2.Ünite: İkinci Dünya Savaşı

Akdeniz Paktı Kısa Özet

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-min

Akdeniz Paktı Akdeniz Paktı’nın Kuruluş Tarihi: 1936 Akdeniz Paktı’na Üye Devletler: Türkiye, İngiltere, Yunanistan ve Yugoslavya arasında yapıldı. Akdeniz Paktı’nın Diğer Adı: Akdeniz İttifakı Akdeniz Paktı’nın Kuruluş Nedeni: İtalya’nın saldırılarına karşı birlikte hareket etme amacıyla kurulmuştur. Tıklayınız. Akdeniz Paktı’nın Önemi: Türkiye’nin dış siyasetinde bir dönüm noktasıdır. İtalya tehlikesine karşı Türkiye, İngiltere’ye yaklaşmıştır. NOT: İtalya 1936 yılında Habeşistan’ı işgal etti. Bu ...

Devamını Oku

2. Dünya Savaşının Türkiye’ye Etkileri

2

2. Dünya Savaşının Türkiye’ye Etkileri – Türkiye, savaşa fiilen girmemesine karşın; savaş şartlarından olumsuz yönde etkilenmiştir. – Devlet gelirlerinin önemli bir bölümü savunma ala­nına ayrılmış, önemli sanayi yatırımları ertelenmiş­tir. –> Türkiye’de savaş yıllarında önemli ekonomik sıkıntılar olmasına karşın, eğitim yatırımlarına devam edilmiş köylülerin kendi yörelerinde pratik bilgileri de öğren­melerini amaçlayan Köy Enstitüleri kurulmuştur. Bu okullar 17 Nisan 1940 tarihli bir ...

Devamını Oku

Türkiye’nin 2. Dünya Savaşı Sürecinde Aldığı Önlemler

2

Türkiye’nin 2. Dünya Savaşı Sürecinde Aldığı Önlemler – Yetişkin erkek nüfus askere alındı, seferberlik du­rumuna geçildi. – Ülke genelinde hava saldırılarına karşı karartma uygulandı. – Milli Korunma Kanunu Çıkarıldı (18 Ocak 1940) – Varlık Vergisi Kanunu Çıkarıldı (11 Kasım 1942) – Ekmek Karnesi Uygulandı (14 Ocak 1942) – Karedeniz’deki Türk gemi seferleri durduruldu. – Toprak Mahsulleri Vergisi getirildi. Milli Korunma ...

Devamını Oku

Türkiye’nin 2. Dünya Savaşına Girişi

2

Türkiye’nin 2. Dünya Savaşına Girişi Türkiye, savaş sürecinde tarafsızlığını koruma politi­kası takip etmiştir. 23 Şubat 1945’te ise Almanya’ya ve Japonya’ya savaş ilan etmiş, fiilen savaşmasa da simgesel olarak savaşa girmiştir.. Türkiye’nin Almanya ve Japonya’ya Savaş İlanının Nedenleri: – San Francisco Konferansı’na katılma isteği – Yalta Konferansı’nda, Birleşmiş Milletlere sadece 1 Mart 1945’e kadar Almanya’ya savaş açan dev­letlerin katılabilmesi kararının alınması ...

Devamını Oku

İkinci Kahire Konferansı Hakkında Bilgi

2

İkinci Kahire Konferansı Müttefik Devletlerin Türkiye’yi 2. Dünya Savaşı’na Sokma Çabaları konu anlatımı için tıklayınız. SSCB’nin, Türkiye’nin savaşa dahil edilmesi konu­sundaki ısrarı sonucu; İngiltere Başbakanı Churchill, ABD Başkanı Roosevelt, Türkiye Cumhurbaşkanı İsmet İnönü arasında Kahire’de görüşme yapılmıştır. Türkiye’nin, savaşa girmeyi prensipte kabul etmesi­ne karşın Türkiye’ye yapılacak yardımlar konusunda sorun çıkmasından dolayı görüşmelerden kesin bir sonuç çıkmamıştır. NOT: Adana yakınlarında İncirlik ...

Devamını Oku

Tahran Konferansı Hakkında Kısa Bilgi

2

Tahran Konferansı Müttefik Devletlerin Türkiye’yi 2. Dünya Savaşı’na Sokma Çabaları konu anlatımı için tıklayınız. Tahran Konferansının Tarihi: 28 Kasım -1 Aralık 1943 Tahran Konferansının Tarafları: Joseph Stalin (SSCB), Franklin D. Roosevelt (ABD), ve Winston Churchill (İngiltere) Tahran Konferansının Toplanma Amacı: Müttefiklerin Türkiye ve İran’la olan ilişkileri, Yugoslavya’daki operasyon, Japonya’nın durumu ve savaştan sonra yapılacaklar. – ABD, İngiltere ve SSCB arasında Tahran’da ...

Devamını Oku

Adana Konferansı (Görüşmesi) Hakkında Bilgi

2

Adana Konferansı (Görüşmesi) Müttefik Devletlerin Türkiye’yi 2. Dünya Savaşı’na Sokma Çabaları konu anlatımı için tıklayınız. Adana yakınlarındaki Yenice istasyonunda İngiliz Başbakanı Churchill ile Türkiye Cumhurbaşkanı İsmet İnönü arasında Türkiye’nin savaşa girmesi konusunda görüşme yapılmıştır. Adana Konferansının Önemi ve Sonuçları: – İngiltere, savaşa girmesi karşılığında Türkiye’ye askeri ve ekonomik yardım etmeyi taahhüt etmiş­tir. – Türkiye, SSCB’nin savaşı kazanması sonucundaki endişelerini belirtmiştir. ...

Devamını Oku

Müttefik Devletlerin Türkiye’yi 2. Dünya Savaşı’na Sokma Çabaları

2

Müttefik Devletlerin Türkiye’yi 2. Dünya Savaşı’na Sokma Çabaları Müttefiklerin Türkiye’yi 2. Dünya Savaşı’na Sokmak İste­melerinin Nedenleri: -Almanlara karşı Balkanlar üzerinden yeni bir cephe açma isteği – Almanların Orta Doğu ve Kafkaslarda etkili olması – SSCB’nin, Almanya ile savaş halinde olması – Almanların Stalingrad yenilgisi üzerine Türkiye’nin stratejik konumunun daha da önem kazanması – İngiltere’nin, savaş sonrasında Balkanlardaki boş­luğun SSCB tarafından ...

Devamını Oku

Türkiye’de Oluşan Turancılık Fikri (1944)

2

Türkiye’de Oluşan Turancılık Fikri (1944) İkinci Dünya Savaşı sürecinde; Türk hükümeti içe­risinde Refik Saydam, Şükrü Saraçoğlu ve Numan Menemencioğlu gibi devlet adamlarının Almanya yanlısı görüşler ileri sürmeleri Türkiye’de turancılık fikrini savunan kamuoyunun oluşmasına yol aç­mıştır. 1944’te başlayan Irkçılık-Turancılık davasında Zeki Velidi Togan, Hüseyin Nihal Atsız, Alparslan Türkeş’in de aralarında bulunduğu 23 kişi çeşitli cezalara çarptırılmıştır. Bu politika doğrultusunda, – Almanya ...

Devamını Oku

Türkiye – Almanya Saldırmazlık Paktı

2

Türkiye – Almanya Saldırmazlık Paktı (18 Haziran 1941) İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye konu anlatımı için tıklayınız. Almanya’nın; Balkanlarda etkili olması, Yunanistan’ı işgali ve Bulgaristan’ın, Mihver Devletleri yanında sa­vaşa girmesi üzerine İngiltere Türkiye’nin, kendi ya­nında savaşa girmesi durumunda Türkiye’ye her türlü yardımı yapacağını belirtmiştir. Almanya ise, Türkiye’nin İngiltere tarafında savaşta yer almaması için saldırmazlık paktını imzalamıştır. Hitler, İsmet İnönü’ye yazdığı ...

Devamını Oku