4. Ünite: Yumuşama Dönemi ve Sonrası

Yumuşama Döneminde Dünya Ekonomi

yumuşama dönemi ve sonrası

Yumuşama Döneminde Dünya Ekonomi İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bilim ve teknolojik gelişmelerin üretimde kullanılması büyük bir verimlilik sağladı. Bir başka deyişle askeri sanayideki girişimler ve ilerlemeler halka dönük sanayilere de ivme kazan­dırdı. Merkezi ısıtma sistemi, evlere su şebekelerinin ulaşması, çamaşır makinesi, buzdolabı, telefon ve televizyonun yaygınlaşması insan hayatını daha kolay hale getirdi. Petrol, elektrik ve otomotivde büyük üretim artışı yaşandı. …

Devamını Oku

İran-lrak Savaşı’nın Başlaması ve Sonuçları Maddeler Halinde

yumuşama dönemi ve sonrası

İRAN – IRAK SAVAŞI Lütfen önce şu konuları okuyunuz. Irak’ta Rejim Değişikliği İran’da Rejim Değişikliği İran-lrak Savaşı’nın Başlaması İki ülke arasında Şattülarap Su Yolu ve Basra Körfezi’nde egemen olma uğraşlarıyla gerginleşen ilişkiler 1975 Cezayir Anlaşması’yla geçici olarak düzeltilmişti. Irak, Mısır’ın etkinliğini yitirmesiyle oluşan boşluktan yararlanarak Orta Doğu’da Arap birliği politikalarına girişmişti. 1979’da İran’ın iç sorunlarla uğraşmasını fırsat bilen Irak, Cezayir Anlaşmasını …

Devamını Oku

İran’da Rejim Değişikliği

yumuşama dönemi ve sonrası

İRAN – IRAK SAVAŞI Lütfen önce şu yazıyı okuyunuz. Irak’ta Rejim Değişikliği İran’da Rejim Değişikliği 1925’ten itibaren İran’da yönetimi elinde tutan Peh­levi hanedanı, toplumsal çağdaşlaşma ve kalkınma­yı gerçekleştiremedi. Plansız toprak reformu kırsal nüfusu yoksullaştırıp köyden kente göçü hızlandırdı. Petrol gelirlerinin silahlanmaya harcanması, gelir da­ğılımındaki eşitsizliği iyice artırdı. 1978’de başlayan yerel ayaklanmalar halk hareketine dönüştü. 1979’da Fransa’da sürgünde olan Humeyni ülkeye …

Devamını Oku

Irak’ta Rejim Değişikliği Özet

yumuşama dönemi ve sonrası

İRAN – IRAK SAVAŞLARI Irak’ta Rejim Değişikliği Irak, 1920 San Remo Konferansı’nda İngiliz mandasına bağlı kılındı. 1921’de meşruti düzen kuruldu. 1930’da bağımsız olan Irak, 1932’de Milletler Cemiyeti’ne üye oldu. 1933’te Kral Faysal ölünce dini ve etnik çatışma­lar arttı. 1934’te Türkiye’nin öncülüğünde kurulan Sadabad Paktı’na girdi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD ve Batılılar ile iyi ilişkiler içinde bulundu, 1954’te Bağdat Paktı’nın …

Devamını Oku

Uluslararası Politikada Petrolün Yeri ve Önemi

yumuşama dönemi ve sonrası

Uluslararası Politikada Petrolün Yeri ve Önemi Petrol ilk defa XIX. yüzyıl ortalarında ABD’de çıkarıl­maya başlandı. Motorlu araçlarda kullanılmaya baş­lanması petrolün önemini daha da artırdı. XX .yüzyıl­da Orta Doğu’da da petrol bulundu. İngilizler, Birinci Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı petrollerini çıkartıp işlemeye başladı. Ardından Kafkas petrolleri bulundu. Almanya, Berlin-Bağdat demiryolu ile Osmanlı petro­lüne ulaşma planlarını uygulamaya koydu. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları’nın …

Devamını Oku

İslam Konferansı Örgütü

yumuşama dönemi ve sonrası

İslam Konferansı Örgütü İsrail işgalindeki Kudüs’te El-Aksa Camisi’nin kun­daklanması üzerine, Ürdün Kralı Hüseyin’in önerisiyle Arap ülkeleri dış işleri bakanları 25 Ağustos 1969’da Kahire’de toplandı. Bir “İslam Zirvesi” oluşturulması kararı alındı. 22-25 Eylül 1969’da Türkiye’nin de katıldığı ilk “İslam Zirvesi” Fas’ın başkenti Rabat’ta toplandı. Yayınlanan bildiride; İsrail’in Kudüs’ü ve 1967 savaşında işgal ettiği Arap topraklarını boşaltması ve İsrail’i tanıyan İslam ülkeleri …

Devamını Oku

Camp David Antlaşmaları Kısaca

yumuşama dönemi ve sonrası

Camp David Antlaşmaları Sina Antlaşması’ndan sonra, ABD Başkanı Nixon Orta Doğu ülkelerini ziyaret etti ve ABD-Mısır arasında bir anlaşma imzalandı. Bu durum ABD-Libya ilişkilerini sarsarken, SSCB’yi de olumsuz etkiledi. Bundan sonra Mısır, SSCB ile yapılan dostluk anlaş­masını bozdu. 1977’de İsrail—Mısır devlet başkanları karşılıklı ziyaretlerde bulundu. ABD, barış girişimlerini hızlandırdı. Ancak İsrail’in Batı Şeria’da yeni Yahudi yerleşmeleri kurması, Mısır ve ABD …

Devamını Oku

Mekik Diplomasisi Nedir

yumuşama dönemi ve sonrası

Mekik Diplomasisi, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi Yumuşama Dönemi ve Sonrası ünitesi ARAP-İSRAİL SAVAŞLARI VE BÜYÜK DEVLETLERİN POLİTİKALARI konusu alt başlığıdır. Mekik Diplomasisi nedir? denince aklan gelen ilk kişi Mekik Diplomasisi Birbirini resmi olarak tanımayan ve aralarında sorun bulunan devletler arasında üçüncü bir tarafın arabuluculuk yapmasına “Mekik Diplomasisi” denir. En önemli örneği Arap-İsrail barışının sağlanması için ABD Dışişleri Bakanı …

Devamını Oku

1973 Arap – İsrail Savaşı (Yom Kippur Savaşı)

yumuşama dönemi ve sonrası

1973 Arap – İsrail Savaşı’na Yom Kippur Savaşı’da denilmektedir. 1973 Arap – İsrail Savaşı (Yom Kippur Savaşı) 1973 Arap-İsrail Savaşı’nın diğer adı nedir?Yom Kippur Savaşı, Ramazan Savaşı, Ekim Savaşı, Dördüncü Arap-İsrail Savaşı olarakta adlandırılır.Yom Kippur Savaşı hangi devletler arasında olmuştur?İsrail ile Arap devletleri arasında olmuştur. (İsrail ile bir fiil savaşan devletler Mısır ve Suriye’dir. Lübnan ve Ürdün fiilen savaşa katılmamıştır. …

Devamını Oku

1967 Arap – İsrail (Altı Gün) Savaşı

yumuşama dönemi ve sonrası

1967 Arap – İsrail (Altı Gün) Savaşı 1967 Arap – İsrail (Altı Gün) Savaşının Nedenleri: Mısır’in, Akabe Körfezi’ni İsrail’e kapatması ve FKÖ (Filistin Kurtuluş Örgütü) nün kurulup Ürdün’de üslenmesi. Savaş sonunda İsrail, topraklarını dört kat genişletir­ken Doğu Kudüs’ü, Golan tepelerini, Gazze ve Sina Yarımadası’nı almış ve Süveyş Kanalı’na ulaşmıştı. Uyarı: ABD, bu savaşta İsrail yanlısı bir tutum gösterse de SSCB’nin …

Devamını Oku


] }