Lozan Barış Antlaşmasının Önemi Maddeler Halinde

Lozan Barış Antlaşmasının Önemi

  • Pek çok devlet tarafından imzalanan ve günümüze kadar gelen bu antlaşma ile yeni Türk Devleti uluslararası alanda resmen tanınmıştır. I. Dünya Savaşı’nı bitiren diğer antlaşmalar günümüzde geçerli değildir.
  • Türkiye özgür ve bağımsız devlet olarak uluslararası alanda yerini almıştır. Türkiye’nin bağımsızlığını ve egemenliğini sınırlayıcı engeller ortadan kaldırılmıştır.
  • Hasta adam, Şark Meselesi gibi kavramlar tarihin çöplüğüne atılmış, hasta adamın küllerinden yepyeni, dinamik bir devlet yaratılmıştır. Osmanlı Devleti’nden kalan asırların sorunları çözüme kavuşturulmuştur.
  • Lozan, Kurtuluş Savaşı’nın yanı sıra Sevr’i yırtarak I. Dünya Savaşı’na da son vermiştir. I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan son antlaşmadır ve diğerlerinden farklı olarak günümüzde de geçerliliğini korumaktadır.
  • Dünya Savaşı sonunda galip devletler, yenilmiş sayılan devletle barış masasına oturmamışlardır. Lozan’da ise yeni Türkiye, sekiz ay süren müthiş bir diplomatik mücadelenin ardından bağımsızlığını kazanıştır.
  • Türk Kurtuluş Savaşı ve Lozan Barışı ezilen mazlum milletlere örnek olmuştur.
  • Lozan’dan sonra dış politikada Boğazlar, Hatay Meselesi, Nüfus Mübadelesi, yabancı okullar sorunu, dış borçlar ve Musul sorunu tekrar gündeme gelecektir.

Lozan Barış Antlaşmasının Önemi konusundan önce buraya tıklayarak Lozan Barış Antlaşmasının Maddelerini gözden geçirmeniz faydalı olacaktır.


] }

Tavsiye Konular

Türk İnkılabı-min

Meclis Hükümeti Sistemi Hakkında Bilgi

Meclis Hükümeti Sisteminin Özellikleri İçindekiler1 Meclis Hükümeti Sistemi Nedir?2 Meclis Hükümeti Sisteminin Özellikleri2.1 Meclis Hükümeti …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir