3. Ünite: Türklerde Hukuk

Divan-ı Mezalim Nedir? Görevleri Nelerdir?

Divan-ı Mezalim Nedir? Görevleri Nelerdir?

Bu yazımızda Divan- Mezalimin tanımını ve Divan-ı Mezalimin görevlerini bulabilirsiniz. Divan-ı Mezalim Bilgi Kartı Divan-ı Mezalim Nedir? Türk İslam Devletlerinde sultanın başkanlık yaptığı ve halkın şikayetlerini dinlediği haftanın belli günlerinde toplanan yüksek mahkemeye denirdi. NOT: Sultanın olmadığı durumlarda vezir başkanlık ederdi. Divan-ı Mezalimin Görevleri Nelerdir? “Yasama, yürütme ve yargı” görevlerinin yanı sıra “idari, dinî ve mali” alandaki görevleri de yerine …

Devamını Oku

Büyük Selçuklularda Hukuk

Büyük Selçuklularda Hukuk

Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra Türk töresi İslami kurallar içinde yeniden gözden geçirilerek düzenlenmiştir. Gazneli Sultan Mahmut’u Divan-ı Mezalimde tasvir eden minyatür 1.Örfi Hukuk Temelini eski Türk gelenek, görenek örf ve adetlerinin oluşturduğu hukuk sistemidir.Ülkede güvenliği bozanlar ve kanunlara karşı gelenler örfi hukuka göre yargılanmıştır.Vergiler, ikta, ticaret, askeri alanlara ait sorunlar bu yargıya göre çözümlenmiştir.Örfi davalara Emir-i Dad adı verilen …

Devamını Oku

İlk Türk Devletlerinde Hukuk Anlayışı Özet

ilk turk devletleri

HUKUK Türklerin adet, gelenek ve göreneklerinden oluşan yazısız hukuklara ‘töre’ (türe) denilirdi. Törede yer ve zamana göre, meclisin onayı ile hakan tarafından değişiklik yapılabilirdi. Bununla beraber, törenin anayasa niteliğinde, adalet, eşitik ve iyilik gibi değişmez ilkeleri vardı. Bütün devlet işleri töreye göre yapılırdı. Günlük hayatta ve aile içinde bile törenin dışına çıkılamazdı. Devlete başkaldırma, ordudan kaçma, adam öldürme ve namusa …

Devamını Oku


] }