4. Ünite: İslam Tarihi ve Uygarlığı (13. Yüzyıla Kadar)

Abbasilerin Özellikleri Maddeler Halinde

islam tarihi

Abbasilerin Özellikleri Maddeler Halinde Aşağıda ki yazıda Emeviler ve Abbasileri karşılaştırabilir. Benzerliklerini ve farklarını görebilirsiniz. Abbasilerin Genel Özellikleri – Abbasiler daha az fetih yapmışlardır. (Emevilere göre) – Abbasiler, Emeviler gibi “mevali politikası” gütmemişlerdir. Abbasiler Arap olmayan uluslara hoşgörüyle yaklaşmış ve İslamiyet’in daha fazla yayılmasını sağlamışlardır. Türkler ilk kez bu dönemde İslamiyet’i kitleler halinde benimsemişlerdir. -Abbasiler Emevilere oranla bilim kültür alanında ...

Devamını Oku

Abbasi Devleti’nin Yıkılışı Kısa Özet

islam tarihi

Abbasi Devleti’nin Yıkılışı Kısa Özet Abbasi Devleti’nin Yıkılışı Abbasi halifeleri Büveyhilerin 945 te Bağdat’ı ele geçirmeleri ile siyasi ve askeri güçlerini yitirmişlerdir. Halifeler yanlızca dini lider haline gelmiştir. Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey,1055’te Bağdat’a girerek halifeyi Büveyhoğullarının baskısından kurtardı. Bu olaydan sonra Abbasi halifeleri Selçukluların himayesi altına girmiştir. Büyük Selçuklu Devleti’nin tarih sahnesinden çekilmesi ile korumasız kalan Abbasiler, 1258’de doğudan ...

Devamını Oku

Abbasilerin Dağılması ve Yeni Devletlerin Kurulması

islam tarihi

Abbasilerin Dağılması ve Yeni Devletlerin Kurulması 850 yılından sonra Abbasi Devleti yavaş yavaş merkezi otoritesini kaybetmeye başladı. Bu dönemde eyaletlerdeki askeri valiler (Emir’ül Ümera) bağımsızlıklarını ilan etmeye başlamışlardır. Bu devletlere Tevaif-i Mülk devletleri denir. Böylece Abbasilerin siyasi sınırları gün geçtikçe daralmıştır. Abbasilerden ayrılan devletler; Horasan’da               : Samanoğulları Kuzey   Afrika’da      : İdrisler ve Ağlebiler İran’da                      : Tahiriler, Saffariler, ve Büveyhoğulları Mısır’da                    : Tolunoğulları, ...

Devamını Oku

Abbasilerin En Parlak Dönemi Harun Reşid ve Oğulları

islam tarihi

Abbasilerin En Parlak Dönemi Harun Reşid ve Oğulları Abbasiler en parlak dönemini Harun Reşid‘in halifeliği sırasında yaşanmıştır. Bu dönemde halkın yaşam standardı yükselmiş, kültür ve mimari alanda çalışmalar yapılmıştır. Devrin en tanınmış hükümdarı Frank Kralı Şarlman ile yaptığı yazışmalar ve gönderdiği hediyelerin Avrupalılara hayret uyandırması, Harun Reşid’in dönemin en gözde hükümdarı haline gelmiştir. Harun Reşid’in döneminde Bizans sınırında ”Avasım” şehirleri ...

Devamını Oku

Abbasi Devletinin Kuruluşu Hakkında Kısa Bilgi

islam tarihi

Abbasi Devleti’nin Kuruluşu Hakkında Kısa Bilgi ABBASİLER DEVLETİ (750-1258) Hz. Muhammed’in amcası Hz. Abbas’ın soyundan gelen kişiler Emeviler Devleti’ni yıkarak yönetimi ele geçirmişlerdir. Abbasilerin ilk halifesi Ebul Abbas Abdullah zamanında; 751’de Çinlilerle Talas Savaşı yapılmıştı. Bu savaşta Türklerin Karluk, Yağma ve Çiğil boyları Abbasilere yardım etmiş, savaştan sonra da İslamiyeti kabul etmişlerdir Emevi hanedanından Abdurrahman’a biat eden (bağlılık bildiren) Endülüs’teki ...

Devamını Oku

Emevilerin Yıkılış Nedenleri Maddeler Halinde

islam tarihi

Emevilerin Yıkılış Nedenleri Maddeler Halinde Emevilerin Yıkılış Nedenleri Emevilerin yıkılmalarında ; Arap milliyetçiliği yapmaları ve Arap olmayanlara değer vermemeleri Fetih hareketlerinin durması Emevilerin Hz.Muhammed’İn soyundan gelen kişilere iyi davranmamaları Abbasilerin Emevilere karşı propaganda yapmaları Arap kabileleri arasında ki rekabetin savaşlara dönüşmesi İslamiyette ayrılıkların artması Arap olmayan halkın, Arapların diğer milletlerden üstün olmadıklarını ortaya koymak için gruplar kurarak bilim ve sanat ...

Devamını Oku

Halife Ömer b. Abdülaziz Dönemi Kısaca

islam tarihi

Halife Ömer b. Abdülaziz Dönemi Kısaca II. Ömer Dönemi Ömer b. Abdulaziz döneminde ülkede vergiler adaletli bir şekilde toplanmış, önceki Emevi hareketlerinin davranışlarından farklı olarak Hz. Ali soyundan gelenlere ve diğer uluslardan halka hoşgörülü davranılmıştır. Halife Ömer lüks Emevi yaşantısını bırakmış, gösterişten uzak bir yaşam sürmüştür. Emevi ayrımcılığı yapmamış makamları hak edenlere teslim etmiştir.Bu uygulamalar sonucunda Arap olmayan uluslar arasında ...

Devamını Oku

Puvatya Savaşı’nın Sebebi, Sonucu ve Önemi

islam tarihi

Puvatya Savaşı’nın Sebebi, Sonucu ve Önemi Puvatya Savaşı Puvatya Savaşı’nın Tarihi: 10 Ekim 732 Puvatya Savaşı’nın Tarafları: Emeviler (Abdurrahman el Gefiki) X Franklar ((Charles Martel) Puvatya Savaşı’nın Sebebi: Müslümanların Pirene Dağları’nı aşması Puvatya Savaşı’nın Sonucu: Frankların kesin zaferiyle sonuçlandı. Puvatya Savaşı’nın Önemi: Müslümanların Avrupa’da ki ilerleyişi durmuştur. Gelen Aramalar:puvatya savasi, puvatya savasinin onemi, puvatya savasinin islam tarihindeki onemi, kuvetya savasının ...

Devamını Oku

Kadiks Savaşı Hakkında Bilgi

islam tarihi

Kadiks Savaşı Hakkında Bilgi Kadiks Savaşı Kadiks Savaşının Tarihi: 711 Kadiks Savaşı Kimler Arasında Olmuştur: Emeviler X Vizigotlar Kadiks Savaşının Komutanları: Tarık b. Ziyad X Kral Rodrik Kadiks Savaşının Sebebi: Müslümanların İspanya’yı ele geçirmek istemesi Kadiks Savaşının Sonucu: Kral Rodrik öldürüldü ve Vizigot Krallığı’na son verildi. İspanya feth edildi. Kadiks Savaşının Önemi : Müslümanlar İspanya’ya “Endülüs” demişlerdir. NOT: Septe Boğazı’na Tarık b. Ziyad’dan ...

Devamını Oku

I. Velid Dönemi Özet

islam tarihi

Velid Dönemi (705-715) Abdülmelik döneminde içte birlik ve beraberlik sağlandığı için fetihler hızlanmıştır. Tarık b.Ziyad komutasında ki İslam orduları 711 İspanya’ya geçerek burada vizigotlar ile yaptığı Kadiks savaşını kazanmış ve İspanya’nın savaşına başlamıştır. Daha sonra buraya Endülüs ismi verilmiştir. Endülüs, müslümanların Avrupa’da kazandığı ilk topraktır. Müslümanlar 732’de Puvatya Savaşı’nda Franklara yenilinceye kadar ilerlediler. Puvatya Savaşı sonucunda Avrupa’daki sınır Pirene dağları ...

Devamını Oku