Musul Meselesi Maddeler Halinde Kısaca

MUSUL SORUNU

Lozan’da en fazla tartışılan konulardan biri de Musul Sorunu idi. Lozan’da Batı’nın dikkatine sunulan Musul tezi şöyleydi;

 • Musul çoğunlukla Türk’tür
 • Coğrafi ve siyasi bakımdan bu vilayet Anadolu’nun ayrılmaz bir bütünüdür
 • Henüz hukuken Türkiye’nin bir parçası olan bu topraklar hakkında İngiltere’nin gerçekleştirdiği antlaşmalar köksüzdür.
 • Musul vilayeti, memleketimizin diğer birçok kısımları gibi mütarekeden sonra İngilizler tarafından işgal edilmiştir. Bu nedenle tekrar bize dönmelidir. Ne var ki bu tez kabul edilmedi.
 • Lozan’da Musul sorunu tam çözülememişti. Türkiye ile İngiltere barıştan sonra ikili görüşmelerle sorunu dokuz ay içinde çözeceklerdi. Çözüm çıkmazsa soruna Milletler Cemiyeti el koyacaktı.
 • 1924’te İngiliz yetkililer İstanbul’da (HALİÇ KONFERANSI), Türk yetkililerle görüşmeye başladılar. İngilizler, Hakkari’nin de Irak sınırları içinde olduğunu iddia edince görüşmeler sonuçsuz kalmıştır.
 • İngiltere bir yandan Şeyh Sait Olayını tertiplerken diğer yandan da konuyu Milletler Cemiyeti’ne taşımıştır.
 • Milletler Cemiyeti, İngiltere’yi haklı buldu. İçeride çözüm bekleyen onlarca sorunu da göz önüne alan Türkiye, Milletler Cemiyeti’nin kararını kabul etti.
 • 5 Haziran 1926’da yapılan Ankara Antlaşması gereğince;
 1. Musul Irak’ta kalacaktır.
 2. Musul petrol gelirinin %10’u 25 yıl süreyle Türkiye’ye bırakılacaktır.

1926 Ankara Antlaşması’nın Önemi

 • Türkiye Irak sınırı çizilmiştir.
 • Misakı Milli’ye aykırıdır.
 • Türkiye-İngiltere ilişkilerinde yumuşama sürecine girilmiştir.

] }

Tavsiye Konular

1923-1932 Dönemi Türkiye'nin Dış Politikası

1923-1932 Dönemi Türkiye’nin Dış Politikası Özet

1923-1932 Dönemi Türkiye’nin Dış Politikası Türkiye bu dönemde Lozan Barış Antlaşması ile çözüme kavuşturulamamış sorunların …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir