İtalya’da Faşizmin Ortaya Çıkışı

Birinci Dünya Savaşı sonunda totoliter rejimler ortaya çıktı. Bu yazmızın konusuda İtalya’da Faşizmin Ortaya Çıkışı

İçindekiler

İtalya’da Faşizmin Ortaya Çıkış Nedenleri

  • İtalya’nın savaş sonunda umduğunu bulamaması.
  • Alman sömürgelerinden ve Anadoludan pay alamaması.
  • Savaşın sosyal ekonomik sarsıntılara neden olması.
  • Demokrasinin yanında sosyaliz, Konimizm gibi akımların önem kazanması.
  • İşçilerin fabrikalarda etkin olmak istemesi.
  • Asker kaçakları sorunları.
  • Aydınların beklentileri.
İtalya'da Faşizmin Ortaya Çıkışı
Roma yürüyüşü sırasında Kara Gömlekliler

Bu saydığımız nedenler, 1919’da Benito Mussolini önderliğinde kurulan Faşist Parti’nin büyümesine de yol açmıştı. Faşist Parti, 28 Ekim 1922’de Napoli’den Roma üzerine yürüyerek büyük bir atılım gerçekleştirmiştir. Faşist Partisi’nin “Kara Gömleklileri” tarafından gerçekleştirilen bu olay üzerine hükümet istifa etmiş ve başbakanlığa Mussolini getirilmiştir. 1926’da Mussolini anayasayı değiştirerek Faşist yönetimi kurdu.

Faşist yönetimin iç ve dış politikadaki amaçları nelerdir?

Mussolini’nin kurduğu faşist yönetim, aşırı ulusalcılığı (milliyetçiliği) esas aldığından, kısa bir süre sonra demokrasiyi ortadan kaldırmıştır. Ülkedeki diğer ırklardan olan kişileri zorla İtalyanlaştırmaya çalışmıştır. Roma İmparatorluğu‘nun yeniden kurulması için de, Akdeniz çevresinde sömürgeler elde etmeye yönelmiştir. Ak Deniz bizim deniz olarak adlandırılmış. Mussolini’nin Anadolu’yu da içine alan bu yayılma politikası, Türk-İtalyan ilişkilerinde gerginlik yaratmıştır. Ancak, İtalya’daki faşist yönetim 1930’lu yıllarda taleplerini arttırarak saldırgan politikasını sürdürmüştür.


] }

Tavsiye Konular

2

Türkiye’nin 2. Dünya Savaşı Sürecinde Aldığı Önlemler

Türkiye’nin 2. Dünya Savaşı Sürecinde Aldığı Önlemler – Yetişkin erkek nüfus askere alındı, seferberlik du­rumuna …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir