3.Ünite: Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

İnkılapçılık İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar Maddeler Halinde

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

İnkılapçılık İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar Araştırma, inceleme ve gelişme duygularını güçlendirmiştir. Durmak ve durağanlık yoktur. Türk toplumuna her yönden gelişme ve ilerleme yolunu açmıştır. Kişisel egemenliğe son verilerek millet egemenliği kurulmuştur. Türk Devleti, yeni kurumları ile çağdaş ve dinamik bir yapıya kavuşmuştur. İnkılapçılık İlkesinin Anahtar Kelimeleri konu anlatımı için tıklayınız. İnkılapçılık İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde konu anlatımı için tıklayınız. …

Devamını Oku

Laiklik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar Maddeler Halinde

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Laiklik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar Toplumu inancına ve dinine göre değil, vatandaşlık anlayışına göre tanımlamış, toplumsal alanda kaynaşma sağlanmıştır. Yargı önünde bütün vatadaşlar eşit kabul edilmiş ve hukuk birliğinin sağlanmasında etkili olmuştur. Din ve vicdan hürriyeti sağlanmıştır. Yabancı devletlerin azınlıkları öne sürerek içişlerimize karışması engellenmiştir. Toplum hayatında dine ve insana saygı gelmiştir. Türkiye’nin çağdaşlaşması ve gelişmesini hızlandırmıştır. Türkiye’de akla, …

Devamını Oku

Milliyetçilik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar Maddeler Halinde

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Milliyetçilik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar Kurtuluş Savaşı’nın kazanışması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını sağlamıştır. Atatürk inkılaplarının başarıya ulaşmasını sağlamıştır. Milletin iç ve dış tehditlere karşı birleşmesini sağlamıştır (Birlik ve beraberlik) Türk toplumunu sınıf, din, mezhep ve ırk kavgalarından koruyarak milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmiştir. Milliyetçilik İlkesinin Anahtar Kelimeleri konu anlatımı için tıklayınız. Milliyetçilik İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde konu anlatımı için …

Devamını Oku

Devletçilik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar Maddeler Halinde

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Devletçilik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar Devlet imkânları ekonomiye girmesi ile sanayi hamlesi başlamıştır. Böylece halkın refah düzeyi yükselmeye başlamıştır. Devlet yatırım yaparken bölgeler arasındaki farklılığın ortadan kaldırılması için çalışmalar başlatmıştır. Böylece Osmanlı Devleti döneminde kendi kaderine terk edilen Anadolu kalkınmaya başlamıştır. Ulaşım ve haberleşmede önemli hamleler yapılmış, Türk toplumu sosyal alanda gelişme katetmiştir. Teknik eleman eksiğinin kapatılması ve eksikliklerin …

Devamını Oku

Halkçılık İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar Maddeler Halinde

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Halkçılık İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar Toplumsal dayanışma ve işbirliğinin artması sağlanmıştır. Böylece barış ortamı kurulmuştur. Halkçılık ilkesi ile demokrasi ve Milli egemenlik kavramlarının tam olarak yerleşmesi ve toplumun adaptasyonu sağlanmıştır. Türk toplumu devlet imkanlarından eşit olarak faydalanma imkanına kavuşmuştur. Kişilerin ve zümrelerin üstünlüğüne son verilerek kanun önünde herkes eşit olma imkanına kavuşmuştur. Türk toplumu yönetime katılma hakkına kavuşmuştur. Ülke …

Devamını Oku

Cumhuriyetçilik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Yararlar Maddeler Halinde

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Cumhuriyetçilik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Yararlar Atatürk’ün koruduğu iki ilkeden birisi olan cumhuriyetçilik ilkesi ve bu ilkenin bir sonucu olan cumhuriyet yönetimi Türk toplumuna büyük yararlar sağladı. Cumhuriyet yönetimiyle beraber milletimiz saltanat yönetiminde kurtulupu seçme ve seçilme hakkını kullanarak devlet idaresinde söz sahibi oldu, karar mekanızmasına katıldı. Cumhuriyetin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar; 1. Egemenlik yetkisi kayıtsız şartsız millete geçmiştir. Demokratik …

Devamını Oku

Atatürk İlke ve İnkılapları Eşleştirme Tablosu

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Atatürk İlke ve İnkılapları Eşleştirme Tablosunu aşağıda görebilirsiniz. Arzu edenler için bir altına resim formatında eklenmiştir. Atatürk İlkeleriAtatürk İnkılaplarıCUMHURİYETÇİLİK Egemenliğin bir kişiye veya zümreye değil, toplumun tümüne ait olduğu devlet sistemidir. Temel ilke seçimdir Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir.– TBMM’nin açılması – 1921 ve 1924 anayasalarının yapılması – Saltanatın kaldırılması– Cumhuriyetin ilanı – Halifeliğin kaldırılması – Siyasi partilerin kurulması – …

Devamını Oku

İnkılapçılık İlkesinin Anahtar Kelimeleri

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

İnkılapçılık İlkesinin Anahtar Kelimeleri Konu ile ilgili örnek soru çözümü için resmin altına bakınız. * Din ve devlet işlerini ayrılması * Akılcılık ve bilimsellik * Din ve vicdan özgürlüğü Atatürk’ün aşağıdaki ilkelerden hangisi düşüncede, eğitimde, hukukta ve siyasette olması muhtemel bir dogmatik yapıyı engelleme yönündedir? A) Cumhuriyetçilik B) İnkılapçılık  C) Milliyetçilik D) Halkçılık E) Devletçilik Cevap: B ÇÖZÜM: Dogmanın olduğu …

Devamını Oku

Laiklik İlkesinin Anahtar Kelimeleri

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Laiklik İlkesinin Anahtar Kelimeleri Konu ile ilgili örnek soru çözümü için resmin altına bakınız. * Din ve devlet işlerini ayrılması * Akılcılık ve bilimsellik * Din ve vicdan özgürlüğü Halifelik makamının “ümmetçilik” ve “Tanrısal egemenlik” anlayışlarına dayanması dikkate alındığında; 3 Mart 1924’te Halifeliğin kaldırılması, I. Milliyetçilik II. Laiklik III. Ulusal Egemenlik İlkelerinden hangilerinin güçlenmesinde etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız I …

Devamını Oku

Devletçilik İlkesinin Anahtar Kelimeleri

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Devletçilik İlkesinin Anahtar Kelimeleri Konu ile ilgili örnek soru çözümü için resmin altına bakınız. * Ekonomi * Karma ekonomi modeli * Yatırım * Devlet Bankaları * Devletim yatırım yapması (Kamu İktisadi Teşekkülleri) * Kamulaştırma Son yıllarda Türkiye’de devletin elinde tutuğu Kamu İktisadi Teşebbüslerinin hızla özelleştirilmesi Atatürk’ün hangi ilkesinin eski önem ve özelliğinin kaybolmasına yol açmıştır? A) İnkılapçılık       B) …

Devamını Oku


] }