11. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı 2023-2024 Klasik

11. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı 2023-2024 Klasik

11. SINIF TARİH 1. DÖNEM 2. YAZILI cevapları en sondaki videoda. Arzu edersen soruları word halinde aşağıdaki linkten indirebilirsin.

SORU 1: Osmanlı Devleti’nin XVII. ve XVIII.yy. larda imzalamış oldukları anlaşmalar aşağıdaki kutucuklarda belirtilmiştir. Bu anlaşmaların hangi devletlerle imzalandığını ilgili kutucuğa yazınız.

CEVAP:

Ferhat Paşa AntlaşmasıBahçesaray Antlaşması  Bucaş Antlaşması
   

SORU 2: I. Haçova Muharebesi II. Kasrı Şirin Antlaşması III. Girit’in Fethi

IV. Zitvatorok Antlaşması

Osmanlı Devleti’nde 17.yy da meydana gelen önemli gelişmeler karışık halde verilmiştir. Boş kutulara verilen olayları sırasıyla yazınız? 

    

SORU 3: Bucaş Antlaşması’nın önemi nedir?

CEVAP:

SORU 4: Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında Vasvar Antlaşması ile sağlanan barış ortamı Avusturya’nın Protestan Macarları mezhep değiştirmeye zorlaması ile bozuldu. Macar ileri gelenlerinden Tökeli İmre, Avusturya’nın baskılarına karşı Osmanlı Devleti’nden yardım istedi. Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa’nın ölümünden sonra sadrazam olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, IV. Mehmet’i ikna ederek hem Macarların yardım isteğini yerine getirmek hem de Orta Avrupa’daki Avusturya’nın gücünü kırmak için sefer düzenledi.

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın bu sebeplerden dolayı düzenlediği sefer hangisidir?

CEVAP:

SORU 5:

– Mora Yarımadası ve Dalmaçya Venediklilere bırakılacaktır.

– Ukrayna ve Podolya Lehistan’a bırakılacaktır.

– Avusturya, Temşevar Hariç Macaristan Avusturya’ya verilecektir.-

– Azak kalesi Rusya’ya verilecektir

Karlofça ve İstanbul Antlaşmalarının verilen maddelerine bakılarak Osmanlı Devleti’nin bu antlaşmalardan sonra 18.yy başlarında nasıl bir siyaset izlediği söylenebilir?

CEVAP:

SORU 6: 1775’te Cezayirli Hasan Paşa tarafından kurulan ve bugünkü Deniz Harp Okulu’nun temeli kabul edilen okulun adı nedir?

CEVAP:

SORU 7: Aşağıda Rusya ile imzalanan iki antlaşma verilmiştir. Bu antlaşmaların verilen maddelerine bakarak Karadeniz ile ilgili çıkarılabilecek sonuçları altlarına  yazınız?

CEVAP:

Belgrat Antlaşması 1739Küçük Kaynarca Antlaşması 1774
Rusya Karadeniz’de askeri ve ticari gemi bulunduramayacak.Rusya Karadeniz’de askeri ve ticari gemi bulundurabilecek.
  

SORU 8: Küçük Kaynarca Antlaşması’nın önemi nedir?

CEVAP:

Küçük Kaynarca Antlaşması Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyılda imzalamak zorunda kaldığı en ağır koşullu antlaşmadır.

https://www.youtube.com/watch?v=Wa0PPtWe0rs, TYT, AYT, KPSS)

SORU 9: Tabloyu doldurunuz.

Rönesansın başladığı ülkeYeniden doğuş anlamına gelir.Kiliseden satın alınan af belgesiDinin dünyevi işlerden ayrı tutulmasını savunan görüşProtestanlara serbestlik tanınan antlaşma 1555
     

SORU 10: Otuz Yıl Savaşları hangi antlaşma ile sona ermiştir. Bu antlaşmanın bir tane önemini yazınız.

CEVAP:

 • Kilisenin dünyevi gücü sınırlandırılmıştır.
 • Avrupa, kalıcı olarak Katolik ya da Protestan mezhebini benimseyen devletler olarak bölünmüştür.
 • Uluslararası alanda modern devletler hukukunun temelleri atılmıştır.
 • Avrupa’da dinî etkenlerin yerini, modern diplomasi kuralları almaya başlamıştır.
 • Hollanda, Portekiz ve İsviçre bağımsız birer devlet olmuştur.
 • Evrensel imparatorluklar Avrupa’da yaygınlaşmıştır.

SORU 11: Tabloyu doldurunuz. (Bilim insanı – kitap eşleştirmesi)

HükümdarÜtopyaSaf Aklın EleştirisiToplum Sözleşmesi
    

SORU 12: Coğrafi Keşiflerin Osmanlı’ya etkisini iki madde ile yazınız.

CEVAP: ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SORU 13: Kapitülasyonlarla ilgili aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

 1. 1569 Kapitülasyonları ile 1740 Kapitülasyonları arasındaki en önemli fark nedir?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 •  Özellikle 18. Yüzyıldan itibaren kapitülasyonlar Osmanlı Devleti’ni nasıl etkilemiştir?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SORU 14: Avrupa’da yaşanan askeri devrim ile birlikte savaşlarda ateşli silahların kullanımı artmıştır. Ateş güçlerini arttırmak isteyen Avrupa orduları kontra-marş tekniğini uygulamıştır.

            1593-1606 Osmanlı-Avusturya savaşlarında Avrupa’daki askeri devrimi fark eden Osmanlı çözüm arayışlarına yönelmiştir.

            Avrupa’nın ateş gücü karşısında Osmanlı hangi iki çözümü üretmiştir?

CEVAP:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SORU 15: Tımar sisteminin bozulmasının sebeplerinden 2 tane yazınız.

CEVAP:

 • Tımarlı sipahilerin ateşli silahlar teknolojisine ayak uyduramaması
 • Uzun süren savaşlar
 • Hızlı nüfus artışı
 • Enflasyon ve paranın değer kaybetmesi
 • Tımarların rüşvet ile dağıtılması, alınıp satılması

SORU 16: XVI. yüzyılın sonlarından itibaren tımar sisteminin bozulmasıyla Osmanlı Devleti yeni arayışlar içine girmiştir. Devlet, ordunun lojistiğini sağlamak ve ulufeleri ödemek için gerekli olan nakit para ihtiyacını, tımar topraklarını iltizam ve mukataa hâline getirerek karşılamaya çalışmıştır. Devletin nakit ihtiyacının giderek artması sonucu devlet denetiminden çıkarılan miri topraklar, mülk ve vakıf statüsüne geçirilerek bir anlamda özelleştirilmiştir. Bununla beraber para tağşişi de yapılmıştır. Enflasyonla mücadele edilmeye çalışılmıştır. Her geçen gün artan hazine açıklarını kapatmak için avarız vergileri sürekli hale getirilmiştir.

 Parçada yer alan altı çizili kavramları kısaca açıklayınız.

CEVAP:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SORU 17: Celali İsyanlarının sonuçları nelerdir?

CEVAP:

Ürün fiyatları yükseldi.

Üretim durma noktasına geldiğinden devlet vergi toplayamamış hazinede para sıkıntısı başlamıştır.

“Büyük Kaçgun” denilen göç hareketi başlamıştır.

Anadolu’da sosyal düzen bozulmuştur.

Şehirlerde asayiş sorunları yaşanmıştır.

SORU 18: Sultan Ahmet’in çıkarmış olduğu Ekber ve Erşed kanunun olumlu ve olumsuz taraflarını yazınız.

CEVAP:

OLUMLU: …………………………………………………………………………………………………………………

OLUMSUZ: ……………………………………………………………………………………………………………….

SORU 19: IV. Murat’a risale sunan devlet adamı kimdir?

CEVAP:

SORU 20: Lale Devri tabiri ilk defa Yahya Kemal tarafından kullanılmıştır.

 1. Lale Devri hangi olayla başlar, hangi olayla biter?

…………………………………………………………………………………………………………………..

 •         Lale Devri’nde yapılan yeniliklerden iki tanesini yazınız.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


] }

Tavsiye Konular

11. SINIF TARİH 1. DÖNEM 2. YAZILI (TEST)

11. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. yazılı öncesi aşağıdaki oynatma listelerine bir göz at istersen. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir