Tarih ve Diğer Bilimler Özet

Hiçbir bilim dalı tek başına gelişmez. Tarihçi; siyasi, askerî, kültürel, sosyal veya biyografik bir eser oluştururken coğrafya, sosyoloji, felsefe, ekonomi, kronoloji, etnografya, hukuk, heraldik, arkeoloji, sanat tarihi, dil bilimi gibi farklı bilim dallarından yararlanır. Tarih ve Diğer Bilimler Özet Tablosu

Tarih ve Diğer Bilimler – Nümizmatik

BİLİM DALLARI

AÇIKLAMASI

Kronoloji (Zamanbilim)

Geçmişten günümüze olay ve olguların zamanını tespit ederek sıralar.

Coğrafya  (Yerbilim)

İnsan ve mekânın karşılıklı etkileşimini araştırır.

Diplomasi (Siyasi Belgebilimi)

Siyasi belgelerin cins, şekil ve içerik olarak de­ğerlendirmesini yapar

Arkeoloji (Kazıbilim)

Kazı yolu ile toprak ve su altındaki maddi kalın­tıları ortaya çıkarır

Heraldik (Armabilim)

Tarihte devletlerin kullandığı armaları inceler.

Etnografya (Kültürbilim)

Toplumların örf, âdet, gelenek ve yaşayışlarını inceler.

Antropoloji (Irkbilim)

İnsan ırkını inceler ve kültürlerin gelişimini araş­tırır.

Nümizmatik (Parabilim)

Tarih içerisinde basılan paraları inceler

Paleografya (Yazıbilim)

Yazıları, alfabeleri ve bunların zaman içerisindeki değişimlerini inceler.

Filoloji (Dilbilim)

Dillerin tarihini, gelişimini ve değişimini araştırır.

Epigrafi (Kitabebilim)

Kitabeleri inceler.

Onomastik (Yeradı bilimi)

Dilbilimin Özel isimleri inceleyen altdalı

Toponomi (Yeradıbilimi)

Yeradlarının geçmişten günümüze değişimini inceler.

Sigilografi (Mühürbilim)

Mühürleri inceler.

Felsefe (Düşüncebilim)

İnsanın kendisini, düşüncelerini, çevresini, olayları hayatı sorgulamasıdır.

Hukuk (Yasabilim)

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen yazılı kuralları inceler.

Edebiyat (Yazınbilim)

Duygu ve düşüncelerin yazı şiir vb yollarla 

ile ifade edilmesidir.

Şecere (Jeneloji) (Soybilim)

Soy kütüklerini inceler.

Sosyoloji (Toplumbilim)

Sosyal olayları, insanlar ve toplumlar arası ilişkileri inceler.Toplum bilimi.

İstatistik (Veribilim)

Belirli bir amaç için veri toplama, araştırma, değerlendirme ve tahminde bulunma bilimidir.

Ekoloji (Çevrebilim)

İnsanın doğal dengeyi bozması bu bilimi doğurmuştur. Canlıların birbirleri ve çevre ile olan ilişkilerini inceleyen ve doğanın korunmasına yönelik çalışmalar yapan bilim dalıdır.

Sanat tarihi

Sanat eserlerini ve toplumların sanatsal faaliyetlerini araştıran bilim dalıdır.

Arkeometri

Arkeolojik eserlerin tarihlendirilmesi.

Kimya

Karbon 14 yöntemi ile tarihi eserlerin yaşı-tarihi hesaplanır.


Tavsiye Konular

Tarihi Olay ve Tarihi Olgu Arasındaki Farklar Nelerdir?

Olayların başlangıç ve bitiş tarihi bellidir. Ancak tarihsel olgular zaman içerisinde gelişir, kesin bir tarihi ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir