Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Test Soruları

Test AdıYerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Test Soruları ve CevaplarıTest Türü Boşluk Doldurma Soru Sayısı12Tavsiye olunan süre28 dakika 1. Türklerin Anadolu’ya geldiği dönemde Anadolu’nun durumu şu şekildedir. Yıllarca devam eden Sasani-Bizans Savaşları Anadolu’nun harabeye dönmesine neden olmuştur. Ayrıca Bizans İmparatorluğu’nun zayıflamasıyla Anadolu’nun doğusunda Ermeni ve Gürcü prenslikleri kurulmuştur. Yalnız bu bilgiyle; I. Bizans İmparatorluğu’nun siyasi birliği bozulmuştur.  II.Anadolu’ya yerleşmeyi ...

Devamını Oku

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Boşluk Doldurma

Test AdıYerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Boşluk Doldurma SorularıTest Türü Boşluk Doldurma Soru Sayısı20Tavsiye olunan süre20 dakika 1. Türk-İslam sentezi ilk kez ………. Dönemi’nde başlamıştır. 2. Türkiye Tarihi …………… Savaşı ile başlamıştır. 3. Türk tarihindeki ilk denizci beylik …………’dir. 4. Anadolu Selçuklu Devleti’nde devlete ait topraklara ………… Arazi denilmektedir. 5.  Anadolu Selçuklu Devleti’nde hukuk …… ve …… olmak üzere ...

Devamını Oku

Moğollar Sonrası Anadolu’da Mutasavvıflar

1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu Moğol İlhanlıların işgaline uğramıştır. Bu dönemde Moğollar Anadolu’daki yerleşim alanları yerle bir etmiş baskı ve zulüm Türk halkının yaşam standardını düşürmüştür. Sosyal ve ekonomik hayatın çöktüğü bu dönemde Anadolu halkını ayakta tutan ise manevi değerlerine olan bağlılık ve bu maneviyat da gelecek hakkındaki umutlar olmuştur. İşte bu maneviyat ve umutların canlı kalması birlik ve beraberlik ...

Devamını Oku

Türkiye Selçuklu Devletinde Mimari ve Mimari Eserler

Anadolu Selçuklu Devleti sanatının kökeni Türk-İslam devletlerine dayanmakla birlikte Anadolu’daki eski kültürlerden de yararlanmıştır. Anadolu mimarisi dini, sivil ve askeri mimari olarak üçe ayrılmıştır. UYARI: Anadolu Selçuklu Devleti’nde mimaride süsleme sanatı olarak bitki figürleri, geometrik şekiller, yazı sanatları, kabartma işlemeler kullanılmıştır. Dini Mimari Cami, medrese, külliye, türbe, kümbet, tekke, zaviye ve mescit gibi yapılardır. Dini Mimari Örnekleri Alaaddin camileri –Konya ...

Devamını Oku

Türkiye Selçuklularında Fikir, Dil ve Edebiyat

Türkiye Selçuklu Devleti Döneminde Yaşamış Önemli Bilim İnsanlarından birkaçı Fikir Hayatı Moğol istilasıyla İran, Harizm, Türkistan gibi bölgelerden çok sayıda düşünür ve bilim adamı Anadolu’ya göç etmiştir. Bu göçleri sayesinde Anadolu’da fikir hayatı canlanmıştır. Mevlana Celaleddin Rumi Anadolu Selçuklu hükümdarı I. Alaaddin Keykubat döneminde Konya’ya gelmiştir.Tasavvuf alanında çalışmalar yapmış bir bilim adamıdır.Altı ciltlik farsça kaleme aldığı Mesnevi’si vardır. Hacı Bektaşi ...

Devamını Oku

Türkiye Selçuklu Devletinde Toprak Yönetimi

Türkiye Selçuklu Devletinde toprak yönetimi hemen hemen bütün Türk-İslam de olduğu gibiydi. Has Topraklar Geliri hükümdara ait olan topraklardır. İkta Topraklar İkta; devlete ait olan toprakları işletme hakkının hizmet karşılığında komutan ve memurlara verilmesidir. İkta Sisteminin Faydaları 1-İkta Sahibi devleti temsil ettiği ikta bölgelerinde merkezi otorite en uç noktaya ulaşmıştır. 2-İkta sisteminin bulunduğu yerde üretimin sürekliliği sağlanmıştır. 3-Vergiler düzenli bir ...

Devamını Oku

Türkiye Selçuklu Devletinde Ekonomik Hayat

İpek Yolu Haritası

-Anadolu Selçuklu Devleti’nde coğrafi şartlara göre ekonomik faaliyetler değişiklik göstermiştir. İpek Yolu Haritası Ticaret -En önemli ekonomik uğraş ticarettir. Anadolu Selçukluları ticareti geliştirmek için bazı faaliyetlerde bulunmuşlardır; 1-Liman kentleri fethedilmiştir. 2-Ülke içinde kervansaraylar kurulmuştur. OKUMA TAVSİYESİ: Kervansaray Nedir? Kuruluş Amacı ve Özellikleri 3-Düşük gümrük tarifesine dayalı ticaret anlaşmaları yapılmıştır. 4-Tüccarların malları sigortalanmıştır. 5-Ticaret yolları üzerinde güvenliği sağlamak amacıyla derbent adı ...

Devamını Oku

Türkiye Selçuklu Devletinde Ordu

Anadolu Selçuklu Devleti’nin ordusu başlıca şu bölümlerden meydana gelmiştir. Ordu 1-Hassa Askerleri (Gulaman-ı Saray) -Değişik milletlerden satın alınan ya da toplanan çocukların gulamhane adı verilen ocaklar da yetiştirdikten sonra oluşturulan askeri sınıftır. -Bu birlikler hükümdarın şahsına bağlı özel birliklerdir. 2-Tımarlı Sipahiler (İkta Askerleri) -İkta sahiplerinin yetiştirdiği Türklerden oluşan askeri sınıftır. 3-Türkmenler –Sınır boylarında savaşa hazır durumda bulunan askeri sınıftır. 4-Bağlı ...

Devamını Oku

Türkiye Selçuklu Devletinde Devlet Yönetimi

Türkiye Selçukluları hemen hemen her alanda olduğu gibi devlet yönetimi alanında Büyük Selçukluların devamı niteliğindedir. Merkezi Yönetim Hükümdar 1. Anadolu Selçuklu hükümdarları Sultan, Keykubat, Keykavus, Rükneddin, Sultan’ı Galip gibi unvanlar kullanmıştır. UYARI– Bu unvanların kullanılması Anadolu Selçuklu Devleti’nin İran kültürünün etkisinde kaldığı göstergesidir. 2. Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarlar devletin başına kut inancıyla geçmişlerdir. Ayrıca bu devlette “Ülke hanedan üyelerinin ortak ...

Devamını Oku

Kadı Nedir? Kadıların Görevleri Nelerdir?

Türk-İslam devletlerinin tamamında var olan, Osmanlı taşra yönetiminin en önemli görevlisi “kadı” bu yazımızın konusu. İslam tarihinde ilk kadı tayinini hangi halife yapmıştır?Hz. ÖmerSelçuklularda kadı atamasını kim yapar?Kadı’ül KudatOsmanlı Devleti’nin ilk kadısı kimdir?Dursun FakihOsmanlı Devleti’nde kadı atamasını kim yapar?Rumeli ve Anadolu KazaskeriKadılık müessesi ne zaman kaldırıldı?1924 yılında Kadı Nedir? Osmanlı merkezi yönetimi tarafından kaza adı verilen yerleşim birimlerine atanan, özellikle ...

Devamını Oku