I. Kılıç Arslan Dönemi (1092-1107)

1. Melikşah’ın ölümü sonrasında serbest kalan 1. Kılıç Arslan Anadolu’ya gelerek 1092 yılında devletin başına geçmiş böylede Fetret Devri’ne son vermiştir.

I. Kılıç Arslan Dönemi (1092-1107)
I. Kılıç Arslan Dönemi Bilgi Kartı

2. İçte düzeni sağladıktan sonra dış politakaya yönelen 1. Kılıç Arslan ilk önce İzmir merkezli kurulan Çaka beyliğiyle Bizans’a karşı ittifak yaparak Bizans’ı sıkıştırmayı hedeflemiş ancak Bizansın kışkırtmalarıyla ittifak bozulmuş ve Çaka beyliğinin varlığına son vermiştir.

– I. Kılıçarslan, Çaka Beyliği’ne son vererek Anadolu Türk birliğini sağlama faaliyetini başlatmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti’ne bağlanan ilk beylik Çaka Beyliği’dir.

– Türk beylik ve devletleriyle mücadele edemeyen Bizans, Türkleri birbirine düşürerek, kendisi için tehlike olmaktan çıkarmıştır. (Denge siyaseti)

OKUMA TAVSİYESİ: Çaka Beyliği Özet

3. Bizans’la yaptığı anlaşma sonrasında batı sınırını güvence altına alan I. Kılıç Arslan doğu seferine çıkmış sefer sırasında Malatya’yı kuşatmışsa da I. Haçlı saldırısından dolayı kuşatmayı kaldırmak zorunda kalmıştır.

4. Doğu seferini yarıda kesen I. Kılıç Arslan İznik’e dönmüş, İstanbul da toplanan ve Bizans’tan aldıkları destekle Anadolu’ya geçen Haçlıların hem çok kalabalık hem askeri yeteneklerinin olmasından dolayı Haçlılarla yaptığı Dorileon Savaşı‘nda başarılı olamamıştır. Bu durum üzerine devletin yıkılışını önlemek için devletin merkezini İznik’ten Konya’ya taşımıştır.

Haçlı saldırılarından dolayı Anadolu Selçuklu Devleti’nin Kuruluş dönemi uzamıştır.

OKUMA TAVSİYESİ: 1. Haçlı Seferinin Gelişimi, Sonuçları ve Önemi

5. I. Haçlı seferinin bitmesinin ardından yarım bıraktığı Malatya kuşatmasını tamamlayan I. Kılıç Arslan ayrıca Bitlis merkezli kurulan Dilmaçoğulları ve Diyarbakır merkezli kurulan İnanoğulları beyliklerinin varlığına son vermiştir.

 I. Kılıç Arslan’ın Dilmaçoğulları ve İnanoğullarının varlığına son vermesi Anadolu Türk siyasi birliğini kurmayı hedeflediğinin göstergesidir.

6. Diyarbakır ve Bitlis’i alması sonrasında doğudaki hakimiyetini güçlendiren I. Kılıç Arslan’ın Büyük Selçuklu toprağı olan Musul’a saldırmasıyla iki devlet arasında mücadele başlamış. Büyük Selçuklu ordusuna yenilen I. Kılıç Arslan’ın ülkesine dönerken Habur Nehrinde boğulmasıyla Türkiye Selçuklu tahtı yine boş kalmıştır.

OKUMA TAVSİYESİ: I. Kılıç Arslan Döneminin Önemli Olayları


] }

Tavsiye Konular

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı Özet

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı Özet

Türkiye Selçuklularının devlet teşkilatının oluşumunda, diğer Türk devletlerinin izleri görülmekle birlikte, en etkili devlet Büyük …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir