4. Ünite: İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası

Orta Asya Kültür Bölgeleri

Arkeologların çalışmaları neticisinde Orta Asya da MÖ 4000 lere uzanan kültür bölgeleri ortaya çıkarılmıştır. Özellikle “kurgan” adı verilen mezarlar Orta Asya tarihine her mana da ışık tutmaktadır. Orta Asya Kültür Bölgeleri: Anav Kültürü Orta Asya’da ki en eski kültür merkezidir. (MÖ 4000-MÖ 1000) Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat yakınlarındadır. Bölgede yaşayan insanların tarım, hayvancılık, iplik bükümü, seramik ve dokumacılık bildikleri anlaşılmıştır. TAVSİYE ...

Devamını Oku

Nihavend Savaşı Kısaca

Sasani Devleti ile İslam Devleti arasında Hz. Ömer döneminde yapılan ve Sasani Devleti’nin yıkılması ile sonuçlanan Nihavend Savaşı Kısaca Nihavend Savaşı Nihavend Savaşının Tarihi: 642 (Hicri 21 yılı) Nihavend Savaşı Kimler Arasında Yapılmıştır: İslam Devleti X Sasaniler Nihavend Savaşı Hangi Halife Dönemi: Hz. Ömer Tarafların Askeri Gücü: İslam ordusu yaklaşık 30.000 kişi. Sasani ordusu 150.000 kişi. Komutanlar: Numan X Firuzan ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Oğuzlar (Uzlar)

24 oğuz boyu şeması

Oğuz Kağan Destanı’na göre Oğuzlar, Oğuz Han’ın 6 oğlu ve onların 4’er oğlundan meydana gelmişlerdir. Meydana gelen bu 24 boyun, ayrı adı ve unvanları vardır. 24 oğuz boyu şeması En kalabalık Türk topluluğu olan Oğuzlar, uzun süre Göktürk ve Uygur devletlerinin egemenliğinde yaşamışlardır.X. yüzyılda Oğuz Yabgu Devleti adıyla kendi devletlerini kurmuşlardır.Devletleri yıkılınca, Oğuzların bir bölümü Avrupa’ya göç ederek Hristiyanlaşmıştır. Geriye ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Kıpçaklar

– Kıpçaklar, Orta Asya’dan Avrupa’ya göç eden Türk topluluklarından biridir. KIPÇAKLAR (KUMANLAR) (1050 – 1239) 10. yüzyıldan itibaren Karadeniz’in kuzeyine hakim oldular.Karadeniz’in kuzeye Kıpçak Bozkırları (Deşti Kıpçak) denir.Rup prenslikleri ile mücadele ettiler. Bu mücadeleleri İgor Destanı‘na konu oldu.Oğuzlarla mücadeleleri Dede Korkut Hikayelerine konu olmuştur. 1091’de Bizans ile anlaşarak Peçeneklere büyük darbe vurdular.Macarların etnik yapısının oluşmasında ve Romanya Devleti’nin kurulmasında etkili ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Peçenekler Özet

Peçenekler, Orta Asya’dan Avrupa’ya göç eden Türk topluluklarından biridir. Peçenekler Balkanların kuzeyine yerleşmişler ve Bizans ordusunda paralı askerlik yapmışlardır. 1071 Malazgirt Savaşı‘nda, Bizans ordusundaki Peçenek Türkleri, Selçuklu tarafına geçerek savaşın seyri üzerinde etkili olmuşlardır.Rusların Karadeniz’e inmesini engellemişlerdir. İstanbul’u kuşatmayı planlayan İzmir Beyi Çaka Bey ile Peçenekler ve Selçuklular ittifak yaparak Bizans’ı üçlü baskı altına almışlardır. Bu baskıdan kurtulmak isteyen Bizanslılar, ...

Devamını Oku

Bulgarlar Özellikleri Maddeler Halinde

Bulgarlar, Orta Asya’dan Avrupa’ya göç eden Türk topluluklarından biridir.Hunlar ve Ogurların karışması ile Bulgarlar ortaya çıkmıştır. (Bulgar, karışmak anlamına gelir.) Büyük Bulgar Devleti (630-665) 6. yüzyılda Karadeniz ve Hazar Denizi’nin kuzeyine (Dinyeper ve Volga arasına) yerleşerek Kubrat (yada Kurt) liderliğinde güçlü bir devlet kurdular. (Büyük Bulgar Devleti – Magna Bulgaria)Devlet tam anlamıyla I. Kök Türk Devleti‘nin yıkılması ile kurulmuştur.Kubrat’ın ölümü ...

Devamını Oku

Türgişler Hakkında Kısa Bilgi

Türgişler 659-766 tarihleri arasında Batı Türkistan’da hüküm sürmüştür. Bu yazımızda Türgişler Hakkında Maddeler Halinde Kısa Bilgi vermeye çalışacağız. Türgiş Devleti’nin Kuruluşu I. Kök Türk Devleti‘nin batı kanadında yaşayan Türkişler I. Kök Türk birliğinin zayıflaması ile bağımsız hareket etmeye başladılar. (630 sonrası)698 yılına kadar bağımsız hareket etselerde Bolçu Savaşı‘nda II. Kök Türk Devleti ayguçisi Bilge Tonyukuk’a mağlup oldular.711 yılında Bilge ve ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Karluklar Özet

Diğer Türk devletler ve toplulukları 9. Sınıf Tarih Karluklar Özet yazımız. – Kutluk Devleti ve Türgişlerin yıkılmasında etkili olmuşlardır. – Talas Savaşı’nda Çinlilere karşı Müslüman Arapları desteklemişlerdir. TAVSİYE LİNK: Talas Savaşının Sonuçları Maddeler Halinde Karluklar Haritası – Orta Asya’da İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyudur. – Moğollar tarafından yıkılmışlardır. ✓ Yağma ve Çiğil boylarıyla beraber Karahanlı Devleti‘nin kuruluşunda etkili olmuşlardır. ...

Devamını Oku

Belencer Savaşı Kısaca

Bu yazımızda Hazar tarihinin en önemli savaşlarından biri olan Belencer Savaşı hakkında özet bilgi vermeye çalışacağız. Tarihi: 651-652 (Hicri 31 yılı) Taraflar: Hazarlar x Müslümanlar (Hz. Osman Dönemi) Belencer Savaşının Sebebi: Müslümalar ile Hazarların Kafkasya’ya da hakimiyet mücadelesi. Savaşın Sonucu: Hazarlar kazandı. Belencer Savaşı’nın Önemi Türkler ile müslüman Araplar arasında yapılan ilk savaştır.Müslümanları Kafkaslar’da ki ilerleyişi durmuştur. TAVSİYE LİNK: Hazarlar ...

Devamını Oku

Hazarlar Özellikleri Maddeler Halinde

– VII-XI. yüzyıllar arasında Karadeniz ile Kafkas dağlarının kuzeyinde ve İdil (Volga) Nehri dolaylarında hüküm sürmüşlerdir. – Hazarlar, Sabar (Sibir) Türklerinin devamıdırlar. – Museviliğe inanan tek Türk topluluğudur. – Yöneticileri Musevi olmasına rağmen farklı dini ve etnik kökenden insanlar hoşgörü içinde bir arada yaşamışlardır. Hazar Parası – Güçlü ordularıyla VII. ve IX. yüzyıllar arasında bulundukları bölgede dinsel hoşgörüyü, ekonomik zenginliği, ...

Devamını Oku