5. Ünite: İlk Türk İslam Devletleri (10-13. Yüzyıllar)

Sultan Melikşah Dönemi Özet

Tarih 9 dersi 5. ünitesi TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10-13. YÜZYILLAR) 2. konusu İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ alt başlığı olan Büyük Selçuklu Devleti dahilindeki Sultan Melikşah Dönemi Konu Anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz. Büyük Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu konu anlatımını okumak için lütfen buraya tıklayınız. Sultan Alparslan Dönemi konu anlatımını okumak için lütfen buraya tıklayınız. Büyük Selçuklu Devleti Sultan Melikşah Dönemi • Amcası Kavurd’un isyanını bastırdı. ...

Devamını Oku

Sultan Alparslan Dönemi Özet

Tarih 9 dersi 5. ünitesi TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10-13. YÜZYILLAR) 2. konusu İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ alt başlığı olan Büyük Selçuklu Devleti dahilindeki Sultan Alparslan Dönemi Konu Anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz. Öncesinde Büyük Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu konu anlatımını okumak için lütfen buraya tıklayınız. Büyük Selçuklu Devleti Sultan Alparslan Dönemi * Önce akraba isyanlarını bastırıp, Nizam’ül-Mülk’ü vezir yaparak iç işlerini düzeltti. * Bizans İmparatorluğu’na ...

Devamını Oku

Büyük Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu Özet

Tarih 9 dersi 5. ünitesi TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10-13. YÜZYILLAR) 2. konusu İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ alt başlığı olan Büyük Selçuklu Devleti dahilindeki Büyük Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu Konu Anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz. Büyük Selçuklu Devleti Büyük Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu BSD’nin Kurulduğu Yer: Horasan. BSD’nin Kurucusu: Tuğrul Bey. * Selçuklular, Oğuzların Üçok kolunun Kınık boyundandır. * Büyük Selçuklu Devleti’ne, bu boydan olan Selçuk Bey ...

Devamını Oku

Tolunoğulları Hakkında Kısa Bilgi

Tarih 9 dersi 5. ünitesi TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10-13. YÜZYILLAR) 2. konusu İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ alt başlığı olan Mısır’da Kurulan Türk Devletleri dahilindeki Tolunoğulları Konu Anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz. Tolunoğulları Kurulduğu Yer: Mısır. Kurucusu: Tolunoğlu Ahmet. Not: Mısır’da kurulan ilk Türk devletidir. Tolunoğulları ile siyasi mücadelede bulunabilecek güçler: Abbasiler, Bizans, Fatımiler Özellikleri: * Mısır’da Türk kültürü yayıldı ve Mısır, Tolunoğulları tarafından imar ...

Devamını Oku

Gazneliler Özet

Lise 1 tarih dersi 5. ünitesi TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10-13. YÜZYILLAR) 2. konusu İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ alt başlığı olan Gazneliler konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz. Gazneliler Gaznelilerin Kurulduğu Yer: Afganistan, Hindistan ve İran. Gaznelilerin Kurucusu: Alp Tigin’dir. Gaznelilerin Başkenti: Gazne Gaznelilerin Hükümdarları: Alp Tigin, Sultan Mahmut (Gazneli Mahmut), Sultan Mesut Gaznelilerin Özellikleri: * Devletin en parlak dönemini yaşatan Gazneli Mahmut döneminde devlet ...

Devamını Oku

Karahanlılar Özet Konu Anlatımı

Lise 1 tarih dersi 5. ünitesi TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10-13. YÜZYILLAR) 2. konusu İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ alt başlığı olan Karahanlılar konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz. Karahanlılar Karahanlıları Kuran Türk Boyları: Karluk, Yağma, Çiğil, Tuhsi Karahanlıların Kurulduğu Yer: Orta Asya’da Tanrı dağlarının kuzey ve güneyinde kuruldu. Karahanlıların Kurucusu: Bilge Kül Kadir Han’dır. Karahanlıların Başkenti: Balasagun, Kaşgar Hükümdarları: Bilge Kül Kadir Han, Satuk Buğra ...

Devamını Oku

Türklerin İslamiyeti Benimseme Sebepleri Maddeler Halinde

Lise 1 tarih dersi 5. ünitesi TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10-13. YÜZYILLAR) 2. konusu TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ alt başlığı olan Türkler ve İslamiyet dahilindeki Türklerin İslamiyeti benimseme sebepleri neler olabilir? sorusunun cevabını aşağıdan okuyabilirsiniz. Türklerin İslamiyeti Benimseme Sebepleri Türkler İslâmiyeti benimseme sebepleri genel olarak 2 tanedir. A) Abbasiler dönemi Türk-Arap ilişkilerinin dostane gelişimi B) Eski Türk dini ve anlayışıyla İslâmiyet aralarında pekçok benzerlik ...

Devamını Oku

İhşidiler (Akşitler) Kısa Özet

Lise 1 tarih dersi 5. ünitesi TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10-13. YÜZYILLAR) 2. konusu İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ alt başlığı olan Mısır’da Kurulan Türk Devletleri dahilindeki İhşidiler (Akşitler) Konu Anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz. İhşidiler (Akşitler) (935 – 969) Mısır’da kurulan 2. Türk devletidir. Devletin kurucusu Maverâünnehir Türk beylerinden olan Muhammed Ebubekir (Ebubekir Mehmet veya Muhammed bin Toğaç) isminde bir komutandır. Babası Toğaç, Ferganalı idi. (Akşit ...

Devamını Oku

Tolunoğulları Kısa Özet

Lise 1 tarih dersi 5. ünitesi TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10-13. YÜZYILLAR) 2. konusu İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ alt başlığı olan Mısır’da Kurulan Türk Devletleri dahilindeki Tolunoğulları Konu Anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz. Tolunoğulları Abbasi Halifeliği hudutları içinde kurulan bağımsız ilk Türk devletinin kurucusu Tolunoğlu Ahmet’tir. Oğuz Türklerinden olan Tolun, Halife Mu’tasım vaktiyle cesareti ve bilgisi ile ünlenmiş bir kişiydi. Aynı biçimde cesaretli ve kültürlü ...

Devamını Oku