11. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı Klasik Sorular 2024, MEB Senaryo ve Kazanım Odaklı

11. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı

11. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı sınav örneğimiz klasik sorulardan oluşmaktadır. MEB tarafından yayınlanan senaryolara ve kazanımlara aynı zamanda ders kitabına uygundur.

Soruların cevaplar ve daha fazlası en sondaki videoda.

ÖNCE BİR ŞU VİDEOYA BAK11. SINIF TARİH DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI ÇALIŞMA KAĞIDI (11. Sınıf Tarih 3. Ünite Klasik Sorular İle FULL TEKRAR)
11. Sınıf Tarih 3. Ünite Çalışma Kağıdı

İçindekiler

11. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

11.3.1. Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar.
Bu kazanım ders kitabında sayfa 93 ile 104 (dahil) arasında anlatılmıştır.

SORU 1: Fransız İhtilali’nde olumsuz yönde en çok etkilenen devletler Avusturya, Rusya ve Osmanlı’dır.

Lütfen bu durumu bir örnekten yola çıkarak açıklayınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SORU 2: Sanayi Devrimi nedir? Hangi ülkede başlamıştır?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11.3.2. Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder.
Bu kazanım ders kitabında sayfa 105 ile 107 (dahil) arasında anlatılmıştır.

SORU 3: Sanayi İnkılabını gerçekleştiren devletler, sömürge elde etme yarışına girmiştir. Sanayi inkılabı ile sömürge elde etme arasındaki ilişkiyi kısaca açıklayınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11.3.3. Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.
Bu kazanım ders kitabında sayfa 108 ile 113 (dahil) arasında anlatılmıştır.

SORU 4: Osmanlı Devleti varlığını devam ettirebilmek için özellikle askeri alanda modernleşmeye çalışmıştır.

Osmanlı’nın bu modernleşme çabalarına 2 örnek yazınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SORU 5: Fransız İhtilali sonrası Avrupa’da güç kazanan ulus devletler, zorunlu askerlik uygulamasına başlamıştır.

Osmanlı Devleti’nde hangi fermanda yer alan “muhafaza-i vatan” ifadesi ile zorunlu askerliğe geçiş kararı alınmıştır?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11.3.4. Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder.
Bu kazanım ders kitabında sayfa 114 ile 123 (dahil) arasında anlatılmıştır.

SORU 6: Osmanlı Devleti’nde 19. Yüzyılda demiryolu yapımı ve telgraf hatlarının çekilmesi konusunda ilerleme görülmüştür.

Bu durumun Osmanlı merkezi otoritesine etkisini açıklayınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SORU 7: Sanayi İnkılabı sonrası işçi sayısındaki büyük artış ile ortaya çıkan sosyal sorunların çözümü için ilk defa Almanya’da sosyal devlet anlayışı ortaya çıkmıştır.

Sosyal devlet anlayışına Osmanlı’nın son dönemlerinden bir padişah 2. Abdülhamid döneminde bir örnek veriniz.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11.4.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir
Bu kazanım ders kitabında sayfa 131 ile 133 (dahil) arasında anlatılmıştır.

SORU 8

12345678 
-1783- Kırım’ın Rusya tarafından İlhakı-1789- Fransız İhtilali-1792- Yaş Antlaşması-1804- Sırp İsyanı-1815- Viyana Kongresi-1821- Rum İsyanı-1829- Edirne Antlaşması-1833- Hünkâr İskelesi Antlaşması 
910111213141516 
-1838- Balta Limanı Antlaşması-1839- Tanzimat Fermanı-1841- Londra Boğazlar Sözleşmesi1853-1856 Kırım Savaşı-1856- Islahat Fermanı-1856- Paris Antlaşması-1876- Kanun-i Esasi’nin ilanı1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı 
181819202122   
-1878- Berlin Antlaşması-1881- Düyûn-ı Umûmiye İdaresinin kurulması-1908- II. Meşrutiyet’in ilanı-1911- Trablusgarp Savaşı-1912- I. Balkan Savaşı-1913- II. Balkan Savaşı 
11.4.2. Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder.
Bu kazanım ders kitabında sayfa 134 ile 152 (dahil) arasında anlatılmıştır.
TAVSİYE VİDEOOsmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi – 19. Yy.da Osmanlı Devleti ve Büyük Güçler (TYT – AYT)

11. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı Cevapları


] }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir