Tarih 1

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 63 Cevapları

2

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 63 Cevapları Matbaa, pusula ve barut “uygarlığın ortak mirası”dır. Bu buluşların günümüze etkileri konusundaki düşüncelerinizi belirtiniz. Matbaa insanların bilgi birikimlerini daha ucuz yollarla aktarmalarına vesile olmuştur. Bu da rönesans ve akabinde aydınlanma çağının yaşanmasına temel teşkil etmiştir. Pusula sayesinde coğrafi keşifler gerçekleşmiş ve yeni yerler tanınmıştır. Barut ise önce Avrupa’da feodalitenin sona ermesini ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 62 Cevapları

2

Kast sistemi yüzünden Hindistan’da kültür, dil ve hukuk birliği sağlanamamıştır. Bu durumun sebeplerini yukardaki metni de dikkate alarak değerlendiriniz. Kast sistemi kapalı bir yapıya sahip olduğundan kastlar arası diyolog minimum düzeydedir. Bu durum zamanla kastların başkalaşmasına ve farklı kültürlerin, dillerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 61 Cevapları

2

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 61 Cevapları Perslerin ülkeyi satraplık denilen eyaletlere bölerek yönetmelerinin sebepleri neler olabilir? Açıklayınız. Pers imparatorlarının ülkeyi satraplara ayırarak yönetmelerinin temel sebebi; otoritelerini ülkelerinin tamamına yaymak istemeleridir. Zira bir ülkenin sınırları ne kadar genişlerse devletin en uç noktalarına devletin otoritesini ulaştırmak o kadar zorlaşır. Satrapları vasıtasıyla ülkenin tamamına nüfuz edebileceklerdir. Ek Bilgi: Şahgözü veya ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 60 Cevapları

2

1. Mısırlıların dünya uygarlığına hangi yönde katkıları olmuştur? Açıklayınız. İcad ettikleri hiyeroglif yazısı Fenike alfabesinin dolayısıyla Latin alfabesinin temelini oluşturmuştur. Papirus kağıdını icad etmişlerdir. İlk güneş yılı esasına dayalı takvimi yapmışlar, pi sayısını bügünkü değerine yakın hesaplamışlardır. Mimari açıdan piramitleri yapmışlardır. 2. Mumyalama, Mısır’da hangi bilim dallarının ortaya çıkmasına neden olmuştur? Tıp, eczacılık ve kimya bilim dallarının gelişmesine sebep olmuştur.

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 59 Cevapları

2

Yukarıdaki görsellerden hareketle İskitlerin sosyal ve ekonomik yapıları ile ilgili ne tür çıkarımlarda bulunabilirsiniz? İskitlerin hayvancılıkla geçindikleri belli olmaktadır. Dolayısıyla göçebe bir yaşam sürmektedirler. Görsellerdeki ince işçilik sanata önem verdiklerinin göstergesidir. İlk resimde ki figürün altından oluşu İsketlerin zenginliğinin kanıtıdır. Nil Nehri, Mısırlılar için neden kutsal kabul edilmektedir? Belirtiniz. Nil nehrinin kutsal kabul edilmesinin 2 sebebi vardır. 1. si; İlkel ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 56 Cevapları

2

Zigguratlar, Sümerlerin yaşamlarına ne tür katkılar sağlamıştır? Belirtiniz. Zigguratların 4 işlevi vardır; tapınak, okul, gözlemevi ve soğuk hava deposu Okul: Vergi toplama işlevi yerine getirilirken vergileri verenleri kayıt etme ihtiyacından yazı icad edilmiş ve rahipler tarafından diğer insanlara öğretilmiştir. Gözlemevi: Rasathanenin yüksek oluşu sebebiyle astronomi ve astroloji de gelişmişlerdir. Astonomi sayesinde ay takvimini yapmışlar ve nehirlerin taşma zamanlarını kayıt altına ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 57 Cevapları

2

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 57 Cevapları Sümerlerin dünya uygarlığına katkıları neler olmuştur? Açıklayınız. Yazıyı icad ettiler. (Tarihi devirlere giren ilk toplumdur.) İlk yazılı kanunları yaptılar. (İlk hukuk devletidir. – Lagaş Kralı Urukagina) Ay yılı esasına dayalı ilk takvimi yaptılar. Dört işlemi buldular. Bir dairenin 360 derece olduğunu buldular Uzunluk ve ağırlık ölçülerini buldular.  

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 55 Cevapları

2

1. Mezopotamya’da tarih boyunca birçok uygarlğın kurulmasının nedenleri nelerdir? Açıklayınız. Mezopotamya’nın tarıma elverişli oluşu (verimli arazi, sulak ve iklimi uygun) etrafının doğal setlerle çevrili olmayışı, ticaret ve göç yolları üzerinde olamsı tarih boyunca birçok uygarlığın kurulmasına neden olmuştur. 2. Mezopotamya’da kurulan eski uygarlıklardan günümüze eser kalmamasının sebepleri neler olabilir? Belirtiniz. Mimari eserlerin malzemesinin kerpiç olması (dayanıksız oluşu) ve çok fazla ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 54 Cevapları

2

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 54 Cevapları İlk Çağ uygarlıklarının ortaya çıktığı ve yayıldığı bölgelerin ortak özellikleri nelerdir? Açıklayınız. İlk Çağ uygarlıklarının ortaya çıktığı ve yayıldığı bölgelerin ortak özellikleri; Sulak olmaları, verimli araziye sahip olmaları, iklimlerinin ılıman olması ve göç yolları üzerinde olmasıdır. Miladi takvim hangi milletlerin katkısıyla günümüzdeki hâlini almıştır. Miladi takvimin gelişim sürecini anlatan bir tarih ...

Devamını Oku