Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi

Anadolu’nun İlk Fatihleri Özet

Anadolu'nun İlk Fatihleri Özet

Anadolu’ya ilk Türk akınları IV. yüzyılda Avrupa Hunları tarafından düzenlenmiştir 395-398VIII. yüzyılda Abbasiler tarafından Türkistan ve Horasan’dan getirilen Türkler, Bizans’a karşı gaza ve cihat amacıyla Anadolu’nun sınır bölgelerine yerleştirilmiştir.Müslümanların Anadolu’ya gaza seferleri Emeviler zamanında başlamış, Abbasiler zamanında devam etmiştir.Anadolu’ya ilk Selçuklu akınları, Büyük Selçuklu Devleti kurulmadan önce, 1015’ten itibaren Çağrı Bey liderliğinde keşif yapmak amacıyla gerçekleştirilmiştirAnadolu’yu yurt edinme politikasının temeli, …

Devamını Oku

Oğuz Göçleri ve Anadolu Kısaca Özet

Oğuz Göçleri ve Anadolu Kısaca Özet

Anadolu’nun Türkleşme Sürecini Hızlandıran Etkenler : VI. ve VII. yüzyıllarda Sasani ile Bizans imparatorlukları arasındaki mücadelelerin  Anadolu coğrafyası için tam bir yıkım olmuş olmasıBizans İmparatorluğunun, içerde de sık sık imparator değişikliklerine gitmesiBizans’ta, devlet düzeninin bozulması ve halkın devlete olan güveninin kalmamasıSelçukluların Bizans’ın imparator değişikliklerinde istedikleri yardımları yaparak bazı şehir ve bölgeleri ele geçirmesiBizansın, zaten zor durumda olan halktan daha fazla …

Devamını Oku

10. Sınıf Tarih Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

10. Sınıf Tarih Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

Gaza ve cihadın uygun olan bir uç beyliği olarak kurulmuş olması Fetih yönünü batıya çevirmesi, Türk beylikleri ile mücadele eden ilk dönemlerde kaçınması Diğer Türk devletlerinde göre daha merkeziyetçi bir yönetim anlayışını benimseyerek ülke topraklarının hanedan üyelerine paylaştırmamasıZayıf durumda olan Bizans ile komşu olması Coğrafi olarak boğazlara dolayısıyla ticaret yollarına hakim olacak bir yerde kurulmuş olması Kurulduğu dönemde Balkanlarda dini …

Devamını Oku

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Test Soruları 2

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Test Soruları 2

Test AdıYerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Test Soruları ve Cevapları 2Test Türü Boşluk Doldurma Soru Sayısı12Tavsiye olunan süre18 dakika 1. Aşağıdaki beylik ve beyliğin özelliği eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?     A) Danişmendliler → İlk kurulan Türk beylikleri içinde en güçlü olanıdır.     B) Saltuklar → Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliğidir.     C) Çaka Beyliği → Donanması olan ilk Türk beyliğidir. …

Devamını Oku

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Test Soruları

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Test Soruları

Test AdıYerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Test Soruları ve CevaplarıTest Türü Boşluk Doldurma Soru Sayısı12Tavsiye olunan süre28 dakika 1. Türklerin Anadolu’ya geldiği dönemde Anadolu’nun durumu şu şekildedir. Yıllarca devam eden Sasani-Bizans Savaşları Anadolu’nun harabeye dönmesine neden olmuştur. Ayrıca Bizans İmparatorluğu’nun zayıflamasıyla Anadolu’nun doğusunda Ermeni ve Gürcü prenslikleri kurulmuştur. Yalnız bu bilgiyle; I. Bizans İmparatorluğu’nun siyasi birliği bozulmuştur.  II.Anadolu’ya yerleşmeyi …

Devamını Oku

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Boşluk Doldurma

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Boşluk Doldurma

Test AdıYerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Boşluk Doldurma SorularıTest Türü Boşluk Doldurma Soru Sayısı20Tavsiye olunan süre20 dakika 1. Türk-İslam sentezi ilk kez ………. Dönemi’nde başlamıştır. 2. Türkiye Tarihi …………… Savaşı ile başlamıştır. 3. Türk tarihindeki ilk denizci beylik …………’dir. 4. Anadolu Selçuklu Devleti’nde devlete ait topraklara ………… Arazi denilmektedir. 5.  Anadolu Selçuklu Devleti’nde hukuk …… ve …… olmak üzere …

Devamını Oku

Moğollar Sonrası Anadolu’da Mutasavvıflar

Moğollar Sonrası Anadolu’da Mutasavvıflar

1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu Moğol İlhanlıların işgaline uğramıştır. Bu dönemde Moğollar Anadolu’daki yerleşim alanları yerle bir etmiş baskı ve zulüm Türk halkının yaşam standardını düşürmüştür. Sosyal ve ekonomik hayatın çöktüğü bu dönemde Anadolu halkını ayakta tutan ise manevi değerlerine olan bağlılık ve bu maneviyat da gelecek hakkındaki umutlar olmuştur. İşte bu maneviyat ve umutların canlı kalması birlik ve beraberlik …

Devamını Oku

Türkiye Selçuklu Devletinde Mimari ve Mimari Eserler

Türkiye Selçuklu Devletinde Mimari ve Mimari Eserler

Anadolu Selçuklu Devleti sanatının kökeni Türk-İslam devletlerine dayanmakla birlikte Anadolu’daki eski kültürlerden de yararlanmıştır. Anadolu mimarisi dini, sivil ve askeri mimari olarak üçe ayrılmıştır. UYARI: Anadolu Selçuklu Devleti’nde mimaride süsleme sanatı olarak bitki figürleri, geometrik şekiller, yazı sanatları, kabartma işlemeler kullanılmıştır. Dini Mimari Cami, medrese, külliye, türbe, kümbet, tekke, zaviye ve mescit gibi yapılardır. Dini Mimari Örnekleri Alaaddin camileri –Konya …

Devamını Oku

Türkiye Selçuklularında Fikir, Dil ve Edebiyat

Türkiye Selçuklularında Fikir, Dil ve Edebiyat

Türkiye Selçuklu Devleti Döneminde Yaşamış Önemli Bilim İnsanlarından birkaçı Fikir Hayatı Moğol istilasıyla İran, Harizm, Türkistan gibi bölgelerden çok sayıda düşünür ve bilim adamı Anadolu’ya göç etmiştir. Bu göçleri sayesinde Anadolu’da fikir hayatı canlanmıştır. Mevlana Celaleddin Rumi Anadolu Selçuklu hükümdarı I. Alaaddin Keykubat döneminde Konya’ya gelmiştir.Tasavvuf alanında çalışmalar yapmış bir bilim adamıdır.Altı ciltlik farsça kaleme aldığı Mesnevi’si vardır. Hacı Bektaşi …

Devamını Oku

Türkiye Selçuklu Devletinde Toprak Yönetimi

Türkiye Selçuklu Devletinde Toprak Yönetimi

Türkiye Selçuklu Devletinde toprak yönetimi hemen hemen bütün Türk-İslam de olduğu gibiydi. Has Topraklar Geliri hükümdara ait olan topraklardır. İkta Topraklar İkta; devlete ait olan toprakları işletme hakkının hizmet karşılığında komutan ve memurlara verilmesidir. İkta Sisteminin Faydaları 1-İkta Sahibi devleti temsil ettiği ikta bölgelerinde merkezi otorite en uç noktaya ulaşmıştır. 2-İkta sisteminin bulunduğu yerde üretimin sürekliliği sağlanmıştır. 3-Vergiler düzenli bir …

Devamını Oku


] }