Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi

Anadolu’da Moğol İstilası

Anadolu'da Moğol İstilası

Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması sürecinde Türkler, Anadolu’da Bizans ve Haçlılar ile mücadele ederken doğuda da Moğol tehlikesi belirmiştir.İlhanlılar (1256-1353), Cengiz Han’ın torunu Hülâgû Han tarafından Tebriz merkezli olarak İran’da kurulan bir Moğol devletidir. Hülagü Han Yassıçemen Savaşından sonra İlhanlılarla komşu olunması ve Babai ayaklanmasıyla devletin zayıflaması Moğol istilasını kolaylaştırmıştır. 1) Yassıçemen Savaşı (1230) Anadolu Selçuklu Devleti ile Harzemşahlar arasında oldu …

Devamını Oku

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlı Seferleri İslam dünyasını hedef almıştır.Anadolu’da mücadeleye girişen ilk devlet, Türkiye Selçukluları olmuştur Haçlı Seferleri’nin Nedenleri Dinî unsurlar ön planda olmuştur.Kilise, siyasi emellerini gerçekleştirmek için dini kullanmıştır.Kutsal yerlerin alınma isteği (Kudüs)Avrupa’daki ekonomik sıkıntılara bağlı olarak doğunun zenginliklerine ulaşma isteği.İpek ve Baharat Yolu gibi ticaret yollarının bu dönemde Türk ve Müslümanların kontrolü altında olması.Bizans’ın Avrupa’dan Türklere karşı yardım istemesi.Asıl nedenler sosyal …

Devamını Oku

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı Özet

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı Özet

Türkiye Selçuklularının devlet teşkilatının oluşumunda, diğer Türk devletlerinin izleri görülmekle birlikte, en etkili devlet Büyük Selçuklu Devleti olmuşturTahta kimin geçeceği konusu kesin bir hükme bağlanmadığı için şehzadeler arasında taht kavgaları yaşanmıştır.Veliahtlık, Eski Türk geleneğinde olduğu gibi babadan oğula, oğul küçük ise kardeşe geçse de bu durum da taht kavgalarını önlemeye yetmemiştir.Türkiye Selçuklularında eski bir Türk geleneği olarak ülke topraklarının, hanedan …

Devamını Oku

Anadolu’nun Türkleşmesi Maddeler Halinde

Anadolu'nun Türkleşmesi Maddeler Halinde

Boylar Birliğinden Devlete Türkler, Orta Asya’daki ilk dönemlerinden itibaren boylar birliği şeklinde teşkilatlanmıştır.Bu teşkilatlanmada, Türk toplumunun en küçük yapısını oguş denilen aile oluşturmuştur.Oguşların birleşmesiyle urug yani sülale, Urugların birleşmesiyle de boylar meydana gelmiştir.Boyların bir araya gelmesiyle oluşan topluluğa bodun yani millet; Milletin oluşturduğu en büyük siyasi teşkilat olan devlete ise il veya el denilmiştir. Boy, eski Türk devletlerinin oluşumunda en …

Devamını Oku

Anadolu’da Selçuklu Bizans Mücadelesi

Anadolu'da Selçuklu Bizans Mücadelesi

Süleyman Şah, 1077 yılında Hristiyanlar için oldukça önemli olan İznik’i ele geçirmiş ve başkent yaparak Türkiye Selçuklu Devleti’ni kurmuştur.Süleyman Şah, 1086 yılında Antakya yolunda Suriye Selçuklu Meliki Tutuş ile mücadele sırasında ölmüştür.Süleyman Şah’ın İznik’te vekil olarak bıraktığı Ebu’l-Kasım, Türkiye Selçuklu Devleti’nin devamını sağlamıştır.1092 yılında Melikşah’ın ölümünden sonra Kılıç Arslan esaretten kurtularak İznik’e gelmiş ve devleti Ebu’l-Kasım’dan devralmıştır. I. Kılıç Arslan …

Devamını Oku

Anadolu’nun İlk Fatihleri Özet

Anadolu'nun İlk Fatihleri Özet

Anadolu’ya ilk Türk akınları IV. yüzyılda Avrupa Hunları tarafından düzenlenmiştir 395-398VIII. yüzyılda Abbasiler tarafından Türkistan ve Horasan’dan getirilen Türkler, Bizans’a karşı gaza ve cihat amacıyla Anadolu’nun sınır bölgelerine yerleştirilmiştir.Müslümanların Anadolu’ya gaza seferleri Emeviler zamanında başlamış, Abbasiler zamanında devam etmiştir.Anadolu’ya ilk Selçuklu akınları, Büyük Selçuklu Devleti kurulmadan önce, 1015’ten itibaren Çağrı Bey liderliğinde keşif yapmak amacıyla gerçekleştirilmiştirAnadolu’yu yurt edinme politikasının temeli, …

Devamını Oku

Oğuz Göçleri ve Anadolu Kısaca Özet

Oğuz Göçleri ve Anadolu Kısaca Özet

Anadolu’nun Türkleşme Sürecini Hızlandıran Etkenler : VI. ve VII. yüzyıllarda Sasani ile Bizans imparatorlukları arasındaki mücadelelerin  Anadolu coğrafyası için tam bir yıkım olmuş olmasıBizans İmparatorluğunun, içerde de sık sık imparator değişikliklerine gitmesiBizans’ta, devlet düzeninin bozulması ve halkın devlete olan güveninin kalmamasıSelçukluların Bizans’ın imparator değişikliklerinde istedikleri yardımları yaparak bazı şehir ve bölgeleri ele geçirmesiBizansın, zaten zor durumda olan halktan daha fazla …

Devamını Oku

10. Sınıf Tarih Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

10. Sınıf Tarih Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

Gaza ve cihadın uygun olan bir uç beyliği olarak kurulmuş olması Fetih yönünü batıya çevirmesi, Türk beylikleri ile mücadele eden ilk dönemlerde kaçınması Diğer Türk devletlerinde göre daha merkeziyetçi bir yönetim anlayışını benimseyerek ülke topraklarının hanedan üyelerine paylaştırmamasıZayıf durumda olan Bizans ile komşu olması Coğrafi olarak boğazlara dolayısıyla ticaret yollarına hakim olacak bir yerde kurulmuş olması Kurulduğu dönemde Balkanlarda dini …

Devamını Oku

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Test Soruları 2

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Test Soruları 2

Test AdıYerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Test Soruları ve Cevapları 2Test Türü Boşluk Doldurma Soru Sayısı12Tavsiye olunan süre18 dakika 1. Aşağıdaki beylik ve beyliğin özelliği eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?     A) Danişmendliler → İlk kurulan Türk beylikleri içinde en güçlü olanıdır.     B) Saltuklar → Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliğidir.     C) Çaka Beyliği → Donanması olan ilk Türk beyliğidir. …

Devamını Oku

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Test Soruları

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Test Soruları

Test AdıYerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Test Soruları ve CevaplarıTest Türü Boşluk Doldurma Soru Sayısı12Tavsiye olunan süre28 dakika 1. Türklerin Anadolu’ya geldiği dönemde Anadolu’nun durumu şu şekildedir. Yıllarca devam eden Sasani-Bizans Savaşları Anadolu’nun harabeye dönmesine neden olmuştur. Ayrıca Bizans İmparatorluğu’nun zayıflamasıyla Anadolu’nun doğusunda Ermeni ve Gürcü prenslikleri kurulmuştur. Yalnız bu bilgiyle; I. Bizans İmparatorluğu’nun siyasi birliği bozulmuştur.  II.Anadolu’ya yerleşmeyi …

Devamını Oku


] }