İslam Devletine Başkentlik Yapan Şehirler

İslam tarihinde Peygamber Efendimiz dönemi sonrası, Dört Halife, Emeviler, Abbasiler dönemleri bulunmaktadır.

islam devletinin başkentleri sırasıyla
İslam Devletinin Başkentleri

Bu dönemlerde İslam Devletine çeşitli şehirler başkentlik yapmıştır. Bu şehirler sırasıyla aşağıdaki gibidir;

  • Medine (Yesrib): Arap Yarımadasında Hicaz bölgesinde yer alır. Hz Muhammed (SAV), Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman dönemlerinde başkenttir. (610-656)
  • Kufe: Günümüzde Irak sınıfları içindedir. Hz. Ali döneminin başken tidir. (656-661)
  • Şam (Dimaşk): Günümüzde Suriye sınırları içindedir. Emeviler döneminin başkentidir. (661-750)
  • Haşimiye: Fırat’ın doğu yakasındadır. Abbasilerin ilk başkentidir.
  • Enbar: Irak sınırları içindedir. Kısa bir süre Abbasilere başkentlik yapmıştır.
  • Bağdat (Medînetüsselâm): Günümüzde Irak sınırları içindedir. Abbasiler dönemi başkentidir. (754-836 ve 892-1258)
  • Samarra: Günümüzde Irak sınırları içindedir. Halife Mutasım döneminde Abbasilere başkent olmuştur. (836-892)

DİKKAT: İslam Devletinin başkentleri sırasıyla sayılırken genellikle; Medine, Kufe, Şam ve Bağdat olarak sayılır.


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Dönemi Kısa Bilgi

İçindekiler EMEVİLER DÖNEMİ ( 661-750 ) Halifelik Saltanata Dönüştü. Başkent Şam oldu. Kerbela’da Hz.Hüseyin şehid …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir