Rüsum-u Sitte İdaresi Kısaca

Rüsum-u Sitte İdaresi

 • Rüsum-u Sitte İdaresinin Kuruluş Tarihi: 10 Kasım 1879 tarihinde yapılan Anlaşma ile kuruldu. 13 Ocak 1880 tarihinde faaliyete geçti.
 • Rüsum-u Sitte İdaresinin Adı Ne Anlama Gelir? Altı Vergi İdaresi
 • Rüsum-u Sitte İdaresi Hangi Padişah Döneminde Kuruldu? II. Abdülhamid
 • Rüsum-u Sitte Nedir? Kısaca:Borç batağına saplanan Osmanlı Devleti Ramazan Kararnamesi ile de çıkış yolu bulamayınca Galata Bankerleri ile masaya otururak 10 yıllığına 6 vergi kalemini (Müskirat, (alkollü içecek) Pul, İstanbul civarındaki deniz ürünleri vergisi, Edirne-Samsun-Bursa İpek Öşrü, Tönbeki ve Tütün Tekeli vergileri) Osmanlı Bankası ve Galata Bankerlerine devretmiştir. Bu idareyede Rüsum-u Sitte adı verilmiştir.
 • Rüsum-u Sitte İdaresinin Önemi: Bu idare ile iç borçlar düzenli olarak ödenmeye başlamış lakin dış borç ödemesinin sekteye uğraması alacaklı devletlerin tepkisine yol açmıştır.

Rüsum-u Sitte İdaresi Geniş Anlatım

1854 yılında ilk dış borçla başlayan macera 1875 yılında batağa saplandı. Osmanlı Ramazan Kararnamesi ile Avrupa’da büyük itibar kaybına uğradı. 93 Harbi Osmanlı ekonomisini daha da perişan etti. Bir taraftan alacaklı devletler, bir taraftan Galata Bankerleri Osmanlı Devleti’ni sıkıştırmaya başladı.

Galata Bankerleri temsilcileri ile görüşmeler olumlu sonuç verdi. Bankerlerin alacaklarını sağlam bir temele dayandırılması yönündeki istekleri kabul edilerek aşağıdaki 6 adet vergi gelirinin 10 yıl süreyle önceki yıllardan 8.725.000 lira alacaklı oldukları kabul edilen Galata Bankerlerine bırakılması uygun görülmüştür.

Rüsum-u Sitte İdaresine Bırakılan Vergiler:

 • Pul resmi,
 • Alkollü içkiler (ispirto) vergisi,
 • Tütün tekeli gelirleri,
 • İstanbul, Bursa Edirne ve Samsun ipek kozası öşür gelirleri,
 • İstanbul ve çevresi balık avı vergisi
 • Tuz tekeli resim gelirleri,

Bu işin yönetim imtiyazı da Rüsum-u Sitte İdaresi adı verilen özel bir yönetime bırakılmıştır. İdarenin başına Fransız Hamilton Long getirilmişti. 130’u Türk olmak üzere topalm 5.714 memur bu idarede görevliydi. Toplanacak gelirin üç ayda bir 275.000 liralık, yani yılda 1.100.000 liralık, kısmı alacaklılara, kalan kısmı Devletin diğer borçlarına aktarılacaktır.

10 Kasım 1879 tarihinde yapılan Anlaşma ile kurulan ve 13 Ocak 1880 tarihinde faaliyete geçen bu idare ile sadece Galata Bankerlerine olan borçların ödenmesi kesin bir şekle bağlanmış oluyordu.
Bu idare Galata Bankerlerine olan borcun ödenmesini garanti altına alsa da Avrupalı Devletlerde kendi alacaklarının derdine düşmüştü. Osmanlı’nın borç serüveni Muharrem Kararnamesine doğru dört nala yol almakta idi.

Tavsiye Konular

Kırım Savaşı’nın Nedenleri Maddeler Halinde

1853 yılında başlayan Kırım Savaşı’nın Nedenleri Maddeler Halinde aşağıya toplanmıştır. Sultan Abdülmecit Devrinin önemli olaylarından ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir