Lozan Barış Antlaşması Hakkında Bilgi

Lozan Barış Antlaşması

  • Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması ve ardından Mudanya Mütarekesi’ne gidilmesi Lozan Konferansı’na ortam hazırlayan en önemli gelişmelerdir.
  • Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Yugoslavya, Japonya görüşmelerin aktif olduğu ülkelerdir.
  • Boğazlar tartışılırken Sovyetler Birliği, Japonya ve Bulgaristan da görüşmelere katılmıştır. ABD, gözlemci devlet olarak yer almıştır.
  • Türkiye, baş temsilci olarak Mudanya’daki başarısından dolayı İsmet Paşa’yı göndermiştir.
  • Temsilcilerimize iki konuda asla ödün vermemeleri istenmiştir. Bunlar kapitülasyonların kaldırılması ve Türk topraklarında bir Ermeni Yurdu kurulmasına izin verilmemesidir.
  • TBMM, Misakı Milli’yi gerçekleştirme, İtilaflarsa Sevr ’i kabul ettirme amacıyla Lozan’a gelmişlerdir.
  • Konferans 20 Kasım 1922’de toplandı. Tartışılan konu sadece Kurtuluş savaşı değildir. Aynı zamanda I. Dünya Savaşı ve asırların biriktirdiği onlarca sorun tartışılıyordu. Bu nedenle tartışmalar oldukça sert geçecektir. Taraflar özellikle kapitülasyonlar konusunda anlaşamayınca, görüşmeler kesildi(4 Şubat 1923). Görüşmeciler ülkelerine döndüler. Türkiye, Boğazlar ve Musul’a doğru yeniden hareketlenince durumun ciddiyetini gören Anlaşma Devletleri, Türkiye’yi bir kez daha görüşmeye çağırdılar. 23 Nisan’da başlayan görüşmeler, 24 Temmuz’da antlaşmayla sonuçlanmıştır. Lozan Barış Antlaşması, 23 Ağustos 1923’te TBMM tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Lozan Barış Antlaşmsı hakkında tam anlamıyla bilgi edinebilmek için Lozan Barış Antlaşması’nın Maddeleri ve Lozan Barış Antlaşması’nın Önemi konularını okumanız faydanızadır.


] }

Tavsiye Konular

Türk İnkılabı-min

Meclis Hükümeti Sistemi Hakkında Bilgi

Meclis Hükümeti Sisteminin Özellikleri İçindekiler1 Meclis Hükümeti Sistemi Nedir?2 Meclis Hükümeti Sisteminin Özellikleri2.1 Meclis Hükümeti …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir