Emeviler ve Abbasiler Dönemi Özet

İçindekiler

Emeviler Dönemi

Muaviye Dönemi

Muaviye, Emevi Devleti’nin ilk hükümdarıdır. (Hz. Osman’ın akrabası ve Şam valisidir.)
Halifelik saltanat haline getirildi. (Ölmeden oğlu Yezid’i halife olarak atadı.)
İstanbul kuşatıldı fakat alınamadı. (Emeviler döneminde İstanbul 2 defa kuşatılmıştır.)

UYARI : İslam tarihinde ilk kez Emeviler İstanbul’u kuşatmıştır.

Yezid Dönemi

680 yılında halife oldu.
Kufeliler de Hz. Hüseyin’i halife seçtiler.

Kerbala Olayı: Yezid ve Hz. Hüseyin taraftarları 681 senesinde Kerbela olarak bilinen yerde karşılaştı ve Hz. Hüseyin ve taraftarları, Yezid’in adamlarınca öldürüldü. İslam toplumu bu olay ardından Sunniler ve Şiiler olarak ikiye ayrıldı.

Abdülmelik Dönemi

683 senesinde II. Muaviye halife oldu. II. Muaviye, 685 senesinde halifeliği Abdülmelik’e bıraktı.
Kuzey Afrika, Anadolu ve Hindistan üzerine seferler tertip etti .

Bizanslar, Kuzey Afrika’dan tamamıyla çıkartılarak sınırlar , Atlas Okyanusu’na dayandırıldı.

Arapça resmi lisan edildi.

İlk İslam parası olan sikke bastırıldı.

UYARI : Böylelikle İslam Devleti’nin ekonomisi Bizans ve Sasani tesirinden kurtulmaya başlamıştır.

Velid Dönemi

705 senesinde Velid halife oldu.
Tarık Bin Ziyad komutasında Septe Boğzaı geçilerek İspanya’ya çıkıldı.
711 senesinde Kadisk’de Vizigot krallığı mağlubiyete uğratıldı.

Şarl Martel ile 732 ‘de yapılan Puvatya Savaşı kaybedildi ve İspanya’ya geriye çekilindi.

UYARI : Puvatya Savaşı (732) ile Müslümanlar’ın Avrupa’daki ilerleyişi duruduruldu.

 Emevi Devleti’nin Yıkılışının Nedenleri

1. Devlet idaresinde olan bozukluklar
2. Emeviler’in Arap milliyetçiliği güderek Müslümanlar aralasında ikilik çıkarmaları

UYARI : Bu politikalarından ötürü İranlılar ve Türkler Emeviler’e karşın devamlı ayaklanmışlar ve yıkılmalarında etmen olmuşlardır. Misal olarak Horasan valisi Kuteybe Bin Müslim’in isyanını verebiliriz.

3. Halifelerin, fetihlerde başkomutanlığı bırakıp, saraya kapanmaları
4. Abbasoğulları’nın, Emeviler aleyhinde propagandaları
5. Muaviye ve Yezid devrinde Müslümanlar’a ve Hz. Muhammed’in soyundan gelenlere yapılmış olan kötü muameleler
6. Şii ve Harici grupların aleyhte çalışmaları

Abbasiler Dönemi

Ebu’l Abbas Dönemi

Abbasi Devleti’ni Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyundan gelen Ebu’l Abbas 750 tarihinde kurdu .
Abbasiler Emeviler gibi Arap milliyetçiliği yapmadılar.
Ebu’l Musa, Haşimiye ilini başkent yaptı, iç karışıklıklarla uğraştı, kanlı bir biçimde birliği sağladı. Bu sebeple kendisine “Seffah” (kan dökücü) denmiştir.

Ebu Cafer El- Mansur Dönemi

754’te Ebu Cafer El-Mansur halife oldu .
754 senesinde Abbasi Devleti’nin başkenti Bağdat’a taşındı.
Çinlilerle 751 senesinde  Talas Savaşı yapıldı.
Bu dönemde kültür hareketleri epeyce ilerledi.

Harun Reşit Dönemi

Harun Reşit, 786 senesinde Abbasi Devleti’nin başına geçti.
Bu devir Abbasilerin en parlak devridir .

Anadolu’ya akınlar yapıldı.

İstanbul kuşatıldı fakat alınamadı.

Bu dönemde de iç isyanlar sürdü.

Me’mun Dönemi

Harun Reşit’in ölümünden sonra önce Emin sonra diğer oğlu Me’mun halife oldu.
Mu’tezile Mezhebi bu dönemde meydana çıktı.
Bu dönemde Antik Devir Yunan yapıtları Arapça’ya çevrildi.

Mu’tasım Dönemi

833 senesinde kardeşi Mu’tasım halife oldu.
Bizans sınırlarında “Avasım” olarak bilinen Türk ordugahları kurdurdu.

UYARI : Avasım eyaletinin oluşturulma nedeni; İslam dünyasına karşın Bizans saldırılarını kırmaktır.

Mu’tasım’ın ölümü üzerine devletin merkezi otoritesi zayıfladı.

Abbasi Devleti’nin yıkılışı

Abbasi Devleti’nin Yıkılma Nedenleri

Büyük Selçukluların yıkılmasıyla koruyucuları ortadan kalktı.
Şiilerin ve Emevilerin olumsuz çalışmaları.
Zayıflama devrinde fetihlerin durgun geçmesi nedeni ile ekonomi zayıfladı.
Moğol Hükümdarı Hülagu’nun Bağdat’ı istilasıyla Abbasi Devleti ortadan kalktı.


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

22 Yorumlar

 1. Ben bir gerizekalıyım.

 2. ben emeviler ve abbasilerin savaş özeti diyorum onu da koyarmısınız he bu arada admin lafı sokmuş

 3. helal olsun çok güzel yapmışsın.

 4. Konu tekrarlarımı bu siteden yapıyorum.
  Bu site gerçekten okul hayatımda büyük önem kaplıyor.
  Teşekkür ederim ! 🙂

 5. sağol be admin abi ben sana mr.admin dicem konu tekrarını yapıyorum

 6. çok güzel yapmışsınız elinize emeğinize sağlık ama biraz daha kısa ve öz olabilirl

 7. ama şahane admin pro

 8. 711 senesinde Kadisk’de Vizigot krallığı mağlubiyete uğratıldı.
  Şarl Martel ile 732 ‘de yapılan Puvatya Savaşı kaybedildi ve İspanya’ya geriye çekilindi.
  UYARI : Puvatya Savaşı (732) ile Müslümanlar’ın Avrupa’daki ilerleyişi duruduruldu.
  Emevi Devleti’nin Yıkılışının Nedenleri
  1. Devlet idaresinde olan bozukluklar
  2. Emeviler’in Arap milliyetçiliği güderek Müslümanlar aralasında ikilik çıkarmaları
  UYARI : Bu politikalarından ötürü İranlılar ve Türkler Emeviler’e karşın devamlı ayaklanmışlar ve yıkılmalarında etmen olmuşlardır. Misal olarak Horasan valisi Kuteybe Bin Müslim’in isyanını verebiliriz.
  3. Halifelerin, fetihlerde başkomutanlığı bırakıp, saraya kapanmaları
  4. Abbasoğulları’nın, Emeviler aleyhinde propagandaları
  5. Muaviye ve Yezid devrinde Müslümanlar’a ve Hz. Muhammed’in soyu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir