2.Ünite: İkinci Dünya Savaşı

Akdeniz Paktı Kısa Özet

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-min

Akdeniz Paktı Akdeniz Paktı’nın Kuruluş Tarihi: 1936 Akdeniz Paktı’na Üye Devletler: Türkiye, İngiltere, Yunanistan ve Yugoslavya arasında yapıldı. Akdeniz Paktı’nın Diğer Adı: Akdeniz İttifakı Akdeniz Paktı’nın Kuruluş Nedeni: İtalya’nın saldırılarına karşı birlikte hareket etme amacıyla kurulmuştur. Tıklayınız. Akdeniz Paktı’nın Önemi: Türkiye’nin dış siyasetinde bir dönüm noktasıdır. İtalya tehlikesine karşı Türkiye, İngiltere’ye yaklaşmıştır. NOT: İtalya 1936 yılında Habeşistan’ı işgal etti. Bu …

Devamını Oku

2. Dünya Savaşının Türkiye’ye Etkileri

2

2. Dünya Savaşının Türkiye’ye Etkileri – Türkiye, savaşa fiilen girmemesine karşın; savaş şartlarından olumsuz yönde etkilenmiştir. – Devlet gelirlerinin önemli bir bölümü savunma ala­nına ayrılmış, önemli sanayi yatırımları ertelenmiş­tir. –> Türkiye’de savaş yıllarında önemli ekonomik sıkıntılar olmasına karşın, eğitim yatırımlarına devam edilmiş köylülerin kendi yörelerinde pratik bilgileri de öğren­melerini amaçlayan Köy Enstitüleri kurulmuştur. Bu okullar 17 Nisan 1940 tarihli bir …

Devamını Oku

Türkiye’nin 2. Dünya Savaşı Sürecinde Aldığı Önlemler

2

Türkiye’nin 2. Dünya Savaşı Sürecinde Aldığı Önlemler – Yetişkin erkek nüfus askere alındı, seferberlik du­rumuna geçildi. – Ülke genelinde hava saldırılarına karşı karartma uygulandı. – Milli Korunma Kanunu Çıkarıldı (18 Ocak 1940) – Varlık Vergisi Kanunu Çıkarıldı (11 Kasım 1942) – Ekmek Karnesi Uygulandı (14 Ocak 1942) – Karedeniz’deki Türk gemi seferleri durduruldu. – Toprak Mahsulleri Vergisi getirildi. Milli Korunma …

Devamını Oku

Türkiye’nin 2. Dünya Savaşına Girişi

2

Türkiye’nin 2. Dünya Savaşına Girişi Türkiye, savaş sürecinde tarafsızlığını koruma politi­kası takip etmiştir. 23 Şubat 1945’te ise Almanya’ya ve Japonya’ya savaş ilan etmiş, fiilen savaşmasa da simgesel olarak savaşa girmiştir.. Türkiye’nin Almanya ve Japonya’ya Savaş İlanının Nedenleri: – San Francisco Konferansı’na katılma isteği – Yalta Konferansı’nda, Birleşmiş Milletlere sadece 1 Mart 1945’e kadar Almanya’ya savaş açan dev­letlerin katılabilmesi kararının alınması …

Devamını Oku

İkinci Kahire Konferansı Hakkında Bilgi

2

İkinci Kahire Konferansı Müttefik Devletlerin Türkiye’yi 2. Dünya Savaşı’na Sokma Çabaları konu anlatımı için tıklayınız. SSCB’nin, Türkiye’nin savaşa dahil edilmesi konu­sundaki ısrarı sonucu; İngiltere Başbakanı Churchill, ABD Başkanı Roosevelt, Türkiye Cumhurbaşkanı İsmet İnönü arasında Kahire’de görüşme yapılmıştır. Türkiye’nin, savaşa girmeyi prensipte kabul etmesi­ne karşın Türkiye’ye yapılacak yardımlar konusunda sorun çıkmasından dolayı görüşmelerden kesin bir sonuç çıkmamıştır. NOT: Adana yakınlarında İncirlik …

Devamını Oku