıdır. Ticaretle uğraşan devletlerinde kendi paralarını bastırmaları ekonomik ve siyasi bir gerekliliktir. Günümüzde Kırgız Türkleri varlıklarını nerede sürdürmektedirler? Belirtiniz. Türkistan coğrafyasında yaşamaktadırlar. (Özellikle Kırgızistan sınırları içinde)

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 110 Cevapları

ekoyay yayınları 3

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 110 Cevapları Oğuzların Türk tarihindeki önemleri hakkında neler söylenebilir? Açıklayınız. 1- Tarihte en çok devlet kuran Türk topluluğudur. Osmanlı ve Büyük Selçuklu Devleti gibi devrin en güçlü devletlerini kurmuşlardır. 2- Kalabalık kitleler halinde müslüman olmuşlardır. 3- Anadolu’nun Türkleşmesini sağlamışlardır. 4- Hristiyan olupta benliğini kaybetmeyen Oğuz boyu Gökoğuzlardır. (Gagauzlar)

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 109 Cevapları

ekoyay yayınları 3

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 109 Cevapları 1. Peçenek ve Kıpçak Türklerinin birbirleriye mücadele etmesi Bizans’ın siyasi varlığını nasıl etkilemiş olabilir? Belirtiniz. Bizans’ın ömrünü uzatmıştır. Zira Peçenekler, Çaka Bey ve I. Kılıç Arslan ile ittifak yamış durumdadır. 2. Peçeneklerin Türk tarihi açısından önemi hakkında neler söylenebilir? Açıklayınız. a- Hiç bir zaman devlet kuramamışlardır. b- Malzagirt Meydan Muharebesinde taraf ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 107 Cevapları

ekoyay yayınları 3

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 107 Cevapları Avarların, Avrupa’da özellikle Slav toplulukları üzerindeki etkileri hakkında neler söylenebilir? Açıklayınız. Avrlar, Slavların toplumsal hayata geçmelerini sağlamışlar, onlara devlet yönetimi ve askerliği öğretmişlerdir. Tuna Bulgarları zamanla Slavlaşıp millî kimliklerini kaybederken İtil Bulgarları günümüzde varlıklarını sürdürmüşlerdir. Bu iki durumun sebepleri neler olabilir? Açıklayınız. Tuna Bulgarlarının Milli Kimliklerini Kaybetmesinin Sebepleri: 1- Hristiyan olmaları ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 106 Cevapları

ekoyay yayınları 3

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 106 Cevapları 3. KONU DİĞER TÜRK DEVLETLERİ VE TOPLULUKLARI Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 yıldızın neyi temsil etiğini araştırınız. Türklerin tarih boyunca kurduğu 16 büyük devleti temsil etmektedir. Büyük Hun İmparatorluğu Batı Hun İmparatorluğu Avrupa Hun İmparatorluğu Ak Hun İmparatorluğu Göktürk İmparatorluğu Avar İmparatorluğu Hazar İmparatorluğu Uygur Devleti Karahanlılar Gazneliler Büyük Selçuklu İmparatorluğu ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 104 Cevapları

ekoyay yayınları 3

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 104 Cevapları Mani dini Türk inançlarını ve yaşantısını nasıl etkilemiş olabilir? Arkadaşlarınızla tartışınız. Mani dini, hayvan eti yemeyi yasaklayan, savaşa karşı çıkan, askerliğe önem vermeyen bir felsefeye sahip olduğundan Türklerin hayvancılık ile olan uğraşları sona ermiştir. Böylece göçebe yaşama da gerek kalmamıştır. Savaşçı özellikleri bu din ile birlikte kaybolan Türkler daha barışçıl bir ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 103 Cevapları

ekoyay yayınları 3

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 103 Cevapları İlk Türk devletlerinde kadının siyasi, sosyal ve ekonomik hayata etkileri neler olmuştur? Açıklayınız. İlk Türk devletlerinde kadının siyasi hayata etkileri: Kendi sarayları ve buyrukları vardır. Gerektiğinde naiblik ederler, toya katılırlar, elçi kabul ederlerdi. Dolayısıyla siyasi alanda söz sahibi idiler. İlk Türk devletlerinde kadının sosyal ve ekonomik hayata etkileri: Türk kadını pazar ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 102 Cevapları

ekoyay yayınları 3

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 102 Cevapları İpek Yolu’nun Türk devletleri için önemi hakkında neler söylenebilir? Açıklayınız. İpek Yolu üzerinde olan Türk devletleri gerek aldıkları gümrük vergileri, gerekse pazar yerlerinde ki canlılık sebebiyle ekonomik açıdan ciddi derece de refaha ulaşmışlardır. Lakin İpek Yolu’na sadece ekonomik kazançları açısından bakmak yanlış olur. Gerek İpek Yolu’nun getirmiş olduğu ekonomik refah, gerekse ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 101 Cevapları

ekoyay yayınları 3

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 101 Cevapları 1. Orhun Kitabelerinin Türk tarihindeki önemi hakkında neler söylenebilir? Bu soru 9. sınıf Ekoyay Yayınları Tarih kitabının 82. sayfasında daha önce sorulmuştur. Lütfen buraya tıklayarak 3. sorunun cevabını alınız. 2. I. Köktürk Devleti’nin yıkılmasında hangi faktörler etkili olmuştur? Devlet ahenginin bozuk oluşu, Çin entrikaları, hanedan üyeler arasındaki çekişmeler, beyler ve halk ...

Devamını Oku