3. Ünite: İlk Türk Devletleri

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 98 Cevapları

ekoyay yayınları 3

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 98 Cevapları Çin, neden Türklerin töresini bozmak istemektedir? Açıklayınız Bir toplumu ele geçirmenin en kolay yolu örfünü adetini başkalaştırmaktır. Türk örf-adetinin temelide Türk töresidir. Onu bozarak Türkleri ele geçirmek hatta yok etmek niyetindedir. Doğu Köktürk Devleti ile Batı Köktürk Devleti arasında yaşanan iktidar mücadelesi I. Köktürk Devleti’ni siyasi açıdan nasıl etkilemiştir? Açıklayınız. Doğu ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 96 Cevapları

ekoyay yayınları 3

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 96 Cevapları Tarih şeridine göre I. Köktürk Devleti hangi devletlerle siyasi ilişkilerde bulunmuştur? Tarih şeridine göre I. Köktürk Devleti; Çin, Sasani ve Ak Hun Devleti ile siyasi ilişkilerde bulunmuştur. I. Kök Türk Devleti döneminde İslam Devleti ile siyasi ilişkiden söz etmek pek mümkün değildir. (Tarih şeridinde I. ve II. Kök Türk Devleti KökTürkler ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 95 Cevapları

ekoyay yayınları 3

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 95 Cevapları ETKİNİK Avrupa Hun Devleti’nin Avrupa’ya etkilerini aşağıdaki tabloya yazınız. Siyasi Orta Avrupa’da ki tüm kavimleri egemenliği altına almış, Doğu ve Batı Roma’yı baskı altına almıştır. Kültürel Avrupalılar, Türklerden savaş tekniklerini öğrendiler. (Özellikle onlu sistem) Türklerde ki alp kavramı, Avrupa’da şövalyelik kavramının temelini oluşturmuştur. Ayrıca pantolon, ceket ve iç çamaşırı giymeyi, at koşumları ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 94 Cevapları

ekoyay yayınları 3

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 94 Cevapları Margus Antlaşması’nın Maddeleri: • Bizans’ın daha önce ödediği vergi iki katına çıkarılacaktır. • Hunlardan kaçanlar Bizans’a kabul edilmeyecektir. • Bizans, ülkesine sığınanları iade edecektir. • Bizans, Hunların düşmanlarıyla ittifak yapmayacaktır. Margus Antlaşması’nın siyasi sonuçlarını her iki ülke açısından değerlendiriniz. (Margus Barış Antlaşması’nın önemi) Avrupa Hun Devleti Bizans’a karşı siyasi üstünlüğü ele ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 93 Cevapları

ekoyay yayınları 3

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 93 Cevapları ARAŞTIRALIM Yukarıda verilen haritada Avrupa Hun Devleti’nin Avrupa üzerindeki hâkimiyet alanlarını belirleyiniz. Avrupa Hun Devleti ve diğer Türk boylarının Avrupa üzerindeki sosyal, kültürel ve askerî etkilerini araştırınız. Avrupa Hun Devleti’nin Avrupa üzerindeki hâkimiyet alanları: Sibirya, Orta Avrupa Avrupa Hun Devleti ve diğer Türk boylarının Avrupa üzerindeki sosyal, kültürel ve askerî etkileri ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 92 Cevapları

ekoyay yayınları 3

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 92 Cevapları ETKİNLİK Kavimler Göçü’nün Avrupa’daki siyasi, sosyal, kültürel ve dinî sonuçlarını araştırarak aşağıdaki tabloya kısaca yazınız. Siyasi 1- Avrupa uzun yıllar boyunca karışıklık içinde kal­mıştır. 2- Avrupa Hun İmparatorluğu kurulmuştur. 3- Roma imparatorluğu 395 yılında Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 4- 476 yılında Batı Roma İmparatorluğu yıkıl­mıştır. 5- Avrupa’da Feodalite ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 90 Cevapları

ekoyay yayınları 3

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 90 Cevapları Türklere ait mezarların bulunmasında tarihe yardımcı hangi bilim dalından faydalanılmıştır? Açıklayınız. Türklere ait mezarların bulunmasında tarihe yardımcı hangi bilim dallarında arkeolojiden faydalanılmıştır. Zira Türklerde mezara kurgan denir. Kurganlar yığma tepe halinde olduğundan ortaya çıkarılabilmesi için kazı bilimi olan arkeoloji uzmanlarının yani arkeologların ilgili bölge de kazı yapması gerekir.

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 89 Cevapları

ekoyay yayınları 3

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 89 Cevapları 1. İlk Türklerin konargöçer bir yaşam sürmelerinde hangi faktörler etkili olmuştur? Açıklayınız. Hayvancılıkla uğraşmaları temel faktördür. Hayvacılıkla uğraştıktan iklim ve bitki örtüsüne göre hareketli  bir yaşam sürmek zorunda kalmışlardır. 2. Atın, Türklerin sosyal, iktisadi ve askerî hayatlarındaki önemi hakkında neler söylenebilir? Belirtiniz. At Türklerin askeri hayatında en önemli savaş aracıdır. Türk ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 88 Cevapları

ekoyay yayınları 3

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 88 Cevapları Türklerin savaşlarda atlı birlikler ve hafif silahlar kullanmalarının sebepleri neler olabilir? Açıklayınız. Atlı birliklerde göçebe yaşantı büyük etmendir. Türk savaş taktiği hız ve disiplin üzerine kuruludur. Hızınde en önemli unsuru at, hafif zırh ve hafif silahlardır. Türklerin savaş taktikleri hakkında neler söylenebilir? Açıklayınız. Meydan savaşlarına uygundur. Temel unusr disiplin ve hızdır.

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 87 Cevapları

ekoyay yayınları 3

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 87 Cevapları Türklerde vatan toprağının önemi hakkında neler söylenebilir? Açıklayınız. Türklerde vatan toprağı kutsaldır. Bağımsızlığın en önemli sembolüdür. İlk Türk devletlerinde ikili teşkilat uygulamasının Türk devletlerine olumlu ve olumsuz etkileri neler olmuştur? Değerlendiriniz. İlk Türk devletlerinde ikili teşkilat uygulamasının Türk devletlerine olumlu ve olumsuz etkileri için tıklayınız.

Devamını Oku