4. Ünite: İslam Tarihi ve Uygarlığı (13. Yüzyıla Kadar)

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 137 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

Hz. Osman döneminde başlayan ayrılıkların İslam dünyasına ne gibi etkileri olmuştur? Hz. Osman döneminde başlayan ilk karışıklıklar sonrası İslam dünyası bir daha asla bir birlik oluşturmadı. Hz. Osman, adil bir yönetim kurmaya çalıştı. Lakin önemli makamlara kendi akrabalarını getirmesi tepki oluşmasına sebep oldu. Özellikle de  yönetimdeki  valilerin yanlış uygulamaları sebebiyle bazı gruplar arasındaki eski düşmanlıklar da yeniden alevlendi. Sonun da, ...

Devamını Oku

Kur’an-ı Kerim’in Çoğaltılmasının Sebepleri

El yazması Kur’an-ı Kerim

Kur’an-ı Kerim’in Çoğaltılmasının Sebepleri Kur’an-ı Kerim’i çoğaltan halife Hz. Osman’dır. Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılmasının temel sebebi İslamın geniş coğrafyalara yayılmasıdır. Özellikle Mısır, Suriye ve Irak’a yayıldığında bu bölgelerde Araplar yaşamaktaydı. Lakin bu bölgelerde konuşulan Arapça ile Arap Yarımadası’nda konuşulan Arapça arasında lehçe farklılıkları bulunmaktaydı. Bu durum Kur’an-ı Kerim’in farklı okunmasına veya yorumlanmasına sebep olabilirdi. Hz. Osman döneminde Kur’an-ı Kerim, Hz. Ebu ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 136 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

9. Etkinlik: HZ. ÖMER’İN HALKLA İLİŞKİLERİ Hz. Ömer, halka karşı son derece şefkatli ve merhametliydi. Onların haklarını daima korurdu.  Birgün Hz. Ömer halka yiyecek dağıtıyordu. Herkes sırasını beklerken sahabenin ileri gelenlerinden Sa’d B. Ebi Vakkas sıraya dikkat etmeyip öne geçti. Bunun üzerine Hz. Ömer onu uyararak sırasına geçmesini istedi ve şöyle dedi: “Sen Allah’ın adaletini gözetmiyorsan ben sana öğretirim.” Halifeyi ...

Devamını Oku

Hz. Ömer Devrinde Devlet Teşkilatında Yapılan Düzenlemeler

Hz. Ömer Devrinde Devlet Teşkilatında Yapılan Düzenlemeler 1-  İlk defa düzenli ordu kuruldu. Askerler maaşlı hale getirildi. 2 – Mısır, Suriye ve Filistin’ de cünd adı verilen ordugahlar oluşturuldu. (Kûfe, Basra, Fustat, Kayrevan) 3 – Divan-ı Cund oluşturuldu. (Orduya ait kayıtların tutulduğu divan) 4 – Divan oluşturuldu. 5 – Gayrimüslimlerden “ Haraç “ vergisi alınmaya başladı. 6 – İlk kez ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 135 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

Hz. Ömer dönemindeki kurumlar hangi amaçla kurulmuştur? Hz Ömer Döneminde yapılan çalışmaları Devlet teşkilatlanması açısından değerlendiriniz. Hz. Ömer döneminde İslam Devleti’nin sınırları çok genişledi. Hz. Muhammed ve Hz. Ebu Bekir dönemlerinde İslam Devleti başkent Medine’den devlet başkanı tarafından rahatça yönetilebiliyordu. Lakin Hz. Ömer döneminde artık her alanda yetki paylaşımı gerekli hale geldi. Bunun üzerine Hz. Ömer, bir devletin idaresi için gerekli ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 134 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

7. Etkinlik: HZ. EBU BEKİR’İN TAVSİYELERİ Hz. Ebu Bekir Suriye’ye gönderdiği orduyu uğurlarken komutan Usame’ye şu tavsiyede bulunmuştur: “Davanıza ihanet etmeyin. Savaşta bile insaftan ayrılmayın. Çocukları, yaşlıları, kadınları öldürmeyin, zulmetmeyin. Hurma ve diğer meyve ağaçlarını; koyun, keçi ve diğer hayvanları, yeme dışında bir amaçla kesmeyin, telef etmeyin. Kiliselerde ibadete çekilenlere rastlarsanız onları ibadetleri ile başbaşa bırakın.” Hz. Ebu Bekir’in komutan ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 133 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

DÖRT HALİFE DÖNEMİ (632-661) Hazırlık Çalışmaları 1.  Hz. Muhammed’in vefatının ardından İslam Devleti yöneticilerinin işbaşına nasıl geçtiklerini araştırınız. Dört Halife döneminde seçimle iş başına gelmişlerdir. Ardından Muaviyeden itibaren saltanata dönüşmüştür. 2.  Kur’an-ı Kerim’in kitap hâline getirilmesinin gerekçeleri nelerdir? Araştırınız. a) Hz. Muhammed’in vefat etmiş olması. b) Kurraların savaşlarda şehit düşmesi. c) Yalancı peygamberlerin ortaya çıkması. 3. Yanda verilen kavramlar size ...

Devamını Oku

Kur’an-ı Kerim’in Kitap Haline Getirilmesinin Sebepleri

El yazması Kur’an-ı Kerim

Kur’an-ı Kerim’in Kitap Haline Getirilmesi Kur’an-ı Kerim Hz. Ebu Bekir döneminde Zeyd bin Sabit başkanlığında bir heyet tarafından kitap haline getirildi. Kur’an-ı Kerim’in Kitap Haline Getirilmesinin Sebepleri: a) Hz. Muhammed’in vefat etmiş olması. b) Kurraların savaşlarda şehit düşmesi.  (Kurra: Vahiy geldiği zaman ezberleyen 2 kişiye verilen ad.) c) Yalancı peygamberlerin ortaya çıkması. d) Yemame Savaşında yetmiş tane hafızın şehit olması. ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 132 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

Aşağıda verilen “Hz. Muhammed Dönemi” başlıklı etkinliği yapınız. 5. Etkinlik: HZ. MUHAMMED DÖNEMİ Aşağıda Hz. Muhammed döneminde ki  önemli  olaylar ve gelişmelerin kronolojisi verilmiştir. Bu olay ve gelişmelerin numaralarını tarih şeridi üzerindeki noktalı bölümlere doğru bir şekilde sıralayarak olaylarla tarihleri eşleştiriniz. (Eşleştirme resmin altında yapılmıştır.) 1. Bedir Savaşı (624) 2. Hudeybiye Antlaşması (629) 3. Hendek Savaşı (627) 4. Hz. Muhammed’in ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 130 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

Hudeybiye Antlaşmasının Maddeleri 1. Müslümanlar o yıl Kâbe’yi ziyaret etmeden geri dönecek, bir yıl sonra orayı ziyaret edecek fakat üç günden fazla kalmayacaklar, 2. Müslümanlar ile Mekkeliler arasında on yıl süreyle savaş yapılmayacak, 3. Medine’deki Müslümanlardan Mekke’ye sığınanlar Medine’ye dönemeyecek, fakat yeni Müslüman olan bir Mekkeli Medine’ye geldiğinde tekrar Mekke’ye dönebilecek, 4. Arap kabileleri Mekkelilerin ya da Hz. Muhammed’in koruması ...

Devamını Oku