Anadolu’da Selçuklu Bizans Mücadelesi

Anadolu'da Selçuklu Bizans Mücadelesi
  • Süleyman Şah, 1077 yılında Hristiyanlar için oldukça önemli olan İznik’i ele geçirmiş ve başkent yaparak Türkiye Selçuklu Devleti’ni kurmuştur.
  • Süleyman Şah, 1086 yılında Antakya yolunda Suriye Selçuklu Meliki Tutuş ile mücadele sırasında ölmüştür.
  • Süleyman Şah’ın İznik’te vekil olarak bıraktığı Ebu’l-Kasım, Türkiye Selçuklu Devleti’nin devamını sağlamıştır.
  • 1092 yılında Melikşah’ın ölümünden sonra Kılıç Arslan esaretten kurtularak İznik’e gelmiş ve devleti Ebu’l-Kasım’dan devralmıştır.
  • I. Kılıç Arslan ve kayınpederi Çaka Bey, Bizans’ı tehdit edebilecek güce ulaşsa da I. Kılıç Arslan’ın Çaka Bey’i ortadan kaldırması Bizans’ı rahatlatmıştır.
  • Haçlı Seferleri’ne karşı Türkler, Anadolu’yu savunma görevini üstlenmiştir.
  • Malazgirt Meydan Savaşı ile Anadolu’da üstünlüğü Türklere kaptıran Bizans, I. Haçlı Seferi ile üstünlüğü tekrar ele geçirdi.
  • Türkler İznik ve İzmir gibi kıyı şehirlerini Bizans’a bırakmak zorunda kaldı. Türkiye Selçukluları başkenti Konya’ya taşıdı.

Anadolu’nun Tapusu: Miryokefalon

Nedeni : Selçukluların çok güçlenmesi, sınırlarını genişletmesi ve Türkmenlerin Batı Anadolu’ya kadar akınlara devam etmesinin Bizans’ı tedirgin etmesi ve Bizans imparatorunun, II. Kılıç Arslan ile yaptığı ittifaka sadık kalmaması

Sonuç : Bizans kuvvetleri 17 Eylül 1176 tarihinde, Denizli yakınlarında olduğu tahmin edilen Miryokefalon denilen geçitte Selçuklu kuvvetleri tarafından pusuya düşürülerek yenilgiye uğratılmıştır

Önemi : Türklerin Anadolu hâkimiyeti kesinleşmiştir. Miryokefalon Zaferi, Malazgirt’ten sonra Türkiye tarihinde ikinci bir dönüm noktasıdır. Malazgirt Zaferi’yle açılan vatan ve kurulan devlet, Miryokefalon Zaferi’yle korunmuş ve emniyet altına alınmıştır

OKUMA TAVSİYESİ: Miryokefalon Savaşı Özet


] }

Tavsiye Konular

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlı Seferleri İslam dünyasını hedef almıştır.Anadolu’da mücadeleye girişen ilk devlet, Türkiye Selçukluları olmuştur İçindekiler Haçlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir