İslam Medeniyetinin Doğuşu Test Soruları

Test Adıİslam Medeniyetinin Doğuşu Test Soruları
Test TürüTest (Çoktan seçmeli)
Soru Sayısı15
Tavsiye olunan süre23 dakika
İslam Medeniyetinin Doğuşu Test Soruları

Soruların doğru cevapları en alttadır.

1. İslamiyetten önce Arap Yarımadasında aşağıdaki dinlerden hangisinin görüldüğü söylenemez?

A) Putperestlik   B) Hristiyanlık  C) Budizm   D) Musevilik  E) Haniflik

2. İslam tarihinde Müslümanların toprak kazandığı ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bedir Savaşı   B) Hendek Savaşı    C) Hayber’in fethi   D)Mute seferi  E) Huneyn Savaşı

3. Müslüman Arapların Mekkeli putperestler ile yaptığı ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bedir Savaşı   B) Uhud Savaşı   C) Hendek Savaşı  D) Cemel Vak’ası    E )Cemel Savaşı

4.Bu savaştan sonra;

 • Mekkeliler savunmaya, Müslümanlar taarruza geçti.
 • Mekkelilere yardım eden Yahudilerin bir kısmı daha Medine’den çıkarıldı.

Buna göre, yukarıda bahsi geçen savaş aşağıdakilerden hangisidir ?

A)Uhud Savaşı  B)Hendek Savaşı   C)Bedir Savaşı  D)Sıffin Savaşı  E)Cemel Savaşı

5.Aşağıdakilerden hangisi 622 yılında meydana gelen Hicret olayının sonuçları arasında değildir?

A) Medine İslam Devleti’nin temelleri atıldı

B) İslamiyet Arap Yarımadası dışına yayıldı

C) İslamiyet yayılma imkânı buldu

D) Hicret olayı 639 da Hz. Ömer Dönemi’nde yapılan takvime başlangıç oldu

E) Müslümanlar inançlarını özgürce yaşama imkanı buldu

OKUMA TAVSİYESİ: Hicret ve Sonuçları

6.Gazve: Hz. Muhammed’in katıldığı savaşlardır.

  Serriye: Hz. Muhammed’in katılmadığı savaşlardır

Yukarıdaki tanımlar dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisinin bir serriye Savaşı olduğu söylenebilir?

A)Mute Savaşı  B)Huneyn Savaşı C)Taif seferi  D)Tebük Savaşı  E)Bedir Savaşı

7.İslam tarihinde gerçekleşen aşağıdaki savaşlardan hangisinin kazanılmasıyla Hicaz Bölgesi’nin fethi tamamlanmıştır?

A) Mekke’nin fethi B) Hayber’in fethi C) Taif Savaşı D) Bedir Savaşı E) Tebük Savaşı

8.Hz. Muhammed’in son seferi olarak bilenen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıffin Savaşı B) Cemal Savaşı C) Nihavent Savaşı D) Tebük Savaşı E)Huneyn Savaşı

9.   

 1. Kadisiye Savaşı
 2. Celula Savaşı
 3. Nihavent Savaşı

 Buna göre yukarıdaki savaşlardan hangileriyle Hz. Ömer Dönemi’ nde İran’ın

 fethi gerçekleşmiştir?

A) Yalnız 1   B) Yalnız 2    C) Yalnız 3    D) 1 ve 2     E) 1,2,3

10.  

 1. İkta sisteminin oluşturulması
 2. Beytü’l Mal’ın düzenlenmesi
 3. Ordugâh şehirlerinin oluşturulması

Buna göre Hz. Ömer Döneminde yapılan yukarıdaki düzenlemelerden hangisinin askeri amaçlı yapıldığı söylenebilir ?

A)Yalnız 1  B) Yalnız 2  C) Yalnız 3  D) 1 ve 2  E) 1,2,3

11. 

 1. Tunus’un fethi
 2. Kuran-ı Kerim çoğaltılması
 3. Ordugâh şehirlerinin oluşturulması

Buna göre yukarıda verilen gelişmelerden hangileri Hz. Osman Döneminde meydana gelmiştir?

A) Yalnız 1  B)Yalnız 2  C) Yalnız 3   D) 1 ve 2  E)  1,2,3

12. 

 1. İlk İslam donanmasının kurulması
 2. Cemel Vak’asının meydana gelmesi
 3. Kur’an toplanarak kitap haline getirilmesi

Buna göre yukarıda verilen durumlardan hangileri Hz. Osman Dönemi’nde meydana gelmemiştir?

A)Yalnız 1      B)Yalnız 2     C) Yalnız 3        D)  2 ve 3      E) 1,2,3    

OKUMA TAVSİYESİ: Dört Halife Dönemi (Cumhuriyet Devri)                   

13.

 • İlk defa arap parası bastırıldı.
 • Sınırların genişlemesi üzerine ülke beş büyük eyalete ayrıldı.
 • Kuzey Afrika’nın fethi tamamlandı.

Buna göre yukarıda bahsi geçen olaylar aşağıdaki dönemlerden hangisinde gerçekleşmiştir?

A)Hz. Muhammed’in Dönemi

B)Hz. Ömer’in Dönemi

C)Hz. Ali Dönemi

D)Hz. Emeviler Dönemi

E)Hz. Abbasiler Dönemi

14.   

 1. Kufe
 2. Bağdat
 3. Şam
 4. Medine

Yukarıda verilen şehirlerin İslam tarihinde başkent olma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)1-2-3-4               B)2-1-3-4        C)3-2-1-4          D)4-1-3-2        E)4-3-1-2

OKUMA TAVSİYESİ: İslam Devletine Başkentlik Yapan Şehirler] }

Tavsiye Konular

Emeviler Dönemi Kısa Bilgi

İçindekiler EMEVİLER DÖNEMİ ( 661-750 ) Halifelik Saltanata Dönüştü. Başkent Şam oldu. Kerbela’da Hz.Hüseyin şehid …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir